Salgın döneminde halkın endişesi ilk döneme göre 15 puan artarak yüzde 94’e çıktı

Ipsos’un düzenli olarak gerçekleştirdiği Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nın 3. dönem özet sonuçları açıklandı. Buna göre kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94’e çıktı.

Türkiye’de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek üzere; Ipsos’un düzenli olarak gerçekleştirdiği Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’nın 3. Dönem özet sonuçları açıklandı. Buna göre kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94’e çıktı.

Türkiye’nin en önemli sorunu artık koronavirüs

Ipsos’un 2010 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği Türkiye Barometresi Araştırması’nda düzenli olarak takip edilen “Türkiye’nin en önemli sorunu sedir?” sorusu Koronavirüs ve Toplum Araştırması’nda da soruldu. Buna göre Ocak 2020’de Türkiye’nin en önemli sorunu Ekonomi olarak belirtilirken (yüzde 55); toplumun yüzde 84’ünün şu an için en önemli sorun olarak koronavirüsü belirttiği görüldü.

Salgının kontrol altına alınması ne kadar sürer?

13-16 Mart 2020 tarihli araştırmada bireylerin yüzde 45’i, virüsün birkaç ay içinde sona ereceğini düşünüyordu. 26-30 Mart tarihlerine gelindiğinde ise salgının birkaç ay içinde biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 36’ya geriledi. 6 aydan daha uzun sürede biteceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 24’den yüzde 32’ye yükseldi. Buna bağlı olarak da halkın endişe düzeyi yüzde 79’dan 15 puan artış ile yüzde 94’e çıktı.

 

“Koronavirüs ekonomim İçin tehlikeli” diyenlerin oranı arttı

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’na göre salgının kişilerin kendi ekonomilerine etkisi konusunda da tedirginliklerinin arttığını gösteriyor. İlk vakanın açıklanmasından bugüne gelindiğinde salgının kendi ekonomileri için ciddi bir tehlike oluşturduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 44’ten yüzde 69’a çıkıyor.

Araştırmanın Metodolojisi :

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflendi. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirildi. 26-30 Mart 2020 saha tarihiyle 3. dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında ± yüzde 3’tür.

İLGİLİ HABERLER