“Odağımızda bütünleşik bir iletişim stratejisi var”

Bugün pek çok sektörde önemli operasyonlar yürüten, farklı coğrafyalarda farklı kültürlerle iş birliği yapan Anadolu Grubu 19 ülkede 80’e yakın şirketi, 66 üretim tesisi, yaklaşık 80 bin istihdamıyla Türkiye’nin en önde gelen gruplarından biri. Böylesine büyük bir yapılanmayı “bütünleşik bir iletişim stratejisi”yle yönettiklerini ifade eden Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler ve İletişim Koordinatörü Kaan Ünver iletişim stratejilerinin temelineyse sürdürülebilirlik kavramını oturttuklarını belirtiyor.

Söyleşi: Eylem Arslan eylem@marketingturkiye.com

Kaan Ünver
Anadolu Grubu
Kurumsal İlişkiler ve
İletişim Koordinatörü

Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biriyiz

✓ Anadolu Grubu, bugün hem rakamsal verileri ve üre­tim gücü itibarıyla, hem de sosyal ve toplumsal anlamda geliştirdiği ve içinde yer aldığı projelerle Türkiye ekonomisi­nin en büyük itici güçlerinden biri. 19 ülkede 80’e yakın şirket, 66 üretim tesisi ve yaklaşık 80 bin istihdam gibi önemli büyüklükteki rakam­lardan bahsediyoruz.

✓ 9 farklı sektördeki şirketleri ve sosyal kuruluşları aracı­lığıyla grubumuz geniş bir coğrafyada önemli operasyon­lar yürütüyor. Aralarında Co­ca-Cola, McDonald’s, ABIn­Bev, Faber-Castell, Isuzu, KIA

gibi dünya devlerinin de bulunduğu önde gelen markalarla ve çok uluslu şirketlerle ortaklıklarımız, iş birliklerimiz var.

Bütünleşik bir ilişki ve iletişim stratejisi oluşturduk

✓ Son dönemde değişen dinamikler ve yükselen taleplerle giderek artan iletişim çalışmalarımızın bütünlüğünü sağlayacak koordinasyon çalışmalarına hız kazandırdık. Bu anlamda grup olarak aynı yöne baktığımızı hissettirecek bütünleşik bir ilişki ve iletişim stratejisi oluşturduk.

✓ Bu amaçla, holding tarafında şirketlerimizin tüm aktivitelerini takip ediyor ve onların çalışmalarını daha da öne çıkaracak şekilde konsolidasyon çalışmaları yapıyor, çatı projeler geliştiriyoruz. Böylece istikrarlı bir iletişimle, tüm paydaşlarımıza en doğru mesajların iletilmesini koordine edebiliyoruz.

✓ Bütünsel iletişim evrenimizi; sürdürülebilirlik, kadınların yarattığı değer konusundaki farkındalığımız, çeşitlilik sunarak sağladığımız seçim özgürlüğü, müşterileri-mizin memnuniyetini artır-mak için sunduğumuz fırsat-lar ve farklı coğrafyalarda farklı kültürlerle iş birlikleri yapma yeteneğimiz etrafında yarattık.

Tüm kuşaklara sesleniyoruz

✓ İçerik yönetiminde, içeriğin hedef kitlesine uygun olan görsellik ve söylem tonunun yaratılması, olumlu sonuç alınması, verilen içeriğin kitle tarafından sahiplenilmesinde büyük önem taşıyor. Sosyal medyada tüm kuşaklara yönelik iletişimi doğru yönetecek stratejiler geliştiriyoruz.

✓ Birbirleriyle konuşan pek çok dijital kanalımız var. Kurumsal web sitelerimiz, Genel Merkezimizde kullandığımız iç iletişim odaklı dijital ekranlarımız, intranetimiz gibi kanallarımızda ortak, güncel ve doğru bilgi paylaşımını sağlarken dil ve görsel bütünlüğünü de sağlayacak bir yapı geliştirdik. Bu amaçla Anadolu Grubu Dijital Kurum Kimliği Kılavuzu’nu hazırladık.

Dijital varlığımızı daha da güçlü kılacağız

✓ Belirli aralıklarla yaptığımız itibar araştırmalarımızda, sosyal medyadaki çalışmalarımızla paydaşlarımızda farkındalık yarattığımızı ve bu mecradan paylaştığımız içeriklere güvenin yüksek olduğunu gördük. Değişen yeni medya düzeni içinde dünyayla senkronize çalışmamız gerekiyor. Bu düzen içinde değişen trendlere uyum sağlıyoruz.

✓ Tüm sosyal medya çalışmalarımızı, kurduğumuz bağları güçlendirme, etkileşim sayılarını her yeni dönemde bir önceki dönemin üzerine çıkarma, dijital varlığımızı daha da güçlü kılma amaçlarıyla şekillendiriyoruz.

Vizyonumuzda topluma değer katmak var

✓ Grubumuzun temellerinde, kurucularımızdan bu yana süregelen vizyonumuzda hep insana ve topluma değer katmak, sosyal sorumluluk adına çalışmak ve bununla motive olmak var. Yatırım yapacağımız her alanı değerlendirirken yaratacağımız değeri de hesaba katan bir yönetim felsefesine sahibiz.

✓ Grubumuzun sosyal sorumluluk çalışmalarının önemli bir bölümünü sosyal kuruluşumuz olan Anadolu Vakfı üzerinden yürütüyoruz. Vakfımız, bugün başta eğitim ve sağlık konuları olmak üzere, sosyal alanlarda toplumsal gelişimi tetikleyerek, toplumun yaşam kalitesini yükseltecek farklılıklar ve farkındalıklar yaratmak için çalışmalarını yürütüyor.

✓ Bugüne kadar 28 binin üzerinde gencimize burs imkanı sağlayan vakfımız aynı zamanda gençlerin eğitimine katkı sağlayan çok önemli projeler yürütüyor. Vakfımıza bağlı olan Anadolu Sağlık Merkezi aracılığıyla, insanımıza dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmanın yanı sıra, hastane bünyesinde pek çok sosyal sorumluluk içerikli çalışma yürütüyoruz.

✓ Anadolu Efes Spor Kulübü’y­le spora 43 yıldır destek veri­yoruz. Anadolu Efes marka­mızla 37 yıldır tarıma, 32 yıldır sinemaya, 27 yıldır tiyatroya, 12 yıldır da turizme destek veriyoruz. Migros, üreticiye, çiftçiye ve perakendeye kattığı güçle ekonomik sürdürülebilir­lik alanında çok önemli bir rol oynuyor. Adel Kalemcilik ve McDonald’s özellikle çocuklara yönelik pek çok önemli proje gerçekleştiriyor.

Çözüm tarımda

✓ İletişim stratejimizin te­meline oturttuğumuz ulusla­rarası perspektifle değerlen­dirdiğimiz sürdürülebilirlik kavramı, geleceğimize yönelik odaklandığımız konuların ana çerçevesini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik performans­larını ölçümleyen altı grup şirketimiz, sürdürülebilirlik raporlarını yayınlıyor.

✓ Biz de Holding olarak, Birleşmiş Milletler’in Sürdü­rülebilir Kalkınma Hedefleri paralelinde çizdiğimiz yol ha­ritası kapsamında, tüm grup şirketlerimizin çalışma ve uygulamalarını, bu hedeflerle karşılaştırarak stratejilerin değerlendirmesine olanak sağlayacak bir çalışma yürütüyoruz.

✓ Grubumuzun yürütmekte olduğu projeler içerisinde tarım yatırımlarımızın gelecek için önemli bir büyüme potansiyeli vadettiğini düşünüyoruz. Hem bugünün hem de geleceğin sektörü olan tarım; dünya genelinde açlığın ve yoksulluğun sonlandırılması, gıda israfının azaltılması, çölleşme ve kuraklıkla mücadele, biyoçeşitliliğin korunması gibi karşı karşıya olduğumuz pek çok küresel sorunun ortak noktası olarak stratejik öneme sahip.

Ortak iletişim alanları yaratabilen sistemler oluşturduk

✓ Her alanda olduğu gibi iletişim alanında önemli bir dijital dönüşüm ve iş transformasyonu yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Bu kapsamda iş süreçlerimizi ve modellerimizi, dijital teknolojileri kullanarak dönüştürüyoruz. Birçok farklı dijital kanal üzerinden iletişimimizi sürdürürken, çalışma sistemlerimizi geliştiriyoruz.

✓ Bir içeriği pek çok kanalda eş zamanlı olarak tek tuşla yayınlayabildiğimiz, kendi kendini güncelleyebilen, farklı şirketlerimizin bilgilerini bir araya toplayıp ortak iletişim alanları yaratabilen sistemler oluşturduk. Bu kapsamda yeni teknolojilerin avantajlarından faydalanarak iletişimi her alana taşıyabileceğimiz, heyecan duyduğumuz daha pek çok projemiz var.

İLGİLİ HABERLER