Kids marketing uygulamalarının “En”leri

Pazarlamanın en hassasiyet gerektiren alanlarından biri: Kids Marketing’tir. Eski klasik aile yapısında alışık olduğumuz ebeveynlerin çocukların kararlarını etkilemesi artık son dönemde yerini çocukların ebeveynlerin kararlarını etkilemesine dönüşmüş durumda. Çocukların etkisini gören markalar günden güne Kids Marketing’in önemini anlıyor.

Pazarlamanın en hassasiyet gerektiren alanlarından biri: Kids Marketing’tir. İletişimin her alanında de­neyimli bir beyin takımı tarafından oluşturulan detaylı fikir sunum­ları, stratejiler ve kurallar var tabii ancak çocuklarla yapılacak iletişimin bunlardan farklı olarak incelenmesi ve detaylandırıl­ması gerekmekte. Çünkü her zaman söyle­diğim gibi işin özeti onların gözünden gö­rebilmek, yapılan iletişimin onlara vereceği his ve duyguyu doğru analiz etmek.

Eski klasik aile yapısında alışık olduğumuz ebeveynlerin çocukların kararlarını etki­lemesi artık son dönemde yerini çocukla­rın ebeveynlerin kararlarını etkilemesine dönüşmüş durumda. Çocukların etkisini gören markalar günden güne Kids Marke­ting’in önemini anlıyor.

Çocuklara yönelik gıda pazarında en önemli iki faktör: Ulaşılabilirlik ve Sağlık

Çocukların kısıtlı bütçeyle hem sağlıklı hem de ilgilerini çekecek ürünlere ulaşma­sını öncelik olarak belirlemek gerekiyor. Globalde ve Türkiye’de bu mantıkla iler­leyen uygulamalar var. Örneğin Coca-Co­la’nın meyve suyu alanında faaliyet veren markası Cappy çocukların ulaşabileceği fiyatlar ve ambalaj seçenekleriyle ürün gamlarını genişlettiklerini açıklayan mar­kalardan. Yine içecek pazarında ürünlerin ambalajlarıyla çocukları su ve süt içmeye yönlendiren markalardaki artışı ve çocuk­lara yönelik sağlıklı atıştırmalıklar kate­gorisindeki değişim de gözden kaçmıyor. Sütlü atıştırmalıklardan, besleyici don­durmalara kategori kendini değiştiriyor. Örneğin; Unilever çocukları hedeflediği ürünlerde ürün başına kalori, şeker ve yağ sınırlaması getirdiğini duyurdu.

Söz konusu çocuk olunca marka yüzleri de değişiyor

Çocuklara yönelik pazarlama faaliyetle­rinde mankenlerin, oyuncuların ve ko­medyenlerin yerini aslanlar, ayıcıklar ve tavşanlar gibi sevimli figürler alıyor. Ço­cukların zamanla değişen bakış açılarıyla bu ürünlerin yüzleri de artık sadece sevimli olmakla kalmıyor; çocukların günlük ileti­şimine dahil olmak ve dikkat çekmek için karakterleri rap yaparken ya da sörf yapar­ken görüyoruz.

Yine burada hassas olması gereken nokta, çocukları yönlendiren bu figürlerin ha­reketlerinin çocukların dünyasında nasıl algılanacağını saptamak ve ona göre net çizgiler çekmek. İyi uygulamalardan çok, maalesef kötü uygulamalar akılda kalıyor ve sadece pazarlama dünyasında hatırlan­makla kalmıyor, verdikleri yanlış mesaj ço­cukların zihinlerinde de yer ediyor.

Ali gürak1Kids Marketing’in en başarılı markalarından biri Lego

Hemen hemen her çocuğun hayatında olan ve oldukça severek oynadıkları Lego hem dünyada hem de Türkiye’de oldukça fazla tercih ediliyor. Lego’nun stratejisiyle ilgili yapılan bir konuşmada çocuklara pazarla­ma yaparken ebeveynleri de ciddi anlam­da ikna etmenin gerekliliği vurgulanmış ve bunun için de çocuklarla ebeveynlerin bir arada vakit geçirebildikleri bir plat­form oluşturulduğu söylenmiş. Lego, çocuk odaklı yaptıkları pazarlamayı şöyle güzel bir cümle ile özetlemiş, “Çocuklar beğen­mediği şeyleri kolayca söylerler, o yüzden onlarla konuştuk, daha beğenilen fikirlerle ilerledik.”

Disney’in yeri ayrı

1954’te ilk televizyon programını yaptıktan sonra 1955’te Kaliforniya’da Disneyland açıldı. Geçmişten beri ailelerin ve çocukla­rın gözdesi olan Disney’in tabii ki çocuklar üzerinde büyük bir etkisi olduğu düşünü­lüyor. Örneğin; son zamanlarda dünyada en yaygın şey obezite, haliyle çocukları da etkiliyor. Disney’in bu konuda rol alması oldukça konuşulan bir durumdu. Yapılan araştırmalara göre aileler Disney ürünleri­ni hem kaliteli olduğundan hem de “Sihir” kelimesiyle bağdaştırabildiğinden çocuk­larına yedirmenin daha kolay olduğunu söylüyor. Her reklam arasında sihirli değ­neğiyle sahneye çıkan karakterler, çocuk­larda ve hatta ailelerde algının oluşmasını sağlıyor. Markaların Kids Marketing ala­nında çocuklar ne ister, ebeveynler ne alır alanında durup bir düşünmesi gerekiyor. Fakat son araştırmalara göre; genellikle ço­cuğun ısrar ettiği şey üzerinde yoğunlaşılı­yor ve çocuğun istediği oluyor. Bu nedenle hem aileyi hem de çocuğu mutlu etmek için markaların gerçekleştirdiği iş birlikleri ol­dukça önemli. Örneğin Disney’in bu alanda Krogers ile iş birliği yapıp, besin paketlerini Mickey Mouse şeklinde basması ve üstün­de Mickey Mouse fotoğrafı bulundurması, çocuklar üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Aynı zamanda sağlıklı bir ürün olduğu için ebeveyni de besin ve güven açısından tat­min edebiliyor.

İşin özü Kids Marketing yalnızca çocuğa değil, aileye de hitap eder. Bu nedenle Kids Marketing projeleri her yönüyle düşünül­meli, iyi ve kötü yanları, fırsatları ve etkileri üzerine detaylı olarak çalışılmalıdır.

İLGİLİ HABERLER