Dijital şok atlatılıyor: Yöneticiler yeni çalışma düzenine hazırlanıyor

Citrix’in anketine katılan üst düzey yöneticilerin %75’i çalışanların, COVID-19 salgını sonrasında durumu bildikleri için ofise geri dönmeyeceklerini, %72’si ise dijital dönüşümü, uzun vadede uzaktan çalışmaya uyum sağlayacak şekilde hızlandıracağını ifade ediyor

Koronavirüs, dünya çapındaki BT kuruluşlarını, hayal edilemeyecek derecede zor durumda bıraktı. Ancak, Citrix Systems, adına Censuswide tarafından yürütülen yeni araştırma, pandemi sona erdiğinde dahi kuruluşların, dijital dönüşüm çalışmalarını, çalışanların talep edeceklerini belirttikleri daha esnek çalışma biçimlerine uyum sağlayacak şekilde hızlandırarak, bu durumun üstesinden geldiklerini ortaya koyuyor. Yedi ülkede araştırmaya katılan 3700’ün üzerinde BT liderinin dörtte üçünden fazlası, çalışanların çoğunun, eskiden olduğu gibi ofise dönme konusunda isteksiz olacağını düşünüyor. Ayrıca %62’si, sonuç olarak, buluta geçişlerini hızlandıracaklarını ifade ediyor.

Güçlerini Sınıyorlar

Citrix’in Üst Düzey Bilgi Yöneticisi Meerah Rajavel, şunları ifade ediyor: “Virüsün yayılmasını yavaşlatmak üzere tasarlanan direktiflerin, BT ekiplerini, dijital çalışma ortamlarını benzersiz bir hızla sunmaya zorlaması nedeniyle, COVID-19 salgını, şimdiden stres altında olan ekipleri sınamaya tabi tutmuştur. Ancak son araştırmamızın sonuçları, bu ekiplerin yanıt verdiğini ve çabalarını, çalışmayı öngörülebilir bir geleceğe yönlendirecek olan esnek modellere uyum sağlayacak şekilde artırdıklarını ortaya koyuyor.”

Güç Gösterisinde Bulunuyorlar

Censuswide’ın araştırma yaptığı BT karar alıcılarının üçte ikisinden fazlası (%69’u), çalışanların büyük çoğunluğunun, evden çalışmanın şaşırtıcı bir şekilde kolay olduğunu kabul ediyor ve %71’i ise uygulamaya koydukları teknolojinin, iş birliğini, yüz yüze durumdayken yaptıkları kadar etkili bir şekilde yapmalarını sağladığını belirtiyor. Bu durumun ışığında, bu karar alıcılar, dijital motorlarını hızlandırıyor ve uzun vadede uzaktan çalışmayı desteklemek için çözümler uyguluyorlar.

  • BT liderlerinin %62’si, departmanlarının, fiziksel BT altyapılarını küçültmeyi ve bir bulut modeline geçmeyi düşündüklerini ifade ediyor.
  • BT liderlerinin %42’si, dijital çalışma alanı platformlarının uygulamaya konulacağını öngörüyor.
  • %44’ü ise uzun vadede uzaktan çalışmayı hızlandırmak için genel bulut hizmetlerine başvuruyor.

Çetin Bir Yol

Yaygın düzeyde uzaktan çalışmaya giden yol kolay olmamıştır. Censuswide araştırmasına katılan BT liderlerinin yaklaşık yarısı (%48), kuruluşlarının, evden çalışmakta olan çalışanların büyük çoğunluğunun esas alındığı bir iş sürekliliği planına sahip olmadığını ve %61’inin ise geçiş yapmayı zorlayıcı bulduğunu*** belirtiyor.

Buna ek olarak, uzaktan çalışmanın hızlı ve yaygın bir şekilde benimsenmesi, ele almaları gereken yeni bir dizi endişe ve zorluğa yol açmıştır:

  • BT liderlerinin %70’i, çalışanların evden çalışmalarının bir sonucu olarak bilgi güvenliği konusunda endişe duyuyor.
  • Bu liderlerin %54’ü, yetkisiz yazılımlar kullanan çalışanlarda ani bir artış olduğunu belirtiyor.
  • %23’ü ise, sanal kişisel ağa (VPN) ilişkin planlı olmayan kapatma işlemlerinin son birkaç haftada departmanları için önemli bir sorun olduğunu söylüyor.

Olumsuz Yönde Etkiler

Tüm bu durumlar, yüksek düzeyde stres altında olduğunu bildiren BT ekiplerinin dörtte üçünden fazlasını (%77’si) olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak bir umut ışığı var.

Rajavel şunları söyledi: “Bu kriz, işletmelerin ‘isimsiz kahramanları’ olan BT ekiplerini daha önce görülmemiş bir şekilde ilgi odağına yerleştirdi. “Bu ekipler, çalışanların bağlılığının ve üretkenliğinin sürdürülmesini sağlayan ve son derece zorlu zamanlarda işleri yürüten güvenli, güvenilir çalışma ortamları sunmak için çalıştılar. Bunu yaparken de krizden, krize girdikleri durumdan daha stratejik bir şekilde ve kuruluşları tarafından daha fazla değer görerek çıkacaklardır.”

Ankete katılan BT liderlerinin dörtte üçünden fazlası (%77), bu duyguyu paylaşıyor ve BT’nin halihazırda “kuruluşları için iş açısından kritik” olarak görüldüğünü belirtiyor; öte yandan, %55’i ise yeni iş unvanlarının, “evden çalışan bir savaşçı” veya “kurumsal kurtarıcı” olması gerektiğini düşünüyor.

İLGİLİ HABERLER