Vodafone: Reklamlarımız durdurulmadı!

Kimi yayın organlarında Vodafone’un “En Çok Tavsiye Edilen Operatör” ve “Fazladan 200.000 Çekim Noktası” reklamlarının durdurulduğuna ilişkin haberlerin çıkması üzerine Vodafone’dan bir açıklama geldi. Vodafone’un kamuoyuyla paylaştığı açıklama şöyle: “Son günlerde Vodafone Türkiye’nin reklam filmlerinin yanıltıcı iddialar içerdiğine ilişkin kamuoyunu yanlış yönlendirme ve bu konuda bilgi kirliliği yaratma kastıyla yayıldığını düşündüğümüz birtakım haber ve yorumlara cevaben aşağıdaki açıklamayı dikkatinize sunarız. 07 Kasım 2012 tarihinde yapılan Reklam Özdenetim Kurulu (RÖK) toplantısında, bir operatörün şikayeti üzerine  “En çok tavsiye edilen operatör” reklam filmimizde iddianın dayanağı olan GFK Türkiye’nin yaptığı araştırmanın metodolojisinin uygunluğu sorgulanmıştır. Konuya ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, pazar araştırmaları sektörünün uzman kurumunun araştırmanın metodolojisinin uygunluğunu doğrulaması üzerine, iddiada bir sorun tespit edilmemiş ve 14 Kasım 2012 tarihinde reklamın yayına devam edebileceğine karar verilmiştir.

“En Çok Tavsiye Edilen Operatör” reklamımıza karşı açılan dava feragat nedeniyle reddedildi

Bu süreci takiben şikayetçi operatör reklamın durdurulması yolunda tedbir kararı verilmesi talepli olarak dava açmıştır. Mahkemeden tedbir kararı alamayan operatör davadan feragat etmiştir. Böylece Mahkemece davası reddedilen operatör Reklam Özdenetim Kurulu’nun mahkemeye intikal etmiş bir konuda karar verme yetkisi olmadığını bilmesine karşın tekrar Reklam Özdenetim Kurulu’na müracaat ederek durdurma talep etmiştir. Son noktada, Reklam Özdenetim Kurulu, 21 Kasım 2012 tarihinde reklamın yayınına söz düzeninde küçük bir değişiklikle devam edilmesi yönünde karar vermiştir. Şirket ilkeleri ve iş etiği gereği, reklam iletişiminin tüm aşamalarında Reklam Özdenetim Kurulu’nun karar ve yönlendirmelerini dikkate alan Vodafone Türkiye, istenen değişikliği yerine getirerek “En Çok Tavsiye Edilen Operatör” reklamına devam etmektedir.

“Fazladan 200.000 Çekim Noktası” reklamımız da RÖK tarafından uygun bulundu

Yine aynı şikayetçi operatörün 12 Kasım 2012’de Reklam Özdenetim Kurulu’na yaptığı başvuru üzerine yapılan değerlendirme sonucunda, reklam filminin, Vodafone’un uluslararası bir şirket olarak Türkiye dışındaki ülkelerde yaygınlığına ve bu bağlamda sunduğu avantajlara dair herhangi bir yanıltıcı mesaj içermediği sonucuna varılmıştır. “Türkiye’deki rakip operatörlerden fazladan 200.000 çekim noktası” mesajının dünya haritası eşliğinde verilmesi Özdenetim Esasları’nın “Doğruluk” başlıklı beşinci maddesine aykırı nitelikte görülmemiştir. Bu reklamımız da yayınlanmaya devam etmektedir.

İLGİLİ HABERLER