Türk insanının gayrimenkulde yatırım alışkanlıkları neler?

ING Grubu, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 Avrupa ülkesinde, 12 bin 54 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği ING Uluslararası Araştırmalar (ING International Survey-IIS) serisi kapsamında Ev Sahipliği ve Mortgage konulu araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Bu yılın 30 Ağustos-17 Eylül tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara ev fiyatları, ev sahipliğine dair değerlendirmeler soruldu. Buna göre, araştırmaya katılan 12 ülkede de aile ve arkadaşlardan sağlanan maddi desteğin ev alımında, geleneksel kredi mekanizmaları olarak görev yaptığı gerçeği teyit edildi. Araştırmaya göre, Avrupa’da 25 yaşın altındaki katılımcıların yüzde 69’u ev alırken aile veya arkadaşlarından yardım aldığını belirtti. Bununla birlikte 55 yaş üzeri ev sahipleri arasında, ev alırken sevdiklerinden finansal destek alanların oranı da yüzde 31 ile azımsanmayacak düzeyde olduğu görüldü. Bu durum, tüm yaş grupları için, ev alırken aile ve arkadaşlardan finansal destek almanın yaygın bir durum olduğunu gösterdi. Avrupa ortalamasında yüzde 40 düzeyinde bulunan, ev sahibi olmak için aile veya arkadaşlarından finansal destek alanların oranı Türkiye’de yüzde 61 ile ortalamanın çok üstünde gerçekleşti. 12 Avrupa ülkesinde sadece İtalya, yüzde 62 ile Türkiye’nin önünde yer aldı. En düşük oran ise yaklaşık yüzde 15 ile Hollanda’da görüldü.
ING Grubu’nun araştırmasına göre, insanlar kriz zamanlarında da ailelerine ve arkadaşlarına koşuyorlar. Türkiye’de, ankete katılanların yüzde 18’i ekonomik zorluklar yüzünden arkadaşlarıyla veya aileleriyle yaşamak zorunda kalırken, ankete katılan 12 ülke arasında Türkiye, “bumerang jenerasyonu” olarak tanımlanan, finansal zorluklar sebebi ile aile-arkadaşları ile yaşamaya başlayanların oranının en yüksek olduğu ülke. Avrupa ortalamasında ise bu oran yüzde 10 olurken, Hollanda yüzde 3’e geriliyor. ING Grubu’nun uluslararası araştırması, Avrupa ortalamasında katılımcıların yüzde 71’inin ev fiyatlarının hali hazırda pahalı olduğunu düşündüğünü gösterse de, katılımcıların yarısına yakınını oluşturan yüzde 47’lik bölüm, önümüzdeki yıl da ev fiyatlarının artmaya devam edeceğini düşünüyor. Türkiye’de ev fiyatlarının pahalı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 73 ile ortalamanın biraz üzerinde kalırken, önümüzdeki yıl fiyatların artacağını bekleyenlerin oranı yüzde 77 ile ortalamanın çok üzerinde görünüyor. Avrupa ortalamasında ev fiyatlarının hiçbir zaman düşmeyeceğini düşünenlerin oranı yüzde 46 gibi yüksek bir oranda bulunurken, Türkiye’de ise ev fiyatlarının hiçbir zaman düşmeyeceği yanılsaması yüzde 68’lik oranla çok daha yaygın.
 

İLGİLİ HABERLER