Ürünü “Sınırlı Sayıda” taktiği ile sunmak satışları doğrudan etkiliyor

 

Tasarist ekibi, ürün satışlarını doğrudan etkileyen ‘’Limited Edition’’ ambalajlar hakkında analiz yaptı. Günümüz dünyasında tüketici tercihleri her geçen gün değişiklik gösterirken bu durum markaları doğru pazarlama stratejileriyle vurucu etki yaratmanın yollarını aramaya itiyor.

Bu arayışın göstergelerinden biri olarak ‘’Limited Edition’’ raflarda saha sık görülmeye başladı. Tasarist Genel Koordinatörü Reşan İlhan; markaların artık tek atışla vurucu etkiyi yaratan ambalaj tasarımlarını tercih ettiğini belirtiyor.

‘’Limited Edition’’ ambalajlar, hedef kitleye doğru marka tercihini yaptıkları mesajını veriyor.

Bu özel seriler satışta doğrudan bir etki yaratması için; ürünün standart ambalajından farklı olarak daha kaliteli, daha cazip ve ürüne olan rağbeti arttıracak bir şekilde tasarlanıyor. Bazı durumlarda ise ‘’Limited Edition’’ ambalaj tasarımları öylesine popüler oluyor ki markalar standart ambalajlarına da bu doğrultuda yeni bir yön veriyorlar. Bu sayede tüketici beklentisi hızlı ve etkili bir şekilde analiz ediliyor, pazarlama stratejileri bu duruma göre geliştiriliyor.

Tıpkı Coca Cola örneğinde olduğu gibi; markanın diyet kola için çıkardığı özel seri öylesine beğenildi ki bold fontların kullanıldığı minimalist tasarım bir yıl kadar sonra bu ürünün standart ambalajı olarak kullanılmaya başlandı.

Reşan İlhan; doğru ve etkili bir şekilde kullanıldığında ‘’Limited Edition’’ ambalaj tasarımlarının pek çok avantajı beraberinde getirdiğini vurguluyor. Satış ve karlılığı arttırmak, marka imajını güçlendirmek, marka ve ürünlerinin tüketici nezdinde kalite algısını yükseltmek, markayı modernize ederek yeni bir görünüm elde etmesini sağlamak, bir ürünün hızlı tüketimini sağlamak, marka işbirlikleri oluşturmak, tüketiciye “çok özel” bir şey alma hissi yaşatarak markaya olan bağlılığı arttırmak bunlardan sadece birkaçı.

‘’Limited Edition’’ Ambalaj Tasarımlarında Önemli Noktalar

Tasarist Yaratıcı Yönetmeni Musa Çelik ‘’Limited Edition’’ ambalaj tasarımı sürecinde dikkat etmeleri gereken noktaları 10 başlık altında toplayarak değerlendiriyor:

Bakış Açınızı Daraltmayın: Örneğin; 14 Şubat’a özel bir ambalaj tasarlıyorsanız, sadece o günle sınırlı kalmayın. Aşk, sevgi, ilişkiler gibi temalara genel olarak değinecek konsept ve görseller kullanın ki tasarımınızın raf ömrü Şubat ayıyla sınırlı kalmayarak farklı zaman dilimlerinde de etkisini sürdürsün.

Değer Katmayı Hedefleyin:

Üründen öte ürünle ilişkili bir değer yaratmaya çalışın. Tüketicilerin ürün kullanımını bir alışkanlığa dönüştürmesine yardımcı olun. Örneğin; Ballantine’s markasının viskisini özel buz kalıpları ile birlikte paketlemesi gibi.

Bir Koleksiyon Yaratın:

Tüketicilerin ambalajın ikincil kullanımıyla veya ambalajdan çıkan parçalarla oluşturabilecekleri bir koleksiyon tasarlayın. Böylelikle hem satın alma eylemine eğlence katmış hem de markanızın sahiplenebileceği gelenekler yaratmış olursunuz.

Kolaylaştırın:

Tüketicinin hayatına kolaylık sağlamak önemli bir tercih edilme sebebidir. Hediye olabilecek kadar süslü, benzersiz ve kişiselleştirilmiş ambalajlar tasarlamak bunun iyi bir yolu olabilir. Tıpkı Johnnie Walker’ın kişisel yazılara olanak sağlayan mavi etiketli şişeleri gibi.

Bir Kampanya Oluşturun:

‘’Limited Edition’’ ürün ambalajınızın lansmanını bir kampanya veya güncel bir olayla ilişkilendirin. Ürünün benzersizliğini markanın temel özellikleriyle bağdaştıran bir hikâye oluşturun.

Eğer Mümkünse Ürünü Değiştirin:

‘’Limited Edition’’ serilerde ambalajla birlikte ürünü de değiştirebilirseniz hem markanıza premium bir algı katmış hem de “tükenmeden almalıyım” psikolojisinden faydalanarak satışlarınızı artırmış olursunuz. Marmite Gold’un özel serisine yenebilir altın parçacıkları eklemesi buna güzel bir örnek.

Satın Almayı Bir Deneyim Haline Getirin:

Satın almayı ürün deneyiminin bir parçası haline getirin. Satış noktasında kullanabileceğiniz yaratıcı etkinlik ve materyallerle ürünün satışına destek sağlayın.

Hedef Kitlenizi Gereğinden Fazla Daraltmayın:

“Limited Edition” ürün serinizle ilişkilendirdiğiniz dönem veya olayın ruhunu yansıtın ama sadece belli bir gruba hitap edecek öğeler kullanmaktan kaçının. Örneğin; Sevgililer Günü’ne özel bir tasarım yaparken kadın-erkek ilişkisine odaklanmak yerine aşkı ön plana çıkarmanız farklı tercihleri olan tüketicileri de yakalamanızı sağlar.

Klişelerden Kurtulamıyorsanız Onları Tiye Alın:

Yılbaşına özel bir ambalaj tasarlayacaksanız kardan adam, Noel Baba veya çam ağacı figürlerinden kaçınmanız nerdeyse olanaksızdır. O zaman siz de bu fazlasıyla tüketilmiş öğeleri eğlenceli bir biçimde kullanmanın yollarını arayın. Pot Noodle markasının yılbaşı için hazırladığı PotNoeldle ambalajı bunun için iyi bir örnek.

Geç Kalmayın:

“Limited Edition” ambalajlarınızı belli bir dönem veya olayla ilişkilendirecek olsanız da projeyi planlamaya çok önceden başlamış olmanız gerekir. Hazırlık, tasarım ve tanıtım aşamalarına gereken zamanı ayırın ki özel seriniz amacına ulaşabilsin. İstediği kadar iyi olsun Aralık ayının son haftasına yetişmemiş bir yeni yıl ambalajı çok da anlam ifade etmeyecektir.

İLGİLİ HABERLER