Salgın sırasında kuşakların medya tüketim alışkanlıkları nasıl değişiyor?

Koronavirüs salgını hayatımızı ve pazarlama perspektifinden bakınca tüketici alışkanlıklarının her basamağını etkilemiş durumda. Global Web Index’in A.B.D. ve İngiltere’den 16-64 yaş arası 4 bin internet kullanıcısıyla gerçekleştirdiği araştırması COVID-19 salgınıyla birlikte medya tüketiminin nasıl değiştiğini ortaya koymayı hedefliyor.

Global Web Index’in A.B.D. ve İngiltere’den 16-64 yaş arası 4 bin internet kullanıcısıyla gerçekleştirdiği ve COVID-19 salgınıyla birlikte medya kullanım değişimlerini kuşaklar bazında inceleyen araştırma hangi medya kanalının kullanımının ne oranda arttığını detaylarıyla iletiyor.

Z kuşağı

Z kuşağı salgın sonrasında yüzde 51 oranında daha çok online video, yüzde 38 oranında ise Netflix gibi online yayın kanallarından içerikleri izliyor. Bu ikisini yüzde 31 oranında video oyunları takip ederken Spotify gibi online müzik kanallarının kullanımı yüzde 28 oranında bir artış gösteriyor.

Televizyon izleme oranı yüzde 24, online basın kaynaklarına erişim yüzde 21, kitap okuma oranı ise yüzde 18’lik bir artış gösteriyor. Altıncı en çok kullanılan medya platformlarını yüzde 17’lik bir oranla online canlı yayın ve radyo paylaşırken yüzde 11’lik kullanım artışıyla podcastler sekizinci sırada yer alıyor.

İlginç bir bilgi olarak sunulan medya türleri arasından kullanmayı arttırmadıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 10 olarak öne çıkarken gazete gibi fiziksel yayınların kullanımı yüzde 9 oranında bir artış gösteriyor.

Genel olarak bakıldığında Z kuşağının yarısından fazlasının salgından öncesine göre daha çok online medya platformlarını kullandığı gözlemleniyor.

Y kuşağı

Y kuşağında ise online videolar, online yayın kanalları ve online basın kullanımı sırasıyla yüzde 44, yüzde 41 ve yüzde 36 oranında artış gösterirken dördüncü sırayı yüzde 35 ile televizyon ve online müzik kanalları paylaşıyor. Video oyunlarında Z kuşağına kıyasla daha az olan yüzde 31 oranında bir artış gözlemlenirken online canlı yayınlar yüzde 30 ve radyo ise yüzde 26 oranında daha çok tüketiliyor. Kullanım artışı sıralamasında sekizinci sırayı yüzde 20’lik bir oranla podcastler ve kitap okuma paylaşırken fiziksel yayınlar yüzde 19 ile en az artış gözlemlenen medya türü oluyor.

Y kuşağının salgından önceki tüketim alışkanlıklarındaki en büyük farklılık tek bir platform tercih etmelerindense birçok platformu eşit derecede kullanmaya başladıkları yönünde.

X kuşağı

X kuşağı ilk iki kuşaktan farklı olarak en çok televizyon izleme oranlarını arttırmış (yüzde 45). Televizyonu yüzde 38’lik bir artış oranıyla online televizyon ve radyo takip ederken online videoların izlenme oranı yüzde 35 oranında bir artış gösteriyor. Online basın ve online müzik kanalları sırasıyla yüzde 31 ve yüzde 27 oranlarında daha çok tüketilmeye devam ederken altıncı sırada yüzde 21 oranında kitap ve online canlı yayın geliyor. Video oyunları yüzde 19 ve podcast dinlenme oranı yüzde 10 artarken fiziksel yayınlar yüzde 7’lik artış oranıyla X kuşağında da en az tüketim artışını yaşayan medya kanalı olarak öne çıkıyor.

X kuşağında gözlemlenen önemli karakteristiklerden biri diğer kuşaklarla kıyaslandığında televizyon izleme oranı en çok artan kuşak olarak öne çıkması oldu. X kuşağı televizyon içeriği tüketiminin yanı sıra online mecralardan da film/dizi izlemeye devam ediyor.

Boomer

Boomer’ları da ele alan araştırma kuşağın medya tüketim alışkanlıklarını en az değiştiren kuşak olarak önce çıktığını belirtiyor. Birinci sırada yüzde 42’lik bir artışla televizyon bulunurken büyük bir farkla sunulan seçeneklerin hiçbirinde tüketim alışkanlıklarının artmadığını belirten Boomer’ların oranı yüzde 24. Üçüncü sırada online yayın kanallarını yüzde 21 oranında daha çok kullandıklarını belirten kuşağın yüzde 15 oranında daha fazla tükettiği ve dördüncülüğü paylaşan medya türleri radyo ve online basın. Kitap okumak, online müzik kanalları ve online videolar sırasıyla yüzde 13, yüzde 12 ve yüzde 11 oranlarında artış gösterirken video oyunlarının oynanma artışı yüzde 10 oldu. Online canlı yayınlar ve fiziksel basını sırasıyla yüzde 9 ve yüzde 7 oranında daha çok tüketen Boomer’ların yüzde 4 ile tüketmeyi en az arttırdıkları mecra podcast’ler oldu.

Salgın sırasında en güvenilen organizasyon Dünya Sağlık Örgütü

Araştırmanın genel bulgularında öne çıkan birkaç bilgi ise;

  • Katılımcıların yüzde 80’i salgından beri daha çok medya tükettiğini söylüyor. En çok televizyon ve online video platformlarından içerik tükettiklerini özellikle belirtiyorlar.
  • Katılımcıların yüzde 68’i durmadan salgınla ilgili online mecralar üzerinden bilgi arayışındalar. Katılımcıların bu arayışta olmayan azınlığınınZ kuşağı tarafından oluştuğu belirtiliyor.
  • Z kuşağının üçte biri Netflix ve Disney Plus gibi üyeliklerini oluşturmuş bile

 

Kaynak: visualcapitalist.com

 

İLGİLİ HABERLER