“TÜHİD Alâeddin Asna Ödülü” sahibini buldu…

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği’nin (TÜHİD) düzenlediği Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri kapsamında bu yıl ikinci kez verilen Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü, “Paramı Yönetebiliyorum” projesiyle Visa Türkiye’nin oldu. Yapılan değerlendirmede birinci olan Visa Türkiye, özel tasarlanmış ödülünü, 25 Mayıs Perşembe akşamı Grand Pera Emek Sahnesi’nde düzenlenen törenle aldı.
Grafik Tasarımcı Bülent Erkmen’in “Bir insan hayatına ivme kazandıran, onu yükselten, yücelten kırılma noktaları üstüne üç boyutlu bir deneme.” cümlesiyle tanımladığı ve menge ağacından hazırlanan ödül heykeli, özgün eserleriyle tanınan Urart El Sanatları tarafından üretildi.
“Paramı Yönetebiliyorum”, gençlerin finansal bilincini geliştirmek için 2009 yılında hayata geçirilen bir proje. Türkiye’de ilk kez finansal okur yazarlık alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getiriyor. Proje kapsamında 15 – 30 yaş arası gençlere, bütçe, gelir gider dengesi, birikim, yatırım, finansal ürün ve hizmetleri doğru kullanmanın yanı sıra, riskler, sicil, tüketicilerin hak ve sorumluluklarına yönelik eğitimler veriliyor.
Visa Türkiye’nin, faaliyet gösterdiği alan dikkate alındığında böyle bir konuyu üstlenmesinin anlamlı olduğuna dikkat çeken Jüri Üyesi Sibel Asna, “Visa Türkiye’nin projesi, gençlerin gelir gider kontrolü yaparak sağlıklı bir finansal gelecek oluşturmasına destek vermek hedefiyle, 8 yıldan bu yana inançla sürdürüldüğü için ödüle layık görüldü. Kurumlar, kendi iş alanlarında toplumun tüm kesimlerine adil ve hakkaniyetli hizmet verirken, sorumluluk alacakları konularla da içinde yaşadıkları dünyayı daha iyi bir yer haline getirme ülküsüne hizmet etmeli. Bu nedenle, jüri toplantısında aday projeler hakkında ortaya konulan görüşleri, projelerin sürekliliğine katkıda bulunmak amacıyla, geribildirim olarak ilgililere aktarmayı görev biliyoruz.” dedi.
“Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü”; kurumsal sorumluluk projelerinin şirket kültürü ve değerleriyle ilişkisi, tutarlılığı, pazarlama aracı olarak kullanılıp kullanılmadığı, samimiyeti, sürekliliğin teminatları gibi kriterleri esas alıyor. Türkiye’ye halkla ilişkileri bir disiplin ve meslek olarak kazandıran Alâeddin Asna’nın vizyonunu ve değerlerini yaygınlaştırmak amacıyla konulan ödül, sorumluluk kavramını içselleştiren kurumları desteklemeyi hedefliyor.
“Alâeddin Asna Ödülü” özel jürisi; Sivil Toplum Gönüllüsü İbrahim Betil, İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Adım Adım Oluşumu Kurucusu Doç. Dr. Itır Erhart, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Yörük Kurtaran, A&B İletişim Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Asna ve TÜHİD Yönetim Kurulu Başkanı Gonca Karakaş’dan oluştu.

Ödülün Kriterleri

·         Kurum tarafından gerçekleştirilen ve ödül kapsamında değerlendirmeye alınan projenin; bilançolarını açıklayan şeffaf bir sivil toplum kuruluşu,  kamu kuruluşu, uluslararası kuruluş ve eğitim kurumlarından herhangi biriyle veya birlikteliğiyle gerçekleştirilmiş olması,
·         Kurumun projenin tüm süreçlerini kapsayan genel bir süreklilik sağlama stratejisinin olup olmadığı,
·         Kurumun, Kurumsal Sorumluluk faaliyetlerini yürütürken pazarlama kaygısından uzak, gerçek, hakiki, dürüst ve samimi olması,
·         Kurum yönetimi ve politikalarının değişmesi durumunda da projenin varlığını devam ettirmesini sağlayacak adımların atılmış olması,
·         Projenin, kurum çalışanları tarafından da içselleştirilerek hedefe ulaşması yönünde geliştirilmiş olması,
·         Projeden yararlananların, bu projeyi sahiplenme durumu,
·         Projeyle elde edilen sonuçların, finansal ve kurumsal destekler sona erdikten sonra da devam etmesi olasılığı,
·         Projenin kapsama alanı, geleceğe vaadi, bütüne yayılımı,
·         Projenin etkin ve ölçülebilir sonuçlarının olması,

İLGİLİ HABERLER