Saxo Capital için kapatma kararı

Danimarka merkezli trading ve yatırım uzmanlığı şirketi Saxo Bank, Türkiye iştiraki olan Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş.’nin Türkiye’deki faaliyetlerine son verme kararı aldığını açıkladı.

Şirket 2012 yılı Eylül ayında SPK’dan lisans alarak faaliyetlerine başlamıştı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Saxo Capital Markets Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) faaliyet izinlerinin tamamının iptal edilmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (“Kurul”) başvuruda bulunacaktır. Başvurunun Kurulca uygun görülmesi halinde Şirket sona ermek ya da faaliyet konusunu değiştirmek suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerini durduracak ve aracı kurum olma niteliğini kaybedecektir.

Bu nedenle, Şirket’ten yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir hak veya alacağı bulunduğu iddiasında olan müşterilerin, (i) dava açılmış olması halinde dava açıldığına ilişkin mahkemeden alınacak derkenarı, (ii) takip yapılması durumunda takibe ilişkin belgeleri ya da (iii) aracı kurum nezdindeki hesabı ile mutabık olmadığı tutara ilişkin beyanı işbu ilan tarihinden itibaren 4 (dört) ay içinde Şirkete ve Kurula göndermeleri gerekmektedir.

Müşterilerin hak kaybına uğramamaları bakımından kamuoyuna önemle duyurulur.”

Şirketin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

8-57

İLGİLİ HABERLER