Perakende sektörü COVID-19 sonrası döneme nasıl hazırlanıyor?

Kalabalık yerlerden kaçınmaya şartlanan tüketicilerin değişen alışveriş davranışları perakende mağazalarının da geleceğini şekillendiriyor. Mağazalarında sağlık ve hijyene yönelik çok sıkı tedbirler alan markalar ziyaretçilerine güvenli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için şimdiden kolları sıvadı. Peki, tüketiciler hangi tedbirleri “olmazsa olmaz” görüyor, perakendecilerden nasıl bir alışveriş ortamı bekliyor? Mağaza ziyaretlerinde hangi ezberler bozulacak? Marketing Türkiye için Xsights Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen “Pandemi Sonrası Perakende Araştırması” işte bu soruları yanıtlıyor.

Pandeminin perakende sektörü üzerindeki etkisini araştırmak ve değişen tüketici davranışlarını öngörmek adına Marketing Türkiye için Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştir­diği “Pandemi Sonrası Perakende Araştırması” perakende ma­ğazalarının aldığı önlemlerin ne denli hayati olduğunu gözler önüne seriyor. 17-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında toplam 600 kişinin katıl­dığı araştırmaya göre, tüketiciler yeterli önlemleri almayan mağazaları ziyaret etmeyeceğini net şekilde belirtiyor. Araştırmaya göre tüketiciler maske ve de­zenfektan gibi tedbirleri olmazsa olmaz görüyor, normale dönüş içinse Eylül ayını işaret ediyor.

 

“Pandemi Sonrası Perakende Araştırması”ndan çıkan sonuçlara göre perakende sektörü için normale dönüş Eylül ayında gerçekleşecek. Tüketiciler cadde üstü mağazaları 114, AVM’leri, 109, restoranları ise 105 gün sonra pandemi öncesi sıklıkta ziyaret etmeye başlayacaklarını belirtiyor. İstanbul’da normalizasyon sürecinin daha erken gelişmesi beklenirken, İstanbullular restoranlara 83, AVM’lere 85, cadde üstü mağazalara ise 87 günde eski sıklıkta geri döneceklerini söylüyor.

Deneyim ve bilgilendirme öne çıkacak

Araştırmada katılımcılara satın alma davranışlarının nasıl değiştiği de soruldu. Bu kapsamda tüketiciler bir ürünü satın almadan önce pandemi öncesi döneme göre yüzde 50 daha az mağaza ziyareti yapacaklarını belirtiyor. Ayrıca tüketiciler mağazaların içinde pandemi öncesine göre yüzde 46 daha az zaman geçireceklerini ifade ediyor. Araştırma sonuçlarına göre pandemi sonrası dönemde perakendecilerin, mağaza içi deneyimi geliştirmeleri ve online mecralarda ürünleri hakkında daha fazla bilgilendirme yapmaları gerekiyor.

Maske olmadan asla

Araştırma sonuçlarına göre perakende müşterileri alınan önlemler arasından en çok maske zorunluluğu (yüzde 75), dezenfektan bulundurma gerekliliği (yüzde 72), çalışan ve tedarikçilerin girişlerde ateşlerinin ölçümlenmesini (yüzde 70) biliniyor. Müşterilerin yüzde 55’i temassız ödeme yöntemlerinin kullanılması gerektiğini ifade ediyor. Farkındalığın en düşük olduğu nokta ise ortak kullanım alanları. Asansör/değişim odası ve diğer ortak alanların dezenfektasyonu (yüzde 40) ve kullanım alanlarının yüzde 50 oranda kısıtlanması uygulamaları tüketicilerin daha az bildiği önlemler arasında.

En etkili önlemler

Araştırmaya sonuçlarına göre perakende müşterileri “tüm ziyaretçilere maske zorunluluğunu” (yüzde 89), “çalışanların maske, siperlik ve eldivenle hizmet vermeleri”ni (yüzde 86), “ortak alanların düzenli dezenfektasyonunu” (yüzde 81) en etkili üç önlem arasında görüyor.

Ödeme noktalarında sosyal mesafeye dikkat

Araştırmaya göre ödeme noktalarının olmazsa olmazı yüzde 86 ile “sosyal mesafenin korunması” oluyor. Temassız ödeme imkanı (yüzde 68) ve ödeme noktalarında müşterilerin ve çalışanların kullanımı için dezenfektan bulunması (yüzde 53) tüketicilerin dikkat ettiği diğer önemli noktalar arasında.

Restoranlardaki önlemler

Restoran müşterilerinin yarısından fazlası salonların yüzde 50 kapasiteyle çalışmaları gerektiğini biliyor. Yüzde 48’si termal kamera ve ateş ölçer bulundurma zorunluluğunu, yüzde 44’ü oturma mesafesi önlemini ve mutfak personeli için alınan önlemleri, yüzde 42’si müşterilerin maske, siper ve eldivenle karşılanması gerektiğini biliyor. Ayrıca Restoran müşterileri, tuvaletlerin sterilizasyonu (yüzde 91), misafirlerin ateşinin ölçülmesini (yüzde 88), mutfak personelinin bone, maske, önlük, eldiven ve galoş kullanmasını (yüzde 86) en etkili önlemler arasında gösteriyor.

Araştırmanın metodolojisi

Marketing Türkiye için Xsights Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği Pandemi Sonrası Perakende Araştırması 17-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Araştırmada veriler, online veri toplama yöntemiyle Türkiye’nin Sesi Paneli üzerinden toplandı. Araştırmaya toplamda IBBS1 seviyesindeki coğrafi dağılıma göre temsili dağılmış toplam 600 kişi katıldı. Araştırmada cinsiyet, yaş ve SES kotaları Türkiye nüfusu özelliklerine göre uygulandı. Çalışma kapsamında yapılan analizler yüzde 95 güven düzeyinde anlamlılık testine tabi tutuldu.

Öldürmeyen güçlendirir!

Çiğdem Penn Xsights Kurucusu

✓Pandemi sonrası birçok yönden çok farklı olacak. Bu dönemden öğrendiklerimizle daha iyi, daha sürdürülebilir, daha güzel hayatlar kurma çabası şüphesiz her tüketicinin ve üreticinin aklından, gönlünden geçiyor.

✓ Pandemi sonrası dönemde, restoranlara, AVM’lere ve cadde üstündeki mağazalara eski sıklıkta dönmek için Eylül ayını bekliyor olacak tü­keticilerimiz… Ne var ki eski sıklıktaki ziyaretlerine geri dönseler de yeni alışkanlıklar geliştirecekler…

✓ Müşteriyi mağazaya çekmek daha yaratıcı vitrin tasarımları, içeride tutmak daha zengin müşteri deneyimi, kusursuz ve pırıl pırıl bir mağaza düzeni gerektirecek… Ürünler hakkında online mecralarda bol bol bilgi vermek, ürün özelliklerinin personel tarafından daha kısa zamanda aktarılması kritik önem kazanacak. Gelen müşteriler ödeme noktasında sosyal mesafenin korunduğuna ve temassız ödeme imkanına dikkat edecekler.

✓ Aynı şekilde, tüketiciler restoranlarda hijyen sertifikası arayacaklar, alınan önlemlere daha çok dikkat edecek, restoran tercih kriterlerine lezzet, lokasyon gibi kriterlerin yanında “pandemi önlemlerini” de ekleyecekler.

İLGİLİ HABERLER