Türkiye İş Bankası 95 yaşında

“Siyasi bağımsızlığın iktisadi bağımsızlıkla perçinlenmediği sürece payidar olamayacağı” vizyonuyla Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Türkiye İş Bankası, 95 yaşına girdi. 26 Ağustos 1924 tarihinde 2 şube, 37 çalışan ve 1 milyon TL gibi mütevazı bir sermaye ile yola çıkan banka, bugün yaklaşık 525 milyar TL’lik aktif büyüklüğü ile ülkenin en büyük özel bankası konumunda bulunuyor. 

Türkiye İş Bankası; cumhuriyetin ilk ve en önemli adımlarından biri olarak, yaklaşık bir asır önce belirlenen idealler çerçevesinde, sınai gelişmeyi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek gibi yeni kurulan bir ülke için yaşamsal öneme sahip ihtiyaçların karşılanması için hayata geçirildi.

Kurulduğu ilk yıllardan itibaren sadece bankacılık faaliyetleriyle değil, aynı zamanda camdan tekstil ve dokumaya, şeker fabrikalarından kömür işletmelerine kadar 300’ün üzerinde iştirakiyle Türkiye ekonomisinin kalkınmasında ve milli ekonominin tesisinde kritik rol üstlendi.

Konsolide bazda ekonomiye sağladığı toplam kaynak 405.2 milyar TL seviyesinde olan bankanın özkaynak büyüklüğü 58.7 milyar TL’ye ulaştı. Yaygın şube ağı ve dijital hizmet platformları sayesinde müşterilerine çok yönlü bankacılık hizmeti sunan İş Bankası, toplam mevduat ve vadesiz mevduat büyüklükleri açısından özel bankalar arasında ilk sırada yer alıyor. Banka, toplam 265.1 milyar TL’lik mevduat hacmi ile tasarruf birikiminin önemli adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.

İş Bankası, kuruluşundan kısa bir süre sonra 1930’lu yılların başında İskenderiye ve Hamburg şubelerini faaliyete geçirerek varlığını ülke sınırları dışına taşıdı. Banka bugün yurt dışında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiltere, Kosova, Irak ve Bahreyn’de şubeleriyle; Almanya, Hollanda, Rusya ve Gürcistan’da da iştirak bankalarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca, Çin ve Mısır’da temsilcilikleri bulunuyor. İş Bankası, dünyanın önde gelen marka değerleme kuruluşlarından BrandFinance’ın marka sadakati ve algısı gibi kıstasları değerlendirerek yayımladığı Banking 500-2019 raporunda, “dünyanın marka gücü en yüksek 10 bankasından biri” konumunda yer aldı.

Dijitali kullanan sayısı 7.7 milyon 

Müşteri ihtiyaçlarını öngörerek, en yeni ve ilk olanı sunma vizyonu ile geçmişte Bankamatik’te, telefon bankacılığında, internet bankacılığında ilklere imza atan banka, müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda iş yapış biçimlerini sürekli güncelliyor. Bankanın dijital kanalları kullanan müşteri sayısı 7.7 milyona ulaştı. Bunların yüzde 94’ü mobil bankacılığı kullanırken, işlemlerin yüzde 60’ı mobil kanallardan yapılıyor.

İLGİLİ HABERLER