Farkımız “guru gürültü” değil, akıllı strateji

İş hayatına kısa bir mola vermek için gittiği ABD’de iletişim danışmanlığı teklifi alınca kurduğu Keypoint Strategy&Communications’ı uluslararası alanda iş yapan bir yapıya dönüştüren Banu Aydoğan “Elinizde bir içerik var ama o içeriği yönetmeyi bilmiyorsanız rekabet yarışına baştan yenik başlıyorsunuz” diyor. Tüm dünyada kitlelerin “duymak” değil “ikna” olmak istediğini söyleyen Aydoğan’a göre bu durum pazarlamaya “deneyimi”, reklama “ispatı”, halkla ilişkilere “sebep-sonuç ilişkisiyle mühendislik yaklaşımını” mecbur kılıyor.

Söyleşi: Berkan Kişin

Keypoint onlarca yılın deneyimini barındırıyor

✓ Güzel bir sürpriz gelişme sonrası kurumsal hayata bir mola vererek, ABD’ye gittim ve bir süre orada yaşadım. California’nın önde gelen bir kliniği ve bilim alanında dünya çapında ödüllü çalışmalar yapmış bir doktor kendilerine itibar ve algı yönetimi konusunda danışmanlık vermemi isteyince Keypoint Strategy&Communications’ın temelleri de San Diego’da atılmış oldu.

✓ Keypoint, hem uluslararası hem de ulusal çapta strateji ve iletişim danışmanlığı veren bir şirket olmakla birlikte yarım asrı aşkın tecrübeler toplamından oluşuyor. Onlarca yılın deneyimiyle Keypoint, stratejiden başlamak üzere itibar ve algı yönetimi, marka, pazarlama iletişimi, liderlik dili, iç iletişim, kriz iletişimi, içerik yönetimi, etkinlik yönetimi, ticari pazarlama, halkla ilişkiler, eğitim, dijital varlık yönetimi gibi alanlarda hizmet veriyor.

 “Kazan-kazan” prensibiyle çalışıyoruz

✓ Yerel ve küresel müşterilerimize uygun platformlar yaratarak onları “kazan-kazan” prensibiyle ortak çalışmalarda buluşturuyoruz. Türkiye’nin en köklü şirketlerinde pazarlama ve kurumsal iletişim direktörlüğü görevlerinde bulunmuş olmanın yarattığı birikimle fotoğrafı net çekerek, ihtiyacı ve olması gerekeni doğru şekilde saptayarak başlıyoruz işe.

✓ İşe başlamak, stratejileri gözden geçirmek ve gerekiyorsa yeniden düzenlemekle oluyor. Şirketin ve liderin itibarını yönetmek ve sürekli kılmak, işimizin merkezinde. Hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızla birlikte tüm çalışmalarının “etkili ve itibarlı” olup olmayacağına, işin özelliğine göre hedef kitleyi, kamuoyunu ne oranda ve neden etkileyeceğine kafa yoruyoruz.

 Değişimi öngörmemek, çağ dışı bir yaklaşım

✓ İletişimin içinde olup da sürekli değişimi öngörmemek çağ dışı bir yaklaşım olur. İçinde bulunduğumuz “yeni iletişim döneminde”, dijital dünyayla konvansiyonel dünya birbirine en baştan entegre olduğundan her türlü iletişim çalışmasında öncelikle dijital dünyayı kapsayan iş modellerini ve yaklaşımları ortaya koymayı önemsiyoruz.

✓ İtibar ve algı yönetiminde, içerik yönetiminde, lider iletişiminde, dijital varlık yönetiminde ve kriz iletişiminde öne çıkıyoruz. Kriz iletişimiyle itibar yönetiminin ayrılmaz ikili olduğunu düşünüyoruz. Çünkü artık herkes birer dijital kaynak ve tüm kurumlar asimetrik krizlere maruz kalma potansiyeliyle yaşıyor.

✓ Gündem yönetimini de içinde barındıran planlı, öngörülü ve hazırlıklı bir kriz iletişim planının olmadığı yer bir kurum için itibarın en çabuk kaybedilebileceği yer haline geliyor. Bize danışan ve birlikte yol aldığımız tüm iş ortaklarımızın stratejik yol haritalarını mutlaka birlikte ve en başından oluşturmaya bu işin temeli olarak bakıyoruz

pratik çözümler üretmeye çalışıyoruz Medya ilişkilerinin “dijital marka gazeteciliğine” dönüştüğü bu ortamda, geleneksel yaklaşımlarla halkla ilişkiler yapmanın nasıl imkânsız olduğunu sektörümüzdeki talihsiz gelişmelerden de beraberce izliyoruz.

✓ Etkili içerik üretmeye ve bu içeriği en doğru kapsam, etkinlik, pazarlama, deneyim ve kampanyalarla yaymaya özen gösteriyoruz. Hizmet verdiğimiz iş ortaklarımızın ihtiyacına yönelik dinamik ve pratik çözümler üretmeye odaklanıyoruz. Cem Yılmaz’ın bir şovunda kullandığı tabirden de alıntı yaparak diyebilirim ki “guru gürültü” değil, akıllı stratejidir farkımız.

Kitleler “ikna” olmak istiyor, duymak değil

✓ Dünya iletişimde yeni bir döneme girdi. Artık söyleyecek sözünüzün olması yetmiyor. Elinizde bir içerik var ama o içeriği yönetmeyi bilmiyorsanız, rekabet yarışına baştan yenik başlıyorsunuz. Tüm dünyada kitleler “ikna” olmak istiyor, duymak değil. Bu durum, pazarlamaya “deneyimi”, reklama “ispatı”, halkla ilişkilere “sebep-sonuç ilişkisiyle mühendislik yaklaşımını” mecbur kılıyor.

✓ Öyle güçlü sonuçları var ki iletişimin! Düşünün; verdiğiniz bir mesaj bir toplumun vicdanını yakalıyor, bir şirketin itibarını sarsıyor, bir lideri bir ülkeye hakim kılıyor, bir ülkenin kaderini yazıyor. Böylesine güçlü bir sektöre dünya bize göre katbekat fazla yatırım yapıyor.

✓ İletişimi “halkla ilişkilerden ibaret” değil, etkinliğiyle, sosyal vatandaşlık ve kurumsal sosyal sorumluluk projesiyle, lider iletişimiyle, kriz iletişimiyle, pazarlama kampanyalarıyla, algı yönetimiyle, marka çalışmaları ve reklamıyla bir bütün olarak görüyoruz.

✓ Küçük ya da büyük hangi kurum olursa olsun dünyada yaptığı tüm iletişim çalışmalarının mutlaka sonuçlarını ölçüyor. Koca dünya, her şeyi içine alan bir dijital iz ve sayısal konuşuyor. Türkiye’de ne yazık ki hâlâ tatmin edici “ölçümlenebilir” sonuçlar ve “performans göstergeleri” olmadığını düşünüyorum.

Dijital’de Keypoint’e kardeş şirket gelebilir

✓ Keypoint olarak iddiamızı “win hearts and minds” olarak belirledik. Yani kalpleri ve zihinleri fethederek, kalp ve zihin payı alarak iş yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu da samimiyetle net olmakla ve değişimi sürekli yaşamakla ilgili.

✓ Gelecekte bizi bugünden çok daha fazla meşgul edecek olan “siber güvenlik” konusunda geliştirdiğimiz kriz iletişimi modülünü tüm hazırlık aşaması, planlaması ve uygulama el kitabıyla birlikte kurumların hizmetine sunmaya hazırız.

✓ Çok sayıda şirketin, değerini artırma, ulusal veya uluslararası stratejik iş ortaklıkları kurabilme hedefine de hizmet edecek şekilde gereken iletişim altyapısını kurma, ilişki ve algı yönetimi gibi konularda sonuç odaklı çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz.

✓ İçerik, işimizin hep merkezinde olacak. Dijital alanda Keypoint’e bir kardeş şirket ilave edebiliriz. Tüm iş birliklerimizin uzun yol arkadaşlığı olmasını önemsiyoruz. Çünkü hizmet alan da veren de birbirinden fayda görmek üzere yola çıkıyor.

İLGİLİ HABERLER