Türkiye’de açık karşılaştırmalı reklam mümkün olacak!

Panda’nın Algida’yı, Atlasjet’in Pegasus’u, Kasap Döner’in ise hamburger markalarını hedef aldığı reklam kampanyaları oldukça çok konuşuldu. Ancak bu reklamlarda yasak olması sebebiyle karşılaştırılan markaların isimleri verilmemişti. Reklam sektöründeki dernekler ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, bu durumun önüne geçmek ve hedef alınan markanın isminin verileceği açık karşılaştırmalı reklamların önünü açmak için Yönetmelikle bu yasağı kaldırmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la birlikte karşılaştırmalı reklamlar tekrardan gündeme gelmişti. Ancak bu kanunda karşılaştırmalı reklam konusunda hiçbir değişiklik ve yenilik olmadığı ortaya çıktı. Zaten mevzu Kanundan değil, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan Yönetmelik’le ilgiliydi. Çünkü, Kanun’da açık karşılaştırmalı reklamla ilgili bir kısıtlama olmazken, yönetmelikte “açık karşılaştırmalı reklam” yasaktı. Geçtiğimiz günlerde Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un uygulamaya dönüşeceği süreçte hazırlanan yönetmelik taslağıyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, Reklamcılar Derneği ve Reklamverenler Derneği işbirliğiyle bir çalıştay düzenlendi. Bu çalıştay sonrasında görüşlerini aldığımız Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanı Ramazan Ersoy, karşılaştırılmalı reklamlarda karşılaştırılan mal, hizmet veya marka adının belirtilmesine izin verilmesinin düşünüldüğünü dile getirdi. Marketing Türkiye’ye açıklama yapan Ersoy; “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan ikincil mevzuat çalışmalarında, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi, reklama konu mal veya hizmet ile rakip mal veya hizmetin karşılaştırılması olanağına sahip olunması ve tüketicinin benzer mal veya hizmetler arasında bilinçli seçim yapabilmesi amacıyla karşılaştırmalı reklamlarda; karşılaştırılan mal, hizmet veya marka adının belirtilmesine izin verilmesi düşünülmektedir. Ayrıca, bu değişiklikle karşılaştırmalı reklamlar konusunda AB müktesebatına uyum sağlanmış olacaktır. Ancak reklamlarda açıkça karşılaştırma yapılmasına, tüketicilerin bilgilenmesine hizmet etmesi, reklamların aldatıcı olmaması, rakiplerin kötülenmemesi ve dürüst rekabet ilkelerine uygun hareket edilmesi gibi sınırlar çerçevesinde müsaade edilmesi planlanmaktadır” şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER