Türkiye inovatif ülkeler sıralamasında geriledi

Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO) tarafından belirlenen Küresel İnovasyon Endeksi raporuna göre Türkiye 141 ülke arasında 58’inci sırada. Geçen yıl 54’üncü sırada bulunan Türkiye’nin dört sıra gerilediği görülüyor.
 
WIPO’nun hazırladığı Küresel İnovasyon Endeksi Raporu’na göre en inovatif ülkeler arasında İsviçre, İngiltere, İsveç, Hollanda ve ABD bulunuyor. Bu ülkelerin yanı sıra Çin, Malezya, Vietnam, Hindistan, Ürdün, Kenya ve Uganda ise bulunduğu kategoride fark yaratan ülkeler arasında yer alıyor. Türkiye, inovasyon konusunda 141 ülke arasında 58’inci sırada yer alıyor. 2014 yılında 54’üncü sırada bulunan Türkiye’nin dört sıra gerilediği dikkat çekiyor. Rapora göre, inovasyon kalitesini belirleyen temel unsurlar arasında üniversitelerin performansı, akademik makale üretimi ve uluslararası patent başvuru sayısı bulunuyor. Bu kriterler arasında ABD ve İngiltere birinci sınıf kaliteye sahip üniversiteleriyle ilk iki sırada yer alırken, Japonya, Almanya ve İsviçre sıralamayı takip ediyor. Orta gelirli ekonomiler arasında ise inovasyonun lideri olarak karşımıza Çin çıkıyor. Çin’i Brezilya ve Hindistan takip ediyor.
 
Türkiye neden geriledi?
 
Politik istikrar ve atmosferin belirleyici olduğu analizde Türkiye kurumlar sıralamasında 141 ülke arasında 88’inci sırada yer alıyor. İşçilerin ve bilgi yoğun istihdam gibi alanların incelendiği iş dünyası kapsamlılığında ise Türkiye’nin bulunduğu konum; 117. Sıralamanın bu kadar kötü olmasının en önemli nedeni ise “Bilginin Özümlenmesi” sıralamasında Türkiye iş dünyasının 127. sırada olmasından kaynaklanıyor.
 
Türkiye hangi alanlarda üstün?
 
Bilgisayar yazılımlarına yönelik GSYH harcamalarında 8’inci sırada kendisine yer bulan Türkiye, yerel rekabetin de güçlü olduğu bir ülke olarak saptanıyor. Yatırımcıların korunmasında 13’üncü sırada yer alan Türkiye, iş dünyası tarafından finansmanı sağlanan Ar-Ge harcamasında ise 21’inci sırada yer alıyor. Türkiye’nin en iyi puanlarından biri de lojistik altyapısından geliyor. Türkiye bu alanda 29’uncu sırada bulunuyor ve tüm bu puanların tahlili sonucu kendisini 141 ülke arasında 58’inci sırada buluyor.

İLGİLİ HABERLER