Toplumun yüzde 82'si temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünüyor

Toplumun yüzde 82’si temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünüyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde “İnsan Hakları Algısı Araştırması” sonuçlarını…