Epica Awards 2019’da bizi yeni neler bekliyor?

Marketing Türkiye’nin Türkiye temsilciğini yaptığı ve Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen’in de jürisinde yer aldığı Epica Awards bu yıl 21 Kasım 2019 tarihinde Amsterdam’da 32. defa Avrupa’nın en iyi reklamlarını belirleyecek. Bu önemli etkinlik öncesinde Epica Awards Direktörü Mark Tungate ile bu yıl reklamcıları bekleyen yenilikleri konuştuk…

Söyleşi: Duygu Su Ocakoğlu duygusu@marketingturkiye.com

Önce en önemli sorudan başlayalım; ajanslar neden Epica’ya başvur­malı?

Effie Awards gibi Epica’nın da farklı yaklaşımı sayesinde sektörde çok önemli bir yeri var. Jürimiz yaratıcılık ve iletişim hakkında yayın yapan gazeteciler­den oluşuyor. Bu yüzden Epica itibar ve bilinirlik anlamında ajanslara için doğal bir PR platformu da yaratıyor. Gönül ra­hatlığıyla söyleyebilirim ki Cannes Lions dışındaki tüm ödüllerden daha fazla medya yansıması sağlıyoruz.

Epica jürisi son dönemde nasıl bir evrim geçirdi?

18 senedir Epica’da çeşitli roller üstleni­yorum ve bugün jürinin her zamankinden daha kapsayıcı ve zorlu olduğunu söyleye­bilirim. Jürimiz dünyadaki kreatif iletişi­min her başlığını hakkıyla temsil eden bir yapıya sahip. Bunun yanı sıra prodüksiyon, AR/VR ve hatta yeme içmeye dair uzman­larımız da ekibin bir parçası. Epica Jürisi 40’ı fiziki jüri toplantısına katılan toplam 200’den fazla üyeden oluşuyor ki hepsi dünyanın en önemli pazarlama yayınlarını temsil eden önemli isimler.

Bu senenin jüri başkanı kim?

Büyük bir keyifle bu senenin jüri başkanının efsanevi fo­toğraf gazeteciliği ajansı Mag­num Photo’nun Operasyon Direktörü Fiona Rogers oldu­ğunu belirteyim. Magnum’un fotoğrafçılarından birçoğu rek­lam sektöründe de çalıştılar, bu da Fiona’yı deneyiminin hem gazeteciliği hem de ticari boyutta yaratıcılığı kapsaması sayesinde ideal bir başkan kılıyor. Tabii sivri zekası ve dinamikliğini de es geçmek olmaz…

Epica’da bu sene yeni kategoriler olacak mı?

Sanırım verebileceğim en büyük haber ye­dinci bir Grand Prix eklediğimiz olacaktır. Bu ödül PR kategorisinde verilecek. PR kategorisinde giderek artan başvurular bizi böyle bir karar almaya yönlendirdi. PR’ı bir di­siplin olarak dikkate almak ve hak ettiği saygıyı göstermek is­tedik. Kreatif iletişim dünyası bitmeyen bir dönüşümde ve biz de bunu yansıtmak durumun­dayız. O yüzden bu sene iki yeni kategori ekledik; Verinin Kreatif Kullanımı ve Cinsiyet Eşitliği. İkincisi Sosyal Sorum­luluk kategorimize dahil olacak. #MeToo çağındayken, bu hayati önemde bir ekle­meydi.

Epica’nın tanıtım çalışmalarını nasıl bir stratejiyle yürütüyorsunuz?

Etkinliğin reklam kampanyaları için bir­kaç yıldır sektörün lider ajanslarıyla çalı­şıyoruz. Bu kampanyalar sonrasında jüri üyelerimizin inisiyatifiyle onların kendi dergi ve web sitelerinde yayınlanıyor. Bu yılın kampanyası Amsterdam’dan Hecho Studios tarafından yapıldı. Bence oldukça arsız bir kampanya çünkü diğer ödül orga­nizasyonlarını endüstrinin kendi kendini ödüllendirdiği platformlar olmakla ve ken­dilerini “fazla sevmekle” suçluyor. Hecho Studios bu kampanya için fotoğrafçı And­ré Bakker’la ve bir vücut boyama sanatçısı Ton Nizet’le çalıştı.

Basının bir nevi krizde olması göz önünde bulundurulduğunda, gaze­tecilerden oluşan bir jüri hâlâ ma­nalı mı?

Basın ciddi bir dönüşümden geçiyor. Sekte­ye uğradığı doğru, ancak dijital üyelikler ve yeni içerik türleriyle mücadelelerine devam ediyorlar. Ben ek iş olarak freelance gazete­cilik yapıyorum ve sizi temin ederim ki hâlâ elime çok iş geliyor! Sosyal medyanın taraf­lı ve yapay olabileceğini hepimiz biliyoruz. İşte bu yüzden sarsılmaz gerçeklere daya­nan gazeteciliğin önemi her zamankinden fazla. Bu anlayış jürimiz için de geçerli. Onlar iradeli, bağımsız ve tarafsızlar. Ken­di ülkelerinden gelen içerikler için oy kul­lanamadıklarını unutmayın! Aynı zamanda konu yaratıcı işler olduğunda tutkulular, öyle olmasa hayatlarını bu işler hakkında yazarak kazanıyor olmazlardı.

İLGİLİ HABERLER