Mutlu beyazyakalı için yöneticilere 7 ipucu

Eğer yaşınız 35 ise büyük umutlarla kurulmuş bir Türk şirketinden daha yaşlısınız demektir. Bizim coğrafyada bir şirketin yaşı 34. şirketlerin büyük bir bölümü 10 yılını doldurmadan sonlanıyor.  Hele üçüncü kuşağa sadece yüzde 5’inin kaldığını söylersek ne kadar zaman, para ve emeğin boşa gittiğini görmek mümkün. Uzunları var mı elbette ama çok sayıda değiller. Peki, nasıl uzun yıllar yaşamayı başardılar. Generali Sigorta 150 yıllık deneyiminden damıttıklarını paylaşmış. Buyurunuz uzun yaşayan şirketlerin 7 temel sırrı:

  • Ortak akıl tek akıldan üstündür

Tek adam, tek karar her zaman doğru karar değildir. İşletmeyle ilgili karar alırken çalışanlardan ve uzmanlardan fikir alın.

  • Anayasa yol haritasıdır

Bitişin en önemli sebebi ortaklar arası uyumsuzluk olabilir. Ortaklar arası ilişkileri ve ilişkileri düzenleyen şirket anayasaları, işletmelerin uzun süre yaşamasını sağlar. Yazılı kurallar, işletme faaliyetlerini sınırlandıran katı kurallar değil, ilişkileri düzenleyen ve şirketin uzun ömürlü olmasını sağlayan esaslardır.

  • Yenilikçi ve geleneksele sahip çıkan yönetici yapısı

Hızlı değişen temel başarı faktörlerine uyum sağlayabilen yönetici altın değerindedir. İşletmeyi taşıyan değerlere sahip çıkan, mevcut koşullara uyumunu sağlayan yöneticiler başarı için vazgeçilmezdi.

  • Pazarlamayı merkeze koyun

Yapılan en kritik yönetim hatalarının başında pazarlamayı göz ardı etmek gelir. Üretim ne kadar kaliteli olursa olsun rakip markalar arasından sıyrılmak kritik önem taşır. Pazarlamayı bir gider kalemi olarak değil, yatırım olarak gören işletmelerin ömrü daha uzundur.

  • Çalışanlarınız önemlidir

İşgücü önemlidir, yetkin işgücü başarı kriterlerinde ilk sıradadır. Unutulmamalıdır ki, mutsuz personel, verimsiz personeldir. Yalnızca ürün ve hizmetlerin üretimine ve satışına değil, çalışan iş gücünün motivasyonuna da odaklanan işletmeler daha uzun süre ayakta kalır.

  • Egonuzu bitirin, çıkarlarınızdan vazgeçin

Ekip çalışmasında zorlanma en önemli sorunların arasında yer alır. Ekibin çıkarlarını bireysel çıkarların önünde tutabilmek önemli bir değerdir. Diğer bir deyişle işletmenin ve sistemin bekası için bireysel egolar ve çıkarlardan feragat edebilmek, şirketlerin ömrünü uzatır.

  • Odağınıza memnun müşteri anlayışını koyun!

Müşteri ilişki yönetimi her dönem zordur. Her memnun müşteri, işletmeye yeni müşteriler kazandırdığı gibi, memnun olmayan her müşteri de potansiyel müşteri kaybına neden olur. Kuruluş amacı olarak müşteri anlayışını merkeze koyan işletmeleri daha uzun ömürlüdür.

 

İLGİLİ HABERLER