Covid de artıyor, bana bir şey olmaz diyenler de!

Koronavirüs salgını hızla yayılmaya devam ederken herkesin kişisel olarak aldığı tedbir ve duyduğu kaygı düzeyi farklılıklar gösteriyor. Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesi sonrasında vatandaşların konuya ilişkin farkındalık düzeyini, endişesini ve değişen davranışlarını Ipsos “Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması” incelemiş.

Her 10 Kişiden 7’si, normalleşme sürecinin iyi gitmediğini düşünüyor

Vaka sayısının tüm dünyada pik yapmasıyla beraber vatandaşlar sürece dair daha endişeli oldular. Her 10 vatandaştan 7’si gidişatın iyi olmadığını düşünüyor. Haziran başında toplumun yarısından fazlası normalleşme süreci nedeniyle salgında ikinci bir dalga yaşanacağını düşünmekte. Bu yönde düşünenlerin oranı haftalar geçtikçe daha da artıyor. İkinci dalga veya ilk dalganın pik noktasının aslında yaşanmaya başlandığının konuşulduğu dönemlerden geçerken her 10 kişiden 7’si normalleşme sürecinin iyi gitmediğini belirtiyor.

Toplumun beşte biri koronavirüse yakalanmayacağını düşünüyor

Virüse yakalanırsa kolay atlamayacağına dair endişe duyanların sayısı artarken (yüzde 41), şaşırtıcı bir biçimde toplumun yüzde 35’i koronavirüse yakalansa bile kolay atlatacağını düşünüyor. Hasta sayılarındaki artış hastalığa yakalanma endişesini artırsa da toplumun beşte biri (yüzde 21) koronavirüse yakalanmayacağını düşünüyor.

Vatandaş hafta sonu sokağa çıkma yasağını olumlu buluyor

Son dönemde gerek dünyada gerekse de Türkiye’de vaka / hasta sayılarındaki artışla beraber toplumun yüzde 70’i normalleşme sürecinin iyi gitmediğini düşünüyor ve endişe duyuyor.  Toplumun yarıdan fazlası Koronavirüs’e yakalanacağını düşünüyor ve daha da önemlisi hastalığın kolay atlatılamayacağına dair korkuları da yükselişte.

Tüm bu endişe ve korkulara paralel gün içinde hissettikleri duygular da oldukça negatif. Yorgunluk, endişe ve bıkkınlık bu dönemde en yoğun hissedilen duygular. Bu olumsuz gelişmeler ve duygular da beraberinde yine toplumun çoğunluğunun getirilecek sokağa çıkma yasağına olumlu bakmasına sebep oluyor; toplumun yüzde 65’i tüm ülkede hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmalı diyor…

Araştırma künyesi

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması online görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 28 Ekim-4 Kasım 2020 saha tarihi ile 28. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında ± yüzde 3’tür…

 

İLGİLİ HABERLER