Dayanıklı liderlik: Üst düzey yöneticilerin COVID-19 kılavuzu

COVID-19 bugüne kadar yaşanılan diğer tüm salgınları boyut ve kapsam açısından geçmeye devam ediyor. Aldığı hayatların ve ulaştığı yerlerdeki düzeni aksatmasının yanı sıra yarattığı ekonomik zarar da gün geçtikçe artıyor. Henüz tüm kapsamını kestiremediğimiz bu krizin karşısında kurum liderleri şirketlerinin geleceği ve hangi aksiyonları almaları gerektiği hakkında endişe duyuyor. Deloitte salgından etkilenen bölgelerdeki Deloitte liderlerinin görüşlerini analiz ettiği raporunda salgın sırasında başarılı CEO’ları diğerlerinden 5 önemli karakteristiğin ayırdığını belirledi.

1) Karar verirken kalbinizi ve aklınızı birlikte kullanın. Kriz zamanlarında dayanıklı liderler çalışanları, müşterileri ve ekosistemlerindeki herkesle empati kurabilme yeteneğine sahiptir. Müşteriyi anlamak kriz zamanlarında önceliklerin Maslow’un Piramidi’nin üst segmentlerinden ana basamak olan güvenlik ve sağlığa indiğini kabullenmekten geçiyor. Bu bilginin ışığında koronavirüs salgını sırasında müşterinizle iletişiminizi nasıl şekillendirmelisiniz?

Ancak iç ve dış müşterinizin (ve elbette yatırımcılarınızın) iyiliği için finansal performansı korumak da mantıklı yol haritaları çizmesiyle dayanıklı liderin görevi. Bu yol haritasının duraklarını şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Karar verme mekanizmalarını bir noktada toplayın. Kriz zamanında hızlı ve yerinde kararlar vermek dayanıklı liderin sahip olduğu en önemli özelliklerden biri.
  • Nakit gelir kaynaklarınızı listeleyin. Bu listeye henüz kullanmadığınız kredilerinizden maaş ödemelerini planlı bir şekilde ötelemediğiniz senaryolar da dahil.
  • Size bağlı olan pazarlardaki ekonomik senaryoları hızla oluşturun ve bu senaryoları ciddiyet seviyelerine göre sıralayın.
  • Sürecin neden olacağı finansal etkiyi modelleştirin; özellikle karlılık ve likidite senaryolarına nakit kaynaklarınızı doğru zamanda değerlendirmek için öncelik verin.
  • Vazgeçilmezlerinizi tanımlayın; hangi ürünler, iç ve dış müşteri segmentleri ve iş kollarının konu gelecek nakit geliriniz olduğunda gözden çıkarılamaz olduğunu onları öncelikli olarak koruma altına almak üzere tanımlayın.

2) Öncelik misyon. Dayanıklı liderler organizasyonlarını zor koşullarda fırsatlar oluşturarak stabilize edebilmeli. Ancak bu durumlarda dahi kurumunuzun misyonu öncelikli olmalı. Kriz zamanında misyon ikinci plana atılabiliyor, oysa misyon çalışanlarınızı işe bağlı hale getirmekte, sadık dış müşterilerinizin süreç boyunca yanınızda olmasında ve kurumların doğru dönüşüm süreçlerine girmesinde birincil rolü oynar.        

3) Bütüncüllükten çok hızı hedefleyin. Mükemmellik, özellikle hızlı aksiyonlara gereksinim duyduğumuz kriz zamanlarında iyi bilginin düşmanıdır.  Birçok şirketin altyapısı gerçek zamanlı tamamlanmış bilgileri vermek konusunda yetersizken üstüne kriz süreciyle eklenen belirsizlikler kurumları “ilk etapta kusurlu bilgi vermeye razı mıyım?” sorusunu sormaya itiyor. Bu süreci sağladığınız bilgileri salgın sonrasındaki günlerde tamamlamaya ve başka krizlerde bu belirsizlikleri gidermek üzere neler yapabileceğinizi bulmaya adayın.

4) Açıklamalarınıza sahip çıkın. Dayanıklı liderler iletişimini açıklamalarını ve bilgilendirmelerini saydamlığa (bildiğini açıklayıp bilmediklerini kabullenmek) ve deneyimlerine dayandırarak güvene üzerine inşa etmeli. Bunu yaparken gelecek için de iyimser bir tablo çizerek insanları süreç boyunca azmetmeye davet eden bir rehber rolü üstlenmeli.

5) Uzun vadeyi içselleştirin. Ufuk çizgisi her daim aklınızda olmalı. Yeni iş modelleri yarını şekillendirecek inovasyonlara yol açarken dayanıklı liderler kurumlarının beklenmedik bu değişimlerin karşısında güçlü durmalarını ve kriz sona erdiğinde yenilenmelerini sağlamalı.

Yapısal değişimleri ve kalıcı etkilerini öngörmeye çalışın. Yeni iş modelleri üretin. COVID-19 temel, yapısal ve kaçınılmaz değişimleri beraberinde getiriyor. Sadece ilk haftada evden çalışma modelleri fiziksel ofislerin yerini aldı bile. Bu modelin getirdiği yeni iletişim platformlarında iletişim kurmayı, iş birliği yapmayı ve koordine olmayı öncelik haline getirin. Sanal iş yapış şekilleri ve araçları yeni pazarların oluşumuna neden olacaktır. Bu oluşumlar size şirketinizin ve sektörünüzün gelecekte nasıl şekilleneceğine dair fikirler vermeli.

Dayanıklı liderliğin sınanması olarak kabul edilebilecek bu zamanda CEO’lar organizasyonlarını ardı ardına gelen kararlarla, paydaşlarını, kurumun geleceğini ve genel olarak toplumu koruyarak ilerlemeli.

 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER