Toplumun yüzde 82’si temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünüyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde “İnsan Hakları Algısı Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre katılanların yüzde 82’si Türkiye’de insan haklarının ihlal edildiğini söylüyor.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi’nin yayımladığı araştırmada Türkiye genelinde 28 ilde 2 bin 651 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemiyle anket gerçekleştirildi. Anket sonuçlarına göre, toplumun yüzde 82,1’i temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünürken bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 58’i temel hakların “bazen”, yüzde 42’si temel hakların “sık sık” ihlal edildiğini belirtiyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 62,6’sı temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığının altını çiziyor. Hak ve özgürlüklerin kısıtlandığını düşünenlerin oranı gençlerde yüzde 72’ye çıkarken, yaş ilerledikçe bu oran azalıyor.

Ankete göre Türkiye’de insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda geleceğe iyimser bakanların oranı yüzde 45,2 kötümser bakanların oranıysa yüzde 41,7 olarak belirleniyor.

Ankete göre, her beş kişiden dördü Türkiye’de yaşayan herkesin kanunlar karşısında eşit olduğunu düşünüyor. Katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54,4) kişilerin haklarını eşit olarak kullanamadığını söylerken hakların eşit olarak kullanıldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 37,3 olarak araştırmaya yansıyor.

Kişilerin yüzde 43,4’ü sosyal medyada düşüncelerini rahatça ifade edemediğini dile getirdi.  Söz konusu soru “Sizce Türkiye’de insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebiliyorlar mı” olarak genişletildiğinde ise “hayır” yanıtı verenlerin oranı yüzde 52,4’e yükseliyor. “İnsanların düşüncelerini özgürce ifade edebildiğini” söyleyen kişilerin oranı ise yüzde 37,7’ye geriliyor.

İLGİLİ HABERLER