Türkiye’de çalışanlar önce tutarlılığa bakıyor

Great Place to Work yönetici davranışlarının çalışanlar üzerindeki etkisini analiz etmek için global çapta gerçekleştirdiği Yöneticilik Etkinlik Endeksi araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, yurt dışındaki çalışanların açık iletişime, Türkiye’deki çalışanlarınsa yöneticilerin tutarlı olup olmadığına önem verdiği saptandı.

Great Place to Work yönetici davranışlarının çalışanlar üzerindeki etkileşimini analitik bir şekilde gösterebilmek için gerçekleştirdiği Yöneticilik Etkinlik Endeksi (Manager Effectiveness Index-MEI) çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Yapılan analizler, yönetici davranışları ile çalışan verimliliği, performansı, bağlılığı ve işten ayrılma oranı arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor.

Bu kez çalışanlar yöneticilerini değerlendirdi

Çalışmada en iyi işveren seçilen iş yerlerinde çalışanlar, yöneticileri değerlendirdi. Çalışanların bakış açısından yönetici yaklaşımlarının değerlendirildiği Trust Index analizinde en çok “Yöneticim iş stratejisini anlamamı sağlıyor”, “Yöneticiler çalışanlarını işi veya çalışma ortamını etkileyen kararlarda konuya dahil ediyor” ve “Yöneticiler bana insan olarak değer veriyor, beni sadece iş gücü olarak görmüyor.” yanıtları alındı.

Türkiye’de çalışanlar önce tutarlılığa bakıyor

Yapılan analizlerde çalışanların daha istekli çalışması ve şirketlerinde uzun süre kalmalarının, yönetici davranışlarının tutarlılığı ve çalışanın fikirlerini dinleyip cevaplandırıyor olmaları ile yakından ilgili olduğu görülüyor. Türkiye’nin En İyi İşverenleri Benchmark verilerine göre, çalışanlar en çok yöneticilerin söyledikleri ile yaptıklarının tutarlı olmasına önem veriyor.

Söyledikleri ile yaptıkları tutmayan yöneticilerin yetkinlikleri sorgulanıyor

Çalışan motivasyonunu en çok etkileyen ikinci konu, yöneticilerin çalışanların fikir ve önerilerini sorması. Üçüncü en önemli etkenin ise yöneticilerin çalışanların çabasını takdir etmesi olduğu görülüyor. Ayrıca çalışanlar yöneticilerinin yetkinliklerini değerlendirirken de yine bu üç noktayı önemsiyor. Söyledikleri ile yaptıkları arasında tutarsızlık olan yöneticiler, çalışanların gözünde yetkinlikleri açısından da değer kaybediyor.

Aşırı tepki veren yöneticiler gelişimlerini tamamlayamıyor

Şirketlerin geleceği için çalışan performans değerlendirmelerinin yanı sıra yönetici etkinliğinin de ölçülmesi gerektiğinin altını çizen Great Place to Work Türkiye Genel Müdürü Eyüp Toprak, araştırmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Tüm çalışanlar iyi bir yöneticiyi hak eder. Çalışanların karar alıcıları değerlendirdiği çalışmada elde edilen önemli bulgulardan biri, yönetici-çalışan etkileşimin ilk ve ana kaynağının güven duygusu olması. Yaptığımız çalışmada yöneticilerin büyük çoğunluğunun hızlı bir şekilde daha iyi lider olmaya odaklanma eğiliminde olduklarını gördük. Bununla birlikte takımlarıyla organize şekilde çalışan, ani ve aşırı reaksiyon vermeyen yöneticilerin gelişimlerinde gözden kaçırdıkları kör noktaları süreç içinde fark ettikleri ortaya çıktı.”

İLGİLİ HABERLER