Kuşaklar boyu rakiptiler, aynı projede nasıl buluştular?

Sesini tasarruflu kullanan arke­olog rehberimizin anlattıklarını can kulağıyla dinliyoruz. Öyle ki bir ara, “Sesinizi yükseltin lüt­fen yoksa ağzınızın içine düşece­ğiz!” diyorum. Diyorum çünkü her söylediğiyle Troya’yı, Homeros’u ve bugünün Çanakkale’sini daha iyi anlıyorum.

Arkeolojik buluntular bazen ürkütüyor beni. Binler­ce yıl sonra toprak altından çıkan çanak çömleğin üstün-deki görsel figürler bugün Çan bölgesindeki kadınların ürettiği otantik testilerin üzerinde aynen devam ediyorsa ölümsüzlük iddiası doğru mu? Ölüm­süzlük demişken Troya’da bir döneme ilişkin hiçbir mezar kalıntısının bulunmamış olması size de tuhaf gelmiyor mu? Ya gerçekten ölümsüzdüler ya da birileri aldı götürdü onları. Çanakkale’nin yerleşim alanı olarak seçilmesinin sadece muhte­ şem görselliği nedeniyle olmadığı ticaret yolları­nın geçtiği, her geçenden geçiş vergisi alındığı ve zenginliğinin kaynağının bu olduğunu öğreniyoruz rehberimizden. Üstüne bir de bugün yerleşim alanlarının geçmişte de aynı yerler olduğunu ve daha da önemlisi modern çağın otoyollarının tarihin en eski çağlarında bile aynı yerlerden, hadi olmasa da paralelinden geç­tiğini biliyor muydunuz?

Kale Grubu Kurumsal İliş­kiler Direktörü Rana Bir­den Çorbacıoğlu arıyor, “2017’den bu yana temelle­rini oluşturarak derinleştir­diğimiz ‘Sürdürülebilir ve Akıllı Şehirler: Aklım Fikrim Çanakkale’ projesinin son ayağında ulus­lararası bir konferans düzenliyoruz sizi de ara­mızda görmek isteriz” diyor. Neredeyse son dakika aldığım bu davete katılmayı istiyorum çünkü üstünde epeydir kafa yorulan bu proje tüm Türkiye için emsal oluşturacak ögeleri barındırıyor.

Yola çıkmadan projenin detaylarını okuyorum. 2017’den bu yana epey yol alınmış. Kale Grubu ve Türkiye Bilişim Vakfı iş birliğinde Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü’nün yürütücülüğünde, Çanakkale’nin akıllı kent olarak büyümesi amaç­lanmış.

Peki, neden Çanakkale?

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bo­dur Okyay konuşmasında bu sorunun yanıtını sa­mimiyetle dile getiriyor. “Hemşerilerim, Çanak­kale’miz” diyor sahipliğini ortaya koyuyor. Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı, “Aklım Fikrim Çanakkale projemizin bugün doğduğumuz top­raklara (hem Bodur ailesinin hem de Kale Gru­bu’nun) faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Çanakkale’yi geleceğe hazırlamak, ortak anlam oluşturmak, dünyadaki başarılı şehir hikayele­rine Çanakkale’mizi de eklemek istiyoruz” diyor.

Peki, bugüne değin neler yapılmış:

Kentteki paydaşların katılımıyla “Akıllı Şehir Yo­lunda Çanakkale” başlıklı bir yol haritası oluştu­rulmuş.

Akıllı şehirler konusunda farkındalığın artırıl­ması için çalıştaylar, seminerler, eğitimler dü­zenlenmiş.

Ve nihayet, Avrupa Hareketlilik Haftası içinde Çanakkale’nin akıllı dönüşümü için model olacak farklı bir buluşma gerçekleştirilmiş.

Bunca yol alınmış ama Çanakkaleliler böylesine ayrıntılı çalışmanın yansımasını hemen görmeyi istemişler. Zeynep Bodur Okyay konuşmasında bu konuya da yanıt veriyor, “Elbette alınacak daha çok yolumuz var. Dönüşüm süreci dedi­ğimiz, malum, bugünden yarına olacak bir şey değil. Bunun farkındayız. Önce ortak zemin oluş­turmak; sonra bu amaca hizmet edecek fikir ve projeleri harekete geçirmek gerekir. İşte biz bu 3 yıl boyunca bu ortak gelecek vizyonu ve ortak zemini hazırlamak için uğraştık” diyor.

Konferanstan aklımda kalanlar:

➞ Konferansın Çanakkale Troya Müzesi’nde gerçekleştirilmesi doğru seçim. Çanakkale’nin neden akıllı ve sürdürülebilir özelliklere sahip ol­duğunu anlamak için müzede biraz gezmek yeti­yor. Troya Müzesi’ne mutlaka gitmeli ve bir bilen tarafından gezdirilmelisiniz.

➞ Faruk Eczacıbaşı projenin ortağı olarak Türki­ye Bilişim Vakfı Başkanı şapkasıyla konferansta bir konuşma yapıyor ama nüktedan kişiliği bu şapkanın ötesine taşıyor kendisini. “Zeynep Ha­nım biz sizinle kuşaklar boyunca aynı sektörde rekabet ettik ancak bu projede birlikte çalışıyor olmaktan mutluluk duyuyorum” diyor. İçim ay­dınlanıyor…

➞ Bir başka içi dolu konuşma da Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Vekili Bülent Özcan’dan geliyor. Akıllı ve Sürdürülebilir Şe­hirler; Aklım Fikrim Çanakkale projesinin çokla­nabilirliğine ilişkin hem ufuk açıyor hem de yol gösteriyor.

➞ Uzun zamandır böylesine ayrıntıyla tasarlan­mış bir proje dinlememiştim. Hem akıllı hem de sürdürülebilir şehirler konusunda epey aydınlan­dım. Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart van Bolhu­is ve Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog­ramı yetkilileriyle uzmanlar, fikir ve düşünce li­derleri, akademisyenler, iş dünyası ve teknoloji liderleri bilgi ve deneyimleriyle projeyi farklı bir boyuta taşımışlar.

İLGİLİ HABERLER