Salgın döneminde lise öğrencileri neler hissetti, neler yaşadı?

Ipsos, Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırması ile Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koyuyor. Beraberinde hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip ediyor. Araştırmanın 12. Döneminde elde edilen verilerle hazırlanan derlemede; Ipsos salgınla mücadele konusunda lise öğrencilerilerinin salgınla ilgili deneyimlerinin ve görüşlerinin ortaya konulduğu bir çalışma yürüttü. Öğrencilerin ruh hali incelendiğinde gün içinde çok fazla sayıda duygu yaşadıkları gözlemlendi.  Genel kamuoyuna benzer şekilde kendisini yorgun hissedenlerin oranı %53. Ancak kamuoyuna kıyasla öğrenciler arasında bıkkınlık ve yalnızlık duyguları daha hakim. Diğer yandan, öğrencilerin tümüyle olumsuz duygular içinde olmadığı %39’unun gün içinde kendini mutlu hissettiğini belirtmekte fayda var. Bu oran 18+ yaş grubunda sadece %25 seviyesinde.

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Kamuoyu Araştırmasına göre; Lise öğrencilerinin koronavirüsle ilgili bilgi düzeyinin genel kamuoyuna çok benzer olduğu görülüyor. Öğrencilerin üçte biri bu konuda çok bilgili ve üçte ikisi ise kısmen bilgili olduklarını beyan ediyor. Bu veriler; salgının sadece hane büyükleri değil hanedeki gençlerinde de hayatını etkilediğini gösteriyor.

Lise öğrencileri en çok sosyal medya kanalları aracılığıyla salgınla ilgili haberleri takip ediyor

Lise öğrencilerinin virüsle ilgili bilgi kaynaklarına bakıldığında sosyal medyanın en sık başvurulan platform olduğu görülüyor. Her ne kadar TV’deki haber programları ikinci sırada gelse de öğrencilerin 18 yaş ve üzeri bireylere kıyasla televizyonu daha az takip ettiği söylenebilir. Yakın çevre ve whatsapp aracılığıyla salgın hakkında haberleri takip etme düzeyi ise genel kamuoyuna benzer şekilde seyrediyor.

Her 10 öğrenciden 7’si haftada en az 4-5 gün oyun oynuyor

Ipsos Koronavirüs Salgını ve Toplum Araştırmasında aynı zamanda; öğrencilerin günlük hayatlarını nasıl geçirdiğini anlamak üzere kişisel ilgi alanları, sağlık ve beslenme, sosyal hayata katılım, alışveriş gibi konularda çeşitli faaliyetleri ne sıklıkta yaptıkları da soruldu. İlgi alanlarına bakıldığında öğrencilerin en çok oyun oynayarak vakit geçirdiği görülüyor. Son 15 günde öğrencilerin %66’sı en az 4-5 gün oyun oynamış. Internet üzerinden film-dizi izlemek veya televizyon izlemek de öğrenciler arasında çok yaygın.

Salgın sürecinde gençlerle aileleri arasında neden anlaşmazlık, çatışma yaşanmış?

20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasakları nedeniyle lise öğrencileri de salgın döneminde evde vakit geçirmek durumunda kaldı. Haliyle aile ile evde geçirilen vakit de artmış oldu. Bu durumun aileleri ile ilişkilerini ne yönde etkilediğini anlamak üzere öğrencilere aileleriyle herhangi bir çatışma/anlaşmazlık yaşayıp yaşamadıkları sorusuna; her 4 gençten 3’ü sık sık veya bazen aileleriyle böyle bir durum yaşadığını belirtti.

Anlaşmazlık yaşanan konular neler?

Salgın döneminde lise öğrencileri eğitim-öğretim hayatlarına uzaktan eğitimle devam etmişti. Bu durumun öğrencilerin aileleri ile aralarında bir çatışma konusuna dönüştüğü görüldü. Örneğin öğrencilerin %65’i geç yatma/kalkma, %45’i ders çalışmama, %32’si ise derslere zamanında katılmama konusunda aileleriyle sorun yaşadığını belirtiyor. Diğer bir anlaşmazlık konusu ise gençlerin ilgi alanlarına ailelerinin beklentilerinin üstünde zaman ayırmaları oldu. Bu kapsamda %56 uzun süre oyun oynadıkları, %50 uzun süre sosyal medyada vakit geçirdikleri ve %35 uzun süre dizi/film izledikleri için aileleriyle çatıştıklarını ifade ediyorlar. Bunların yanı sıra ev işlerine yardımcı olmamak da bir sorun alanı olarak sıralanıyor.

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik araştırmada elde edilen verilerle ilgili yaptığı  değerlendirmede; “Karantina döneminde milyonlarca genç evlerinden ayrılamadı. Aslında bakarsak bu durum 65 yaş üstü vatandaşların evde kalmaları kadar haber olmadı, üzerine o kadar tartışma yapılmadı. Gençler, süreci en derinden yaşayan gruplardan biri. Onlar da tüm toplum gibi salgın konusunda bilgili. Z nesli, diğer pek çok konuda olduğu gibi salgına dair bilgiyi de öncelikle sosyal medya üzerinden alıyor, evde kalırken en fazla vakit geçirdikleri aktivite de elektronik oyunlar olmuş. Her dört gençten üçü aileleri ile anlaşmazlık yaşamışlar. Alışılmış yaşam rutinin dışına çıkıldığı bu dönemde en öne çıkan anlaşmazlık nedeni geç yatıp/geç kalkmak, hemen ikinci neden ise şaşırtıcı olmayan bir şekilde uzun süre oyun oynamak. Araştırmamızın sonuçlarına baktığımızda liseli gençlerin o dönemde, yaşlarının da doğal etkisi ile, uçlarda duygular yaşadıklarını görüyoruz. Gençler arasında bıkkın hissedenlerin oranı genel toplumundan yüksek iken, mutlu hissedenlerin oranı da toplumdan yüksek. Arkadaşlıkların çok önemli rolü olan bu dönemde gençler genel topluma kıyasla çok daha fazla yalnız ve üzgün hissetmişler. Normalleşmenin başlaması en çok liselilerin duygu durumları açısından olumlu olmuş olabilir” dedi.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 20-25 Haziran 2020 saha tarihi ile 12. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± %3’tür…

İLGİLİ HABERLER