“Sosyal Medyada Kids Marketing”

Artık biliyoruz ki sosyal medyada yaş sınırı kalmadı. Her yaştan birey bu alanı kendi dünyası olarak görmekle beraber aynı zamanda sosyal medyayı hayatlarının merkezi olarak da görüyorlar… Peki, bu alanda markaların çocuklara yönelik pazarlama çalışmaları ne derece doğru ve bundan hem çocuklar hem de yetişkinler ne şekilde etkileniyor?

Çocuklar 7-14 yaş dönemi içerisinde kendi benlikleri­ni keşfetme içine girer, bu dönemde çevreleri tarafın­dan beğenilmeye, övülmeye ve sevilmeye ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple de sosyal platformlar onlar için biçilmiş kaftan oluyor.

Yapılan araştırmalar 7 yaşından itibaren sosyal medyanın içinde olan çocukların günde ortalama 1,5 saatlerini internette geçirdiklerini ve bir sene içinde ortalama 40 bin marka gördüklerini, yaklaşık 600 markayı akıllarında tutabildiklerini göste­riyor. Buna bağlı olarak çocuklara yönelik pazarlamanın oldukça dikkatli yapılması gerekiyor. Çocuklara yönelik yapılan pa­zarlama çalışmalarında bu işi yapanların yalnızca pazarlama bilgisi olması yeterli değil. Çocuk psikolojisinin de önemi her şeyin üstünde tutulmalı ve onların dilinden konuşularak dünyalarına girilmeli.

Reklamlar çocukları hiç düşünmeden on­ları yalnızca istemeye yönlendiriyor ve bunu engellemek pek de mümkün değil. Bu noktada en önemli görev ailelere düşüyor. Çocuklarına doğruyu, yanlışı, “Evet”i ve “Hayır”ı öğreten aileler bir şekilde kontrolü ellerine almış oluyor.

Doğru bir Kids Marketing stratejiniz var mı?

Çocukların birçok ürün grubunda satın al­mayı etkilediğini düşündüğümüzde Kids Marketing’in ne kadar önemli olduğunu görebiliyoruz. Buradaki en önemli detay doğru bir Kids Marketing stratejisine sa­hip olmak. Çocukları kontrol altına alırken doğru mecrayı ve doğru stratejiyi bulmak gerekiyor.

Pazarlama çalışmalarında çocukların po­tansiyelleri yetişkinlere göre daha yüksek. Anlatılmak istenen mesaja ve mesajın içe­riğine koşulsuz olarak inanıyorlar. Bu se­beple amaç ve bu amacın karşılığı çok hızlı bir şekilde alınıyor. Yani çocukları kandır­madan, onların istekleri düşünülerek yapı­lan çalışmalar olumlu sonuç verecektir.

Sosyal mesajlara daha duyarlılar

Tüketim güçleri yaşlarından oldukça büyük olan çocukların ailelerinin alışverişlerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduklarını unutmamak gerekiyor. Çocuklara yönelik çalışmak geleceğe yatırım yapmak anlamı­na geliyor. Bunu düşünerek yapılan çalış­malar yalnızca anlık fayda değil geleceğe yönelik de büyük bir yatırımın temellerini oluşturuyor.

Pazarlama çalışmalarında sosyal mesaj oldukça önemli bir yer alıyor. Çocuklar duydukları sosyal mesajlara karşı tahmin edilenden çok daha fazla duyarlı. Mesela pet şişe kapağı toplanması, kağıt ve cam atıkların ayrılması gibi gördükleri şeyleri yapmak için oldukça heveslenerek aileleri­ni de buna teşvik edebiliyorlar. Bu sebeple pazarlama faaliyetlerinde sosyal sorumlu­luk projelerine yer vermek doğru bir karar olacaktır. Son olarak doğru yapılan bir Kids Marketing çalışması bugünün çocukları, yarının yetişkinleri için güzel temeller oluş­turacaktır.

İLGİLİ HABERLER