Yeni Döneme Yeni Liderler Gerek

KPMG tarafından gerçekleştirilen “2020 CEO Araştırması” yayınlandı. Pandemi döneminde CEO’ların bakış açılarındaki değişimi ölçen araştırma önemli bulgulara ulaştı.

Ocak ve Şubat aylarında gerçekleştirilen “2020 CEO Araştırması” pandemi dönemini kapsayacak şekilde güncellendi. Temmuz ve Ağustos aylarında 315 CEO ile gerçekleştirilen takip araştırmasının sonuçları, salgın hızının azalması veya sağlık birimleri tarafından kontrol altına alınması durumunun normale dönüş anlamına gelmeyeceği yönünde bulgular içeriyor. İş dünyasının liderlerine göre COVID dönemi, “yeni bir gelecek tanımlama” fırsatı yaratıyor. Yeni dönemde öne çıkacak kavramlar ise CEO’lar tarafından “sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve güvenilirlik” olarak belirleniyor.

Araştırma sonuçlarına ilişkin KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan “Salgın toplumsal değişim çağrılarını hızlandırdı ve CEO’ların ‘amaçlarını’ yeniden değerlendirmelerini sağladı. Bugün yaşadığımız krizin daha önce test edilmiş bir oyun kitabı yok. Şu anda iş liderlerine insanların güvende olmasını sağlamak, teknolojiye hiç olmadığı kadar güvenmek ve kullanmak, lojistik süreçleri yeniden inşa etmek, yeni tedarik zincirleri geliştirmek gibi görevler düşüyor. Kesin olan tek şey var o da belirsizlik. Bu belirsizliği yöneten CEO’lar hem işletmelerine hem de yaptıkları iş aracılığıyla aslında topluma liderlik ediyor. Yönetme sürecinde iki hayati araçları var, birisi teknoloji diğeri bunu doğru kullanacak insan kaynağı. Yetenekli insanlarla, doğru araçlarla, güçlü bir amaç duygusuyla donatılmış esnek ve çevik şirketler belirsizliklerin içinden sapasağlam çıkıyor” dedi.

Güven ve Anlam Odaklı Liderlik

Pandemi döneminin şirketlere fark yaratma fırsatı verdiğinin altını çizen Alsan, CEO’lara düşen görevin toplumun, müşterilerin ve çalışanların güvenini devam ettirmek olduğunu ifade etti. Topluma fayda odaklı çalışmalara dikkat çeken Alsan “CEO’lar artık temel hedefin sadece kar etmek değil toplumsal amaçlara da hizmet etmek olduğunu görüyor. Bu nedenle dijital dönüşüm kadar sosyal sorumlulukla ilgili projelerin de hızlanmasını izliyoruz.” dedi.

Araştırma sonuçlarına göre şirketlerin kar hedefleri, anlam yaratma amaçlarının gerisinde yer aldı. CEO’ların yüzde 23’ü şirketin genel hedefini ‘hisse değerini korumak’ olarak tanımlarken, yüzde 54’ü ‘birden fazla paydaşa odaklanan, var olma amacına yönelmek’, yüzde 22’si ise “toplumu iyileştirmek” olarak ifade etti.

Pandemi Döneminde Empati

KPMG’ye göre, şirketlerinin var oluş sebeplerine odaklı hedeflere yönelen CEO’ların yaşadıkları kişisel tecrübeler eğilimlerinde önemli bir rol oynadı. Tüm toplumu etkisi altına alan koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar, CEO’ların şirketleriyle ve toplumla olan duygusal bağlarını kuvvetlendirdi. Araştırmada üst düzey yöneticilerin yüzde 39’u kendilerinin veya aile üyelerinden birinin koronavirüsten etkilendiğini belirtirken, tek başına bu durumun strateji değişikliklerine sebep olduğunu ifade edenlerin oranı yüzde 55 olarak ölçüldü.

Kazanımlar Kalıcı Olacak

Koronavirüs kadar önemli bir diğer tehdit olan iklim değişikliği konusu da CEO’ların ajandasında önemli bir yere sahip. Şirket yapıları sürdürülebilir modellere göre yeniden şekillenirken, CEO’lar ESG hedeflerinden taviz vermeden çalışıyor. Araştırma sonuçlarına göre, üst düzey yöneticilerin yüzde 65’i, iklim konusunun 5 yıllık gelecekte sürdürülebilirlik üzerinde etkileri olacağını düşünüyor. Pandemi döneminde uygulamaya geçirilen ve iklim değişikliğine olumlu etkileri olan kazanımları korumak isteyen CEO’ların oranı ise yüzde 71 olarak ölçülüyor.

Yaşadığımız süreçte elde edilen bir diğer kazanım ise dijital dönüşümün hızlanması olarak ifade ediliyor. Şirketler ani bir dijitalleşme zorunluluğuyla karşı karşıya kalırken, araştırmaya katılanların yüzde 77’si dijitale yönelik geliştirmelerin devam edeceğini söylüyor.

İnsana Yatırım Gündemi Belirliyor

Araştırmada, içinde bulunduğumuz dönemde şirketlerin karşılaştığı en büyük risklerden birinin yetenekli çalışanları elde tutmak olduğu ifade ediliyor. KPMG’ye göre şirketleri bekleyen risklerin ölçüldüğü en büyük tehditler listesinde “yetenek riski” 11 basamak yükselerek CEO’ların gündeminde önemli bir yere sahip oldu. Dijital dönüşümün hızlandırılması, yeni yatırımların ve taleplerin yönetilmesi için yetenekli çalışanlara ihtiyaç duyan şirketlerde CEO’lar uzaktan çalışma modeline güveniyor. Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü uzaktan çalışma sisteminin daha geniş bir yetenek havuzu yarattığını düşünüyor.

Küresel Pesimizm

Yeni dönemde kan kaybı yaşayan küresel tedarik zincirleri, şirketlerin yeni stratejilere yönelmesine sebep oluyor. Araştırmaya katılanların yüzde 67’si, küresel tedarik zinciri yaklaşımlarında yeni arayışlara yönelmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor. Müşteri ihtiyaçlarının değiştiğini belirten katılımcılar, çevikliği arttırmak için tedarik zinciri yaklaşımında yenilikleri düşünmek zorunda olduklarını ifade ediyor.

Üst düzey yöneticiler arasında küresel büyümeye olan güven de azalıyor. Araştırmaya katılanların yüzde 32’si küresel büyümeye daha az güvendiklerini ifade ederken, yüzde 45’i kendi ülkelerinin büyümesi konusunda daha iyimser düşündüklerini belirtiyor. Büyümede yaşanacak artışlar için dijitalleşme önemli bir faktör olarak görülürken, CEO’ların yüzde 75’i pandemi döneminde kesintisiz müşteri deneyimi yaratma süreçlerinin hızlandığına dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER