Medya takip sektöründeki krizde son nokta!

Medya takip sektöründe bir süredir yaşanan yoğun rekabet geçtiğimiz günlerde mahkeme salonlarına taşındı. Ajans Press tarafından Medya Takip Merkezi’ne yöneltilen suçlamalara yönelik olarak Bakırköy C. Başsavcılığı takipsizlik kararı verdi. MTM’nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklaması şöyle:
İlgili firma avukatlarının yapmış olduğu suç duyurusunu inceleyen Bakırköy C. Başsavcılığı, konuyu titizlikle değerlendirmiş, hatta şikayetçi firma tarafından sunulan delilleri ayrıca resmi bir bilirkişiye inceletmiştir. Bilirkişi incelemesi sonucunda, suçlanan MTM tarafından çekildiği iddia edilen verilerin bulunmadığını, böyle bir veri bulunmuş olsa bile bu verilerin 5846 sayılı yasa kapsamında eser olup olmadığının tespitinin mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. Başsavcılık, bilirkişi raporuna dayanarak çekilen bir veri olmadığını ve ortada FSEK anlamında bir eser olmadığını belirterek soruşturma dosyası hakkında, 8.11.2012 tarihli ve 2012/37895 K. sayılı takipsizlik kararı vermiştir. Şikayetçi firma Ajans Press’in, basın açıklaması yaparak kendi başlattığı soruşturma dosyasının gizliliğine  riayet etmemesi ve ayrıca soruşturma makamları ile kamuoyunu yanıltmak amaçlı basın bülteni göndermesi konusunda başvuru haklarımızı saklı tutuyoruz. Bilindiği üzere şikayetçi firma Ajans Press, basın bülteni göndererek, ulusal basında ve çeşitli internet sitelerinde “Medya Takibi Firmaları Arasında ‘Veri Hırsızlığı’ Davası” başlıklı haberlerin 10-11-12 Kasım 2012 tarihlerinde yayınlanmasını sağlamıştır. Ancak, görüleceği üzere Bakırköy C. Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı ise 8 Kasım 2012’dir. Kendi başlattığı soruşturma dosyasını bile takip etmeden, takipsizlik kararından haberdar bile olmadan basın aracılığıyla soruşturmaya atıf yapılarak karalama yapmış olmaları, kamuoyunu ve soruşturma makamlarını etkilemeye çalışmaları tuhaf ve gülünç olmaktan başka bir şey değildir. Sözü geçen haberlerde Cyber Diligence isimli bilişim suçları araştırma şirketinin sahibi Yalkın Demirkaya’nın da görüşlerine yer verilmiştir. Demirkaya, olayın büyük ve görülmedik bir sanayi casusluğu olduğunun üzerini çizerek tüm delillendirmeleri yaptıklarını iddia etmiştir.
 
Bilişim suçları araştırmalarında: delillerin sadece tek taraflı elde edilemeyeceğini, tüm araştırmalarda delillerin objektif ve tutarlı olarak ortaya konabileceğini, delillerin gizliliği, doğruluğu ve bütünlüğünü sağlamak için elektronik zaman damgası kullanılması gerektiğini, ayrıca her ne olursa olsun araştırma sonuçlarının kesin bir yargı yaratacak şekilde, özellikle de soruşturma aşamasındayken basına sunulmaması gerektiğini Demirkaya’ya hatırlatmak isteriz. Bir taraf gibi, nesnel olgulara ve delillere dayanmadan açıklama yapmış olmasını kendisi ve firması için büyük bir talihsizlik olarak görüyoruz. Cyber Diligence isimli firma ve sahibi Yalkın Demirkaya hakkında da yasal başvuru haklarını saklı tutuyoruz. Sözü geçen haberlerde incelendiği söylenen bilgisayarlar, MTM’nin değil Ajans Press’in kendi bilgisayarları ve ağ sistemleridir. Eğer ki, bu bilgisayarlara ve verilere dışarıdan müdahale edilmesi bu kadar kolay ise ve de iddia ettikleri gibi bu veriler herkesçe bilinmesi muhtemel haberler ve müşteri bilgileri ise durum çok daha vahimdir. Nitekim, Ajans Press bilgi güvenliği konusunda yetersiz olduğunu ve herhangi bir verisini koruyamadığını yayınlattığı bu haberlerle açıkça kabul etmiştir. Sonuçta, Bakırköy Başsavcılığı’nın takipsizlik kararıyla firmamıza yönelen karalama kampanyası sonuçsuz kalmıştır. Tüm yasal başvuru haklarımızı saklı tutarak, rakibimizi bu tür yollara başvurmaması için uyarıyor, kendisini adil rekabet ortamına ve dürüstlüğe davet ediyoruz. 

İLGİLİ HABERLER