Bakın süper bulaştırıcılar kimlermiş!

Bilimsel araştırmada elde edilen sonuçlar, çocukların hastalığı fazla yaymadığı yönündeki mevcut görüşe taban tabana ters düşüyor. Çocukların COVID-19 nedeniyle ağır hastalık geçirme ihtimalinin daha düşük olması birçok sağlık çevresi tarafından kabul edilirken, hastalığı ne kadar yayabileceği ise henüz tartışmalı bir alan.

Şimdiye değin çocuklar ve Covid’19 ilişkisini araştıracak çok fazla araştırma yapılmamış ancak JAMA Pediatrics akademik tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre 5 yaşın altındaki çocukların burunlarındaki korona virüs genetik materyal miktarı daha büyük çocuklar ve yetişkinlere kıyasla 10 ile 100 kat arasında daha fazlaymış.

JAMA Pediatrics’de yayınlanan düşündürücü bilimsel araştırma, küçük çocukların korona virüsün toplum içi yayılmasında önemli bir taşıyıcı rolü olduğunu savunuyor. Bu anlatımıyla makale yazarları hastalıkla ilgili mevcut yaygın bilgilerle tamamıyla ters düşüyor. Dünyanın birçok ülkesinde okulların açılması tartışılırken derginin çalışması ise büyük yankı uyandırıyor.

Metodoloji, denekler ve beklenmedik sonuç

Araştırmaya 23 Mart ile 27 Nisan tarihleri arasında hastalığı orta şiddette seyreden 145 kişiden, belirtiler başladıktan bir hafta sonra burun akıntısı örnekleri alınarak başlanmış. Hastalar 5 yaşından küçük 46 çocuk, 5 – 17 yaş arası 51 çocuk ve 18 – 65 yaş arası 48 yetişkin olmak üzere üç grupta toplanmış. Tetkiklerin sonucu mu? Küçük çocukların üst solunum yollarında 10 ile 100 kat daha fazla SARS-CoV-2 virüsüne rastlanmış.

Çelişkili düşünce ve beraberinde can alıcı soru şu; Çocuklar en az hasta olanlarken nasıl süper bulaştırıcı olabiliyorlar ve okullar açılıyorken hem hasta olmayan çocukları ve hem de ev ahalisini nasıl koruyacağız? Borcunu alacaklısına ödemeyeceğini söyleyen Musevi’nin fıkrasında söylediği gibi ben de iddiayı paylaşıyor ve şimdi bunu sayın bakan Ziya Selçuk düşünsün diyorum.

Kaynak: JAMA Pediatrics https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics

İLGİLİ HABERLER