IAB-Marketing Türkiye Araştırdı: Dijital Reklamcılığın Geleceği

IAB Mayıs 2020’de Covid-19’un dijital reklamcılık sektöründeki etkilerini anlamak amacıyla gerçekleştirdiği anketin ikinci fazını Ağustos 2020’de Marketing Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirdi. Dijital pazarlama ve reklamcılık sektöründe çalışanların sektör değerlendirmeleri ve tahminlerinin yer aldığı anket döneme ışık tutan sonuçlar içeriyor…

10 Ağustos 2020 – 7 Eylül 2020 arasında gerçekleşen ankette katılımcıların yüzde 55’ini reklamverenler, yüzde 22’sini ajanslar, yüzde 9’unu yayıncılar ve yüzde 14’ünü de diğer paydaşlar oluşturuyor. Katılımcıların yüzde 40’nın e-ticaret faaliyeti varken, yüzde 81’inin D2C (son tüketiciye ulaşan) markaları var.

Anket sonuçları ise şöyle;

 Covid-19 şirketlerin faaliyetlerini nasıl etkiledi?

Bu soruya Mayıs ayında katılımcıların yüzde 4’ü “tamamen durdu” yanıtını verirken, aynı oranda katılımcı da “hiç etkilenmedi” yanıtını vermişti. Ağustos ayının sonuçlarına bakıldığında ise tamamen durdu diyenlerin oranı yüzde 6, hiç etkilenmedi diyenlerin oranı ise yüzde 8 olarak yükselmiş.

İki dönem arasındaki en büyük fark belirgin şekilde etkilendi diyenlerde gözlemleniyor. Mayıs ayında bu soruyu belirgin şekilde etkilendi olarak yanıtlayanların oranı yüzde 73’ken Ağustos ayında bu oran yüzde 54 olmuş. Özetle Covid-19’un olumsuz etkileri devam etmekle birlikte etkilenenlerin oranı azalmakta diyebiliriz.

Mart-Haziran dönemi beklentilerden daha iyi geçti

Anketin 1. fazında katılımcılara Nisan – Mayıs – Haziran döneminde dijital reklam yatırımları beklentileri sorulmuştu.

Katılımcıların yüzde 59 gibi büyük bir kısmı umutsuzken, yüzde 25’i artacağı yönünde tahminde bulunmuştu. Yüzde 10’u ise durumun durağan kalacağını ön görüyordu.

Anketin 2. fazında katılımcılara Mart-Temmuz döneminde dijital reklam yatırımlarının seyri sorulduğunda “arttı” (% 41) ve “düştü” (% 40) yanıtını verenlerin oranı neredeyse aynı olduğu gözlemleniyor. Yine de katılımcıların yalnızca yüzde 25’i artış bekliyorken yaşanan yüzde 40’lık artış sürecin beklentilerin üzerinde geliştiğinin bir işareti.

1 Haziran sonrası normalleşme süreci şirketlerin faaliyetlerini nasıl etkiledi?

Katılımcılara normalleşme sürecinin sektördeki yansımaları soruldu. Yanıtlar doğrultusunda normalleşme sürecinin sektöre olumlu yansıdığı gözlemleniyor.

Sektör gelecekten umutlu!

Anketin birinci fazında katılımcılara yılın 2. dönemi için beklentileri sorulmuştu. Mayıs ayında artış bekleyenlerin oranı yüzde 33 olarak şekillenirken Ağustos ayında bu oran yüzde 57 olmuş.

Anketin 2. fazında katılımcılara 2021’den beklentileri de soruldu. Katılımcılar 2021’den daha da umutlu. Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 63’ü dijital reklam yatırımlarında artış bekliyor.

COVID-19 şirketlerin İK faaliyetlerini nasıl etkiledi?

Anket kapsamında katılımcılara şirketlerin insan kaynakları faaliyetlerinin nasıl etkilendiği de soruldu. Sonuçlar gösteriyor ki Covid-19 sürecinin uzamasıyla şirketlerde az da olsa işe alım süreçleri başladı. Şirketlerin pandeminin başlamış olduğu dönemde yol/yemek/ticket ödemeleri gibi özlük haklarına yüksek oranda duyarlıyken Ağustos ayına geldiğimizde ödeneklerin kesintiye uğradığı da yine anket sonuçlarında karşılaştığımız bulgulardan.

Şirketler Ağustos-Aralık döneminde (COVID-19 sonrası) yeni personel alımı ya da mevcut personelle ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisini/hangilerini uygulayacak?

Anket sonuçlarına göre Covid-19 sürecinin uzamasıyla şirketler koşullara olumlu yönde adapte olarak işe alım süreçlerine başlayacaklar/sürdürecekler, özlük haklarının iyileşmesi yönünde ise adımlar atılacak.

Çalışma şekli nasıl olacak?

Nisan-Mayıs döneminde uzaktan çalışma oranı yüksekken (yüzde 94), Haziran’dan sonra dönüşümlü çalışma ve ofise gitme oranları arttı. Bu dönemde sektör içinde çalışanların yüzde 37’si evde, yüzde 31’i dönüşümlü ve yüzde 30’u ofiste çalışıyor

Çalışanlar iş güvenliğini nasıl görüyor?

“İş güvenliği” herkes için bu dönemde geçmişte taşıdığından çok daha büyük bir önem taşıyor. Anket kapsamında katılımcılara hem içinde bulundukları dönemde hem de gelecekte “iş güvenliğini” nasıl gördükleri soruldu.

Katılımcılar 1. fazda iş güvenliğini yüzde 72 oranında olumlu bulurken yüzde 15’i endişeli olduğunu ifade ediyordu. Katılımcılara yılın 2. yarısında beklentileri sorulduğunda ise endişeli olanların oranı belirgin bir artış göstermiş ve yüzde 38  oranına ulaşmıştı.

Anketin 2. fazında katılımcıların yüzde 53’ü iş güvenliği önlemlerinden memnun olduğunu belirtirken yüzde 31’i endişeli olduğunu ifade ediyor. 2021 yılından beklentileri sorulduğunda ise yüzde 46’sı endişeli olduğunu söylüyor.

Hibrid çalışma modeli yeni normal

Katılımcılara Mayıs ayında “Çalışma modeli nasıl olacak?” diye sorulduğunda, verilen yanıtlar yüzde 56 Hibrid, yüzde 18 ev ve yüzde 26 ofis olarak ortaya çıkmıştı.

Anketin 2. fazında ise yanıtlar yüzde 60 Hibrid, yüzde 24 ev ve yüzde 17 ofis olarak belirtiliyor.

Hibrid model artık daha fazla tercih edilirken, ofiste çalışma tercihi azaldığı ve evden çalışma tercihinin arttığı gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER