YASAL UYARI

Aşağıda belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen sitemizi kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız ROTA YAYIN YAPIM TANITIM TİCARET LTD. ŞTİ., dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

SİTE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1.Taraflar

www.marketingturkiye.com.tr internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Fulya Mahallesi Ortaklar Caddesi No:29/A Şişli /İstanbul Türkiye adresinde mukim ROTA YAYIN YAPIM TANITIM TİCARET LTD. ŞTİ. (Bundan böyle “Şirket” olarak anılacaktır).

www.marketingturkiye.com.tr internet sitesine üye olan internet kullanıcısı. (Bundan böyle “Üye” olarak anılacaktır.)

2.Sözleşmenin Konusu

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ROTA YAYIN YAPIM TANITIM TİCARET LTD. ŞTİ. tarafından belirlenecek şartlarda üyeliğini gerçekleştirecek ve giriş şifresine sahip olacak Üye tarafından, tüm içerik hakları ROTA YAYIN YAPIM TANITIM TİCARET LTD. ŞTİ.,’ne ait olan web sitesinin ve bu alan adına bağlı alt alan adlı sitelerin, sitede yer alan bilgilerin, metinlerin, verilerin, görsel verilerin, her türlü linkin, bağlantıların, sunulan hizmetin ve her türlü içeriğin kullanım koşullarını ve Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemektedir.

Üye, işbu “Üyelik Sözleşmesi’ni” web sitesinin bulunduğu dijital ortamda elektronik olarak onay vermesi halinde kabul ettiğini, söz konusu onay ile birlikte üyelik işleminin tamamlandığını ve işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girdiğini, Sözleşme hükümlerinin tamamını okuduğunu, anladığını, onayladığını ve web sitesinde yer alan Kullanım Koşulları’nın işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve eki olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Tanımlar:

İşbu Sözleşme metninde,

Şirket: İşbu Sözleşme’ ye taraf olan ve internet sitesinin sahibi olan ROTA YAYIN YAPIM TANITIM TİCARET LTD. ŞTİ.’ni

İçerik: Şirket tarafından münhasıran belirlenerek Site’ye yüklenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan münhasıran Şirket tarafından belirlenecek reklamlar ve her türlü görsel-işitsel eserler bütününü;

Site: Tüm hakları ROTA YAYIN YAPIM TANITIM TİCARET LTD. ŞTİ.’ye ait olan ve Şirket tarafından belirlenerek, üçüncü kişilerin erişimine sunulacak olan İçerik’in yer aldığı/alacağı web sitesini

Sözleşme: İşbu Üyelik Sözleşmesini;

Üye: Şirket tarafından talep edilen bilgileri eksiksiz sağlayarak ve işbu Sözleşme’yi kabul ederek Site’ye üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapabilen, web sitesini, alt siteleri kullanan ve İçerik’ten yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan kişi/kişileri ifade etmektedir.

4. Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri:

4.1. Site’ye üye olmak isteyen gerçek kişiler, işbu Sözleşme’nin şartlarını dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerini kendilerine ait olarak gerçeğe uygun, eksiksiz ve gerektiği gibi doldurarak ve Site’de yer alan “kabul” butonunu işaretleyerek Sözleşme’de yer alan şartları tamamen kabul etiklerini ve Site’ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

4.2. Üye, Site’ye kayıt için vermiş olduğu bütün kişisel bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Şirket’in bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Şirket tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Üye oluşturduğu kullanıcı adı ve şifresini üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını; kullanıcı adı ve şifrenin seçimi, gizliliği ve korunmasının tamamı ile kendi sorumluluğunda olduğunu; Şirket’in kullanıcı adı ve şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler ile Siteye giriş ve bağlantı ile kullanım kayıt ve bilgilerinin, bunlara ait verilerin Şirket tarafından saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir.

4.4. Üye’nin kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Üye’ye özeldir ve Üye bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir; aynı elektronik posta adresi ile iki farklı üyelik yapılamaz. Üye, Site’yi sadece kişisel amaçla ve Şirket’in verdiği yetki ve sınırlar ile amacına uygun olarak kullanma hakkına sahiptir. Üye Site’ye üyeliğini ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik edemez.

4.5. Üye, Site’den alacağı hizmeti yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, Site’de belirtilen kullanım koşullarına ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını ve Site’ye giriş dahil bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil Site’de gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya Şirket’e ihbar edeceğini; işbu maddede yer alan taahhütlerine aykırı hareket etmesi halinde Şirket’in işbu Sözleşme'yi derhal, ayrıca bir bildirimde bulunmasına gerek olmaksızın tazminatsız olarak feshedebileceğini; böyle bir durumda üyeliğinin son bulacağını ve Şirket’in her türlü zararını tazmin etme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.6. Üye, Şirket'in veya onun içerik, ortam veya platform tedarikçilerinin sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veri tabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Site’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Şirket’in hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz. Bu kapsamda Üye, hiçbir şekilde Site’nin işleyişini aksatmayacağını ya da aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, Site’nin bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, verilerine zarar vermeyeceğini; Şirket ve bağlantılı veya yetkili kişilerce kullanılan program ve bağlantılarla ilgili olarak mevcut kod, şifre ve verileri kullanım amacı dışında değiştiremeyeceğini, kopyalamayacağını, paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.7. Üye, kendi bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu; Site’ye erişmekte kullandığı ve hizmetlerden yararlandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye bağlantı nedeniyle Üye’nin kendi bilgisayarı, telefonu ve kişisel verilerinin ve üyelik bilgilerinin korunması hususunda, tüm sorumluluk Üye’ye aittir.

4.8. Üye hiçbir şekilde Site’yi, sunulan hizmeti kullanarak Şirket’e diğer kullanıcılara karşı veya diğer kişi, kuruluş, kurumlara, topluma veya toplumun bir kesimine karşı tehdit, vahşet, hakaret, taciz edici, pornografik, kişileri yanıltıcı, aldatıcı, eksik ve hatalı unsurlar içeren; suça, ırk ve etnik saldırıya teşvik eden ve suç unsuru oluşturabilecek yorum ve bilgiler dâhil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın Türk Ceza Kanunu ve diğer yasal mevzuata ve uluslararası anlaşmalara aykırı olan, suç veya kabahat olarak sayılmış eylemleri, fiilleri işlemeyeceğini, bu yönde sözler sarf etmeyeceğini; bu tür eylem ve fiillerin oluşmaması için gereken hassasiyeti göstereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Üye’nin kendisine ait olacaktır. Üyenin sayılan hususlara aykırı eylemleri sebebiyle Şirket’in herhangi bir zarara uğraması halinde; Üye, Şirket’in uğradı bütün zararı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9. Üye, Site’yi hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

4.10.Site’de Üye’ler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen Üye’lerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Şirket ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Şirketin’in üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.11. Şirket, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve Üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye, Site’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Şirket’ten tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.12. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye ait olup Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye, bahsi geçen kurallara aykırı eylem ve işlemleri sebebiyle Şirket’in zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.13. Şirket tarafından Site’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dâhilinde gerekli tedbirler alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Üye’nin, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, Site’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğu kabul eder. Üye’nin gerekli önlemleri almaması sebebiyle herhangi bir zarara uğraması halinde bu zarardan Şirket’in hiçbir sorumluluğunun olmadığını ve her ne ad altında olursa olsun Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. İşbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Şirket, bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutulacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Şirket’in Üye’ye karşı Üyelik Sözleşmesi’ne uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

5. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri:

5.1. Şirket, Site ve İçerik üzerinde hak sahibidir. Site’nin ve/veya İçerik’in Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Üye tarafından kullanılması, Üye’ye Site’nin hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğini vermez.

5.2. Şirket’in, Site’de ve/veya bağlantılı linklerde yer alan reklamların konusu olan ürün veya hizmetlere ilişkin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.3. Site’nin ve hizmetin kullanımın sınırını ve şeklini, üyelik şekillerini ve Üye’nin faydalanabileceği hizmetleri Şirket’in uygun gördüğü şekilde, Üye’nin muvafakati aranmaksızın tek taraflı olarak değiştirebilir. Şirket, Site’nin tamamı veya bir bölümünü, belirli bazı hizmetleri veya hizmetlerin tamamının kullanımını ileride ücretli hale getirebilir. Üye’nin bir hizmetten daha önce yararlanmış olması, tekrar aynı hizmetten aynı şartlarla faydalanacağı anlamına gelmemektedir. Şirket’in, Site’ye erişimin ve Site’deki hizmetlerden Üye’nin yararlanmasının sürekli, kesintisiz olacağı, Site’nin ve erişimin güvenli ve hatasız olacağı veya hizmetlerin (kalitesinin) aynı şartlarla olacağı yönünde bir taahhüdü bulunmamaktadır.

5.4. Şirket gerekli gördüğünde hiçbir süre sınırlaması olmadan Site’nin ulaşılabilirliğini ve sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Şirket’in Üye’ye veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

5.5. Şirket, Üye’nin Site’yi kullanması sırasında kullanıma ait sayfalarda bulunduracağı bilgilerin, kayıtların, varsa mesajların, yazıların bazılarını veya tamamını uygun göreceği şekilde ve uygun göreceği periyodlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Üye, yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı Şirket’in hiçbir sorumluluğu bulunmadığını ve Şirket’ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Üye’nin meydana getirdiği ve varsa sohbet sırasında yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği/yükleyeceği yazı, mesaj, işaretlerin tamamını veya bir bölümünü tanıtım, duyuru amacı ile yayınlama ve/veya Site içerisinde Şirket tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma hakkına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar/üyeler tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilinde olup, bu hallerde Üye, Şirket’ten her ne ad altında olursa olsun ( telif ve benzeri) hiçbir ücret, hak, alacak talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.6.Şirket Üyeler’in bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet sunabilmek amacı ile takip etmek ve depolamak hakkına sahiptir. Üye’lere ait bu bilgiler, Şirket tarafından gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, Site içeriğinin genişletilmesi ve Üye’lerin ihtiyaçlarına uygun şekilde gerekli değişikliklerin/ iyileştirmelerin yapılması amacı ile reklam vb. konularda iş birliği yapılan firmalarla paylaşılabilecektir. Buradaki amaç, Site’nin Üye sunduğu deneyimi geliştirmek ve Site’yi ihtiyaçlara uygun şekilde geliştirmektir.

5.7. Şirket, Üye’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Şiket’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; Şirket’i ve Site ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

6. Fikri ve Sınai Haklar:

6.1. Site'nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm öğeleri (Şirket’in hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü çalışmalar) ve her türlü İçerik, marka, logo, knowhow… vb. her yasal mevzuattan kaynaklı hakları Şirket’e aittir veya Şirket tarafından lisans alınarak kullanılmaktadır. Üye, Site’de yer alan metinleri, görüntüleri, her türlü görsel, işitsel ve/veya görsel-işitsel öğeleri, ara yüz… kısacası İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını ve/veya Şirket’e ve/veya üçüncü kişilere ait fikri ve sınai ürünleri Site’den kopyalayamaz, değiştiremez, başka bir sitede teşhir edemez, paylaşamaz, hiçbir amaçla yayamaz, kaydedemez, çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz, pazarlayamaz, kiralayamaz, satamaz, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunamaz ve/veya üçüncü kişilere iletemez. Üye, belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, İçerik’i Site’ye ve/veya Şirket’e/ İçerik’in yasal mevzuat uyarınca hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde ve/veya yasal mevzuata aykırı olarak kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz; iş bu madde de belirtilen eylemleri gerçekleştiremez.

6.2. Üye, madde 6.1’de yer alan taahhütlerine aykırı davranarak üçüncü şahısların fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi durumunda, işbu Sözleşme'nin Şirket tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini; ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun Üye’nin kendisine ait olacağını; Şirket’in ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını ve maddi-manevi, menfi-müspet her türlü zararı ve/veya Şirket’in üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bedelleri ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Fesih:

7.1. Şirket, dilediği zaman sebep göstermeksizin, işbu Sözleşme uyarınca Üye'ye verdiği hizmeti, temin ettiği ayrıcalıkları kalıcı veya geçici olacak şekilde durdurabilir; hizmeti ve Site’yi ve İçerik’i, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir; kullanım süresini uzatıp/kısaltabilir, kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen durdurabilir; kullanım amaçlarında her türlü değişikliği yapabilir ve Üye ile yapılmış olan işbu Sözleşme’ yi, Kullanım Koşulları’nı sona erdirebilir veya değiştirebilir.

7.2. Üye, Sözleşme’nin ve/veya eki olan Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Şirket gerekli müdahalelerde bulunma, üyeliği askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmi olarak sınırlama, üyeliğe son verme hakkına sahiptir. Üye işbu Sözleşme’ye aykırı davranması halinde, Şirket’in maddi-manevi, müspet-menfi her türlü doğrudan-dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Üye, üyeliğini tek taraflı olarak iptal etse veya üyeliği Şirket tarafından durdurulsa/askıya alınsa/sonlandırılsa dahi, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden gerek Şirket’e karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı şahsen sorumlu olacaktır.

8. Diğer Hususlar:

8.1. Üye, işbu Sözleşme’den kaynaklanan hak ve/veya yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Şirket, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve/veya yükümlülüklerini kısmen veya tamamen başkalarına devir ve temlik edebilir.

8.2. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

8.3. Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşme’yi uygun göreceği herhangi bir zamanda Site’de ilan ederek değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.4. Şirket, ödeme esnasında Üye tarafından girilen kredi kartı bilgilerini sistemde kayıtlı olarak tutmayacaktır.

9. Şirket’in Ticari, Teknik Kayıtlarının Geçerliliği ve Bağlayıcılığı:

Üye, Sözleşme’den ve Site’nin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in defter, kayıtları, mikrofilm ve Site kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin HMK madde 193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. Uygulanacak Hukuk:

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve Üye ile Şirket arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır.

11. Tebligat Adresleri:

11.1. Şirket Üyeler’den Üyelik işlemleri için peşinen elektronik posta adreslerini istememektedir. Ancak Üyeler’in bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

11.2. Üye, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. Şirket ise elektronik postasında yaptığı değişikliği derhal Site’de yayınlanacağını, Üye ise iş bu değişikliği takip edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.3. Yine Şirket, Üye’nin kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanın Şirket tarafından gönderilmesinden 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri:

Sözleşme’nin uygulanmasından ve/veya Şirket tarafından Üye’ye verilecek hizmetin kullanımından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

13. Yürürlük:

13.1. Üye, tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, anladığını, Sözleşme koşullarına uygun davranacağını ve Sözleşme’yi Şirket’in kurduğu sistem ile dijital ortamda elektronik olarak onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye’nin, kullanıcı adı ve şifresini aldıktan sonra “Üyelik Sözleşmesi”ni okudum ve kabul ediyorum” yazılı kutuyu işaretleyip, onaylaması ile birlikte kabul beyanı Şirket kayıtlarına geçmiş olup, bu anda Sözleşme kurulmuş ve herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlüğe girmiş sayılacaktır. Sözleşme koşullarını kabul ederek üyeliğini gerçekleştiren kişiler daha sonra koşulların geçersiz olduğunu, Sözleşme’yi kabul etmediklerini iddia edemezler.

13.2 Üye, Sözleşme’nin güncel halini her zaman Site’de bulabilir ve meydana getirilen güncellemeleri okuyabilir. Şirket gerekli görür ise Üye’nin onayına sunarak, Site’den ve Şirket tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanabilmesi için Üye’nin Sözleşme şartlarındaki değişiklikleri ilgili butonu tıklamak suretiyle okumasını ve onaylaması isteyecektir. Üye, Sözleşme koşullarında yapılan değişiklikleri takip etmek zorundadır ve değişiklikleri bilmediğini ileri sürerek Taraflar arasındaki Sözleşme iradesinin son bulduğunu, Sözleşme’nin yürürlükten kalktığını ileri süremez.

14.İletişim İzni

Şirket, işbu Üyelik Sözleşmesi uyarınca, Üye’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme, telefon ile arama yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini, kendileri ile iletişime geçilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

İŞBU ÜYELİK SÖZLEŞMESİNİ OKUDUM, ANLADIM, KABUL EDİYORUM.
Türkiye'nin sofraları

Türkiye’nin sofraları

Sofra dendiğinde genellikle akla ilk yemek gelse de sofra…

Hemen Abone Ol