Perakende sektörüne dair üç gelecek senaryosu

Pandemi sürecinde tüm sektörler hızla dijitale dönüşürken, pek çok sektörde olduğu gibi perakende sektöründe de dijitalleşmenin etkisi görüldü. Gelirinin yüzde 80’inden fazlasını fiziksel mağazalarından sağlayan perakende sektörü için, öngörülen iyi, orta ve kötü 3 senaryoyla dijitalleşme ve veri hakimiyetinin önemi kritik olacak. 

Pandemi sürecinde tüketici alışkanlıklarında ciddi değişimler yaşandı. Online alışverişlerde yüksek oranda artışlar yaşanırken, mağazalardaki satış temsilcilerine, teknik servislere; doktorlara, eğitimcilere kısacası birebir görüşülmesi gereken herkese kişiler cihazları üzerinden bağlanarak görüntülü görüşmeler gerçekleştirdi. Görüntülü görüşme platformu 11Sight Ülke Müdürü Ercan Gümüş, perakende sektöründe yaşanan değişim ve gelişim hakkında bilgiler verdi.

Büyük zararların önüne geçilebilir

“Arz ve talep üzerindeki değişiklikler gelecek dönemlerde perakende şirketlerinde bazı önlemler alınmasını zorunlu hale getirecek gibi görünüyor. Yapılan araştırmalara göre perakende şirketlerinin büyük çoğunluğu için fiziksel mağazalar, hala gelirlerinin %80’inden fazlasını temsil ediyor.

Şirketler, satış süreçlerini olabildiğince dijitalleştirerek ve pazarlama faaliyetlerini müşterileri yeni dijital dünyaya adapte edecek şekilde gözden geçirerek büyük zararlara uğramanın önünü kesebilirler. Pandeminin perakende sektörüne ve farklı arz ve talep zorluklarıyla karşılaşan alt sektörlere etkileri ve toparlanması krizin ardından dijitalleşebilme yeteneklerine göre değişiklik gösterecektir.

Dijital veri ve dijital bilgi daha çok önem kazanacak

Pandemi süreciyle birlikte perakende sektörü, dijital veri, dijital bilgi ve bu bilginin geleceğe yönelik simülasyonları ile çok daha efektif şekilde geleceği öngörebilme yönetsel gücüne ulaştı. Dijital dönüşüm, ortaya koyduğu performans arttırıcı katkı ile özellikle kurumsal yönetim sistemlerinde hızlı ve doğru karar alma ortalamasını artırdı. Dijital dönüşüm kurumsal etkililik ve verimlilikte her açıdan çoklu kaynak kullanımlarını optimize etmede en iyi yol. Teknoloji ilerledikçe de yeni dijital her yönü ile işin içinde daha fazla olacak ve iş yapma biçimlerini kısmen ya da tamamen değiştirerek perakendenin de yeni denge noktalarına doğru evrilmesinin önünü açacaktır.

Perakendeden sağlığa tüm sektörler bir çözüm arayışı içinde

İçinde bulunduğumuz dönemde birçok firma müşterilerine dijital kanallardan bir an önce ulaşabilmek için arama motorlarında karşılarına ilk çıkan çözümü kullanıyor. Fakat burada çoğunlukla göz ardı edilen bir detay var: Firma-müşteri arasında paylaşılan bilgiler günlük hayatta arkadaşlar arasında kullanılan uygulamalar üzerinden paylaşılamayacak kadar hassas. Bu bilgiler kimlik, kredi kartı, hesap bilgileri gibi değerli bilgiler olabilir. Biz 11Sight’ta veri güvenliğini her zaman ön plana koyduk. Bundan 4 yıl önce uygulamamızı geliştirirken temel hedeflerimizde ilk sırada güvenlik, sonra kullanım kolaylığı ve profesyonellik geliyordu. 4 yıl önce firmalara görüntülü görüşme üzerinden satış yapılabileceğini ve hizmet verilebileceğini anlattığımızda ne kendileri ne de bu firmaların müşterileri buna hazır değildi. Şimdi ise perakendeden sağlığa tüm sektörler bir çözüm arayışı içinde ve tüm sektörler hızla dijitale dönüşüyor.

Üç farklı senaryo olabilir

Son yirmi yılda SARS ve Fukushima gibi önceki aksaklıkların aksine, koronavirüsten kaynaklanan bozulma hem arz hem de talep üzerinde etkili oluyor. Güneydoğu Asya özellikle arz tarafında sıkıntı yaşadı. Talep tarafında, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri, devam eden halk sağlığı krizinin uzun ömürlülüğüne bağlı olarak perakende alt sektörlerinde farklı değişimler ve sonuçlar yaşarken, talep modelinde değişiklikler görüyor.

Perakendeciler için üç farklı senaryo belirledik:

İyi Senaryo: Önemli sosyal izolasyon ve yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte, çoğunlukla dört ila sekiz haftalık kesinti. Mağaza trafiği eksikliği: Tahmini 8 hafta

Orta: Eylül ve Ekim aylarında orta vadeli kesinti ve bu noktadan sonra kademeli iyileşme. Mağaza trafiği eksikliği: Tahmini 16 hafta.

Kötü Senaryo: ABD ekonomisinin Kasım ayından Aralık ayına kadar büyük ölçüde kapanmasıyla uzun vadeli ve geniş alanda etkili ekonomik bozulma. Mağaza trafiği eksikliği: Tahmini 32 hafta

Tüketici harcamaları iyileşme yolunda yavaş ilerliyor

Publicis Sapient’de, perakendecilerin, mağaza sayısının azalması veya ciddi bir şekilde durması nedeniyle birçok ürün kategorisinde satışlarda önemli bir düşüş yaşadıklarını gördük. Mağazalar, çoğu perakendeci için gelirin hala yüzde 80’inden fazlasını temsil ediyor. Bununla birlikte, ticari istihbarat şirketi Facteus’a göre, tüketici harcamaları iyileşme yolunda yavaş bir yolda görünüyor. Nisan ortasına kadar harcamalar, 2019’un Mart ayındaki yüzde 35’e kıyasla yüzde +5 ile yüzde -5 arasında kaldı.

Kalıcı bir kayıp yaşanabilir

Tüketici odağının temel ürünlere kaymasıyla, giyim ve özel mağazalar, kısmi bir iyileşmeden önce krizin ilk sekiz haftasında gelirde tahmini yüzde 80’lik bir düşüş görmeyi beklemelidir. Bu, yıllık gelirin yüzde 11’i oranında öngörülen kalıcı bir kaybı temsil ediyor.

Perakendeciler testten geçiyor

Bu kriz perakendecilerin tedarik zincirindeki esneklik ve fazlalık derecesini test edecek. B2B e-ticaret pazar araştırma şirketi Digital Commerce 360 tarafından yapılan bir anket, perakendecilerin birbiriyle bağlantılı dünyamızda karşılaştıklarını belirttikleri zorlukların çoğunun tedarik zinciriyle ilgili olduğunu buldu. Ürün gecikmeleri yüzde 44, tüketici güven sorunları yüzde 42 ve envanter kıtlıkları yüzde 40 ile perakendecilerin endişeleri listesinin başında yer aldı.

İLGİLİ HABERLER