“İyi tasarım, iyi iş fırsatlarını doğurur”

 

Tasarist ekibi, marka geleceğinin şekillenmesinde etkin rol oynayan ambalaj tasarımının önemine dair yaptığı açıklamada iyi ambalaj tasarımlarının pazardaki yerini ve gelişim sürecini değerlendirdi.

Tasarım, pazarı hareketlendirmek, şekillendirmek, müşterinin dikkatini çekmek ve rakipler arasından sıyrılmak için kullanılabilecek en önemli silahlardan biri olarak görülüyor. Tüketicilerin de eskiye oranla tasarım odaklı çalışmalara daha fazla ilgi gösterdiği bugünün gerçeği olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım süreçlerinde markalar rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlasa da henüz pek çok firma tasarım odaklı bir açılım gerçekleştirmiş değil.

Başarılı Tasarım Ortak Faydada Birleştirir

Markalar, ambalaj tasarımıyla rafta öne çıkma gücünü kategori kodları ve markanın alışılagelmiş öğeleri ile sınırladığının farkına varmıyor. Bu unsurlar bir araya gelerek ürünü satın alma noktasında farklılaştırma amacına hizmet ediyor. Ancak hiçbiri tek başına tüketici davranışını test etmek, yeniden satın aldırmak veya bağlılığa ikna etmek için yeterli değil. İyi ve gerçekten yenilikçi bir tasarım ise bütün bu faydaları tek başına sağlama gücünü elinde tutuyor.

Ambalaj Tasarımı Cesaret İşidir

Her ne kadar piyasada estetik açıdan etkileyici çok sayıda çalışma olsa da, bu tasarımlar bağlı bulundukları kategorilerin kurallarını gözetmek zorunda. Bu açıdan bakıldığında, devrim niteliğinde, alanında ilk veya gerçekten yenilikçi olarak tanımlayabileceğimiz tasarımların sayısının oldukça az olduğunu görüyoruz. Tasarist Genel Koordinatörü Reşan İlhan, bu noktada tasarımın cesaret isteyen bir girişim olduğuna, farklı olma cesaretini gösteren markaların pazar payında hızlı bir artış yakalayabileceğine vurgu yapıyor.

Zamanı Fırsata Çeviren Ambalaj Tasarımı

Var olana uyum sağlamak ve gelenekçi düşünce büyük oranda rahatlık demektir. Bu sebeple ambalaj tasarımı sürecinde farklılaşmak, cesaret isteyen bir adımdır. Özellikle markaların tüketiciyi ambalajla etkileme fırsatı elde ettiği durumlarda, kategorinin alışılagelmiş normlarına bağlı kalma eğiliminin arttığı görülür. Bu eğilim, tasarım için kısıtlayıcı bir etki yarattığı gibi markanın kategori alışkanlıkları ötesinde kalan herhangi bir iyi fikre ulaşmasını da engeller.

Markaların birçoğu vaatlerini tüketiciye ulaştırma noktasında ambalaj tasarımı dışında pek az alternatife sahiptir. Her ne kadar bu kısıtlama dar görüşlülüğü ve gelenekselden kopmamayı teşvik ediyor gibi görünse de iyi bir tasarımının gücünü göstermek adına bir fırsata dönüştürülebilir. Bu ve benzeri durumlarda ambalaj tasarımının sunduğu nimetlerden faydalanmak, arabanızı kaygan bir yola kontrollü olarak sokmaya benzer. Tasarist Yaratıcı Yönetmeni Musa Çelik bu durumu; “Alışılmıştan farklı bir ambalaj yapmak, en başlarda bütün doğal eğilimlere karşı çıkıyormuşsunuz hissi verse de ilk virajı döndükten sonra doğru şeyi yaptığınıza emin olmanızdır” ifadesiyle açıklıyor.

Marka Vaadini Hayata Geçirmede En Etkili Yol “Tasarım”

Tüketim ürünleri kategorilerinde rekabet eden markaların büyük çoğunluğu benzer tasarımlar etrafında birleşirler. Söz konusu kategoriler, aynı zamanda kalıpları kıracak bir marka için yeterli olgunluğa ulaşmış olanlardır. Tasarist Genel Koordinatörü Reşan İlhan, farklı bir tasarımın yalnızca toplumun onu anlayabilecek küçük bir kısmına hitap edeceği düşüncesinin, çevirmeli internet ağları gibi çağdışı bir tutum olduğuna, bu durumun ise tıpkı iyi bir tasarımın herkes tarafından aynı şekilde karşılanacağı ve kabul göreceği inancına denk bir görüş olduğuna dikkat çekiyor. Bu gerçeğin farkına varan akıllı pazarlama profesyonelleri ise tasarımı marka deneyiminin en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediyor. Tasarist Yaratıcı Yönetmeni Musa Çelik, tasarımın marka vaadini hayata geçirmede kullanılabilecek en etkili yollardan biri olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda tasarımın tüketiciyi değerlendirme sürecinden satın alma faaliyete geçiren en güçlü araç olduğunu da belirtiyor.

Tasarım Markaların Geleceğe Dönük Yüzü

Başarılı bir tasarım, marka deneyimini bütün hatlarıyla yaşatmakla kalmaz aynı zamanda tüketici ile çok daha uzun süreli ve derin ilişkiler kurulmasını sağlar. Bu noktada Tasarist ekibi, iyi bir tasarım için “ne yapıldı” sorusundan ziyade “ne yapılabilir” sorusunu sormanın bir gereklilik olduğuna değiniyor. Ayrıca her ne kadar iş hayatında başarı için geçmişten ders almak önemli olsa da iyi bir tasarımın yüzünün daima geleceğe baktığının unutulmaması gerektiğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER