Toplumun yüzde 82’si temel hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğini düşünüyor

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde “İnsan Hakları Algısı Araştırması” sonuçlarını…