Yeni nesil ekonominin ajansı: Youthworks

Kuruluşundan bu yana Youthworks’ü tüm yaratıcı ajanslardan ayıran veri odaklı ve dijitale doğmuş olması oldu. Attıkları her adımda çevikliği ön planda tutup bu kavramı ajans kültürü haline getirmeyi bir öncelik haline getiren Youthworks, değişen dönemlere hızlı adapte olup “teknolojinin yıkıcı etkisini” içselleştirdi. Youthworks’ün yeni rotasında “Yeni Nesil Ekonominin Ajansı” olmak var. Youthworks Kurucu Ortağı ve Ajans Başkanı Serhat Gürcü, yeni ekonominin gereksinimlerini, yaratıcı ajansın bu kararının arkasındaki içgörüleri ve bu modeli sürdürülebilir kılma stratejilerini Marketing Türkiye ile paylaştı.

YouthWorks’ten bahseder mi­siniz? Ne zaman kuruldu, za­man içinde neler değişti, öne çıkan işleri neler oldu?

2016 yılında kurulan YW kendi­sini “yeni ekonominin yaratıcı ajansı” olarak ko­numluyor. Veriyi yaratıcı süreçlerde kullanma, entegre düşünme ve hareket etme konularında epey iyi, genç hedef kitle konusunda da ayrıca bir uzmanlığa sahip. Kurulduğu yılda bir başka ajansla ortaklığı da vardı fakat bu ortaklık kısa sürdü. O günden bu yana bağımsız bir ajans ola­rak yoluna devam ediyor.

Öne çıkan işlerine baktığımızda pek çok Kiğılı fil­mini sayabiliriz; Kiğılı 10 Kasım, Düğme, 8 Mart Kadınlar Günü ve daha pek çok güzel iş Kiğılı markasına olumlu katkıda bulundu. 10 Kasım için belki ayrı bir parantez açmak gerekir, çün­kü o iş tüm 10 Kasım işleri içerisinde özel bir yere sahip olup reklamcılık tarihinde yerini aldı. Rakiplerinin markayı sosyal medyada tebrik et­mesi, 0 TL dijital yatırım ile 15 milyon kişiyle etkileşim kurulması, YouTube video trafiğinin yüzde 17’sinin WhatsApp’ten gelmesi… Kiğılı’da başarılan, ürün üzerinden yeni bir anlatım yolu geliştirmekti ve bu yeni yaklaşım çılgınca sonuç­lar verdi.

Yine Goon bebek bezi için yapılan “aslında her bebek bir anne getirir dünyaya”, Eti PopKek’in “Doyana Domayana” ve Grundig’in “Ruhun Doy­sun”u önemli işlerimizden birkaçı.

Sizi birçok kreatif ajanstan ayıran da veri odaklı olmanız. Özellikle her birimizin dijitale döndüğü bu süreçte verinin öne­mi de gözle görülür hale geldi. Bu önemi henüz herkes tarafından algılanmıyorken görmüş olmanın getirileri neler oldu?

Reklam dünyasında dönem dönem farklı kav­ramlar öne çıkıyor. Veri, bugünlerde bunlardan bir tanesi. Aslında yeni bir kavramı hemen gö­rüp süreçlerinize yerleştirmek bir kültür işi. Çe­vik olmak gerekiyor. Peki, bu vizyon adaptasyo­nu ve çevikliği getiren şey nedir? Bence bunun yanıtı dijitalde doğmuş olmak. Bu kültür size farklı refleksler kazandırıyor. YW bu anlamda geleneksel reklamcılıktan ayrılıyor. Örneğin ajan kurulur kurulmaz YouTube Certified oldu; çünkü branded video content’in (markalı video içeriği) etkisine inanıyorduk. Verinin ve Nörobilim’in yaratıcı süreçlere etkisini gördük ve ilk iş Think Neuro ile birlikte Türkiye’nin ilk Digital Neuro araştırmasını yapmamız oldu. Bugünlerde yara­tıcı sürece teknolojinin entegre edilmesiyle epey uğraşıyoruz. Amacımız bu bakış açısını global boyuta taşımak. Neden olmasın?

Tüm bunların getirisi markalarımıza pozitif yan­sırken ajanslar arası rekabetteyse ayrışma ve zor dönemlerde dahi büyüme şeklinde hayat buldu.

İlk yol haritanızı yenilemeye karar ver­diniz ve Youthworks’ü, “yeni nesil eko­nominin ajansı” olarak konumlandırı­yorsunuz. Bu kararın hayata geçmesini sağlayan içgörüleriniz ve deneyimleriniz­den bahseder misiniz?

“Yeni ekonominin yaratıcı ajansı” ne demek? Aslında en temelde günümüz dünyasının ihti­yaçlarına en etkili şekilde cevap verebiliyor ol­mak demek. Bunun için reklam ajansı olmanın olumlu yönlerini koruyup bir teknoloji şirketi gibi hareket etmek gerekiyor diye düşünüyoruz. Yeni ekonominin temelinde teknolojinin yarattı­ğı yaratıcı yıkım var. Bu yıkım pek çok sektörde ürün-hizmet fiyatlarını makul seviyelere çeker­ken çalışanların mutluluğunu, şirketlerin karlılı­ğını arttırdı ve yeni istihdam alanları açtı. Peki, reklam ajanslarında da durum böyle mi?

Yaratıcı sektörler bu konuda biraz geride kal­dı. Bunu ajansların gece gündüz çalışıp düşük kârlılık, düşük çalışan ve müşteri memnuniyeti üretmesinden anlayabilirsiniz. Ad Age Top 50 listesinde yer alan “Dünyanın En İyi Ajansları”­nın net kârlılıkları yüzde 8 ile yüzde 12 arasında değişiyor. Ortalama müşteri ajans değişimi 3.2 sene! Türkiye’de de durum farklı değil. Pek çok ajans en yüksek ücreti ödeyen bazı müşterilerine iyi servis verirken bunu hâlâ çok sayıda insanla hayata geçiriyor. Bu insanlar gece gündüz, hafta içi hafta sonu demeden çalışıyor. Sancıyı hafiflet­mek için eğlenceli ajans ortamlarıyla süreç idare ediliyordu ama bu sos, sorunu esaslı olan bu ye­meği güzelleştirmeye yetmiyor.

Televizyon döneminde strateji ve fikirlerin etkisi hemen ortaya çıkabiliyordu. Bu da sizin etkinizi güçlendiriyordu ve kârlıydınız. Bugün bambaş­ka bir dünya var. Farklı tüketiciler, mecra dina­mikleri… Reklam ajansları yakında muhtemelen tüketicilerin ürettiği içeriklerle rekabet etmek zorunda kalacaklar ve bu oyun planıyla kazanıp kazanamayacakları şüpheli.

En temelde, yaratıcı ajansların daha yüksek etki yaratması gerekiyor. Bu sadece Effie ile ölçebile­ceğiniz bir konu değil. YW bu düşüncelerle yeni ekonominin yaratıcı ajansı olarak konumlandı. Ajansta dijital diye ayrı bir departman yok, top­lantılara 20 kişi girmiyoruz ve kendi teknolojimi­zi geliştiriyoruz.

Youthworks bahsettiğimiz üzere hali ha­zırda, tabiri caizse geleneksel kreatif ajans tanımının dışında kalıyordu. Yeniden ko­numlanmanızla birlikte Youthworks’ten neler beklemeliyiz?

En temelde amacımız müşterilerimizin iş sonuçla­rına daha yüksek etki etmek. Sektördeki amacımız ise “yeni reklamcılık” kavramına katkıda bulunan oyunculardan olmak. Geleneksel reklamcılığın pek çok güzel tarafı var; bu kısımları koruyalım ama statükoyu da kıralım. YW yenilikçi tavrıyla oyunun değişimine katkıda bulunabilir.

Biz temelde üç şeyi ölçerek başarılı olup olma­dığımızı anlıyoruz; müşteri mutluluğu, çalışan mutluluğu ve finansal mutluluk. Eğer bu üç fak­tör birbiriyle çıkar çatışması içinde değilse, o zaman yeni ekonominin gereksinimlerini karşı­lıyorsunuz demektir.

Yeni normal, yeni nesil ve sıfatı yeni olan her kavramın çok kısa bir sürede nasıl de­ğişime uğrayabileceğini hep birlikte geç­tiğimiz üç aydır hissediyoruz. Yeni nesil ekonominin ajansı olarak yeni olmayı na­sıl sürdürülebilir kılacaksınız?

İşletim sistemimizi değiştirerek. Kalıcı olarak hibrit çalışma modeline geçtik. Çevikliği ajans kültürü olarak görüyoruz ve çevik kalabilmek için özellikle iş süreçlerimize ve çalışanlarımıza yatırım yapmayı bir gereklilik olarak değerlen­diriyoruz. Ajansı online ofis ve offline ofis olarak ikiye ayırdık. Bu çok esaslı bir değişim ve bir süre uzaktan çalışabilmekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Online ofis Microsoft Teams üzerinden işliyor. Böylece hem çalışanlarımız her an tekno­lojiyle entegre olarak çalışabiliyor, hem de İstan­bul’a çalışmak için gelemeyen Anadolu’daki pek çok yetenekli gencin de sisteme katılabilmesini mümkün kılıyoruz. Bildiğiniz üzere maaş bariye­ri nedeniyle bu gençler İstanbul’a gelip sisteme giremiyor.

Sistemin verimli işlemesi için çalışanlarımıza bir paket hazırladık. Bu paket dahilinde her ça­lışanımıza 100 MBS hızında sınırsız ev interneti sağlanıyor, ergonomik masa ve sandalye des­teği veriliyor ve MasterClass dahil olmak üzere Udemy, Coursera ve bunlar gibi uzaktan eğitim programlarının masrafları yine şirket tarafından karşılanıyor.

Offline ofisimizi de Skedway teknolojisine enteg­re ettik, herkes istediği zaman gelip orada çalı­şabiliyor.

İLGİLİ HABERLER