Çok az CMO yeni beklentileri karşılıyor

Dijital pazarlama dönüşümü ve hızla değişen tüketici talepleri, şirketlerin yönetiminde kritik rol üstlenen CMO rolünden beklentileri değiştiriyor. Assessment Systems, CMO’ların yetkinliklerini değişen bu beklentilere uygun olarak değerlendirdi. 5 başlıkta yapılan değerlendirme sonuçlarına göre; Türk CMO’ların yüzde 17’si “Dayanıklılık ve Belirsizlikle Baş Edebilme” boyutunda beklenen seviyenin altında kalıyor. En iyi oldukları “İlişki Yönetimi” boyutunda yüzde 62’si ortalamanın üstünde bir performans sergilerken, en çok zorlandıkları “Değişim Yönetimi ve Girişimcilik” yetkinliğinde yüzde 31’i sınıfta kalıyor. “Liderlik Becerisi’’ yetkinliğinde ortalama başarı eşiğini aşanların oranı yüzde 58. “Analiz ve Strateji” boyutunda ise pazarlama yöneticilerinin yüzde 60’ı beklentileri tam olarak karşılayabiliyor.

Assessment Systems, Türk pazarlama yöneticilerinin değişen beklentilere hazır olup olmadıklarını ortaya koyan bir araştırma yayımladı. 100 pazarlama yöneticisi üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, Değerlendirme Merkezi uygulaması kullanıldı. Pazarlama yöneticilerinin iş benzeri içerikler ile bir tam gün boyunca değerlendirildikleri ve ölçülen yetkinliklerin farklı değerlendiriciler tarafından çapraz şekilde sınandığı bu uygulama, iş performansını tahmin etmede en geçerli yöntem olarak görülüyor.

Bugüne kadar yaklaşık 6 milyon kişiyi Değerlendirme Merkezi uygulamaları ve psikometrik araçlarla değerlendiren Assessment Systems’ın Kurucu ve CEO’su Levent Sevinç, pazarlama yöneticisi pozisyonu için değerlendirdikleri adaylarda temel olarak 8 yetkinlik aradıklarını söylüyor ancak bu çalışma için en kritik 5 yetkinliği seçtiklerini belirtiyor. Bu yetkinlikler; Değişim Yönetimi ve Girişimcilik, İlişki Yönetimi, Liderlik Becerisi, Dayanıklılık ve Belirsizlikle Baş Etme, Analiz ve Stratejik Bakış.

Çabuk Harekete Geçip, Değişime Hızlı Adapte Olabilmeli

“Değişim Yönetimi ve Girişimcilik” boyutu, pazarlama yöneticilerinin özellikle dijitalleşme ile gelen değişimlere hızlı adapte olması ve bu konuda çevresindekileri olumlu yönde etkilemesini ölçüyor. Bu boyut aynı zamanda değişen koşullarda fırsatları hemen görüp, adım adatabilme becerisiyle de ilgili.  Sonuçlara baktığımızda, pazarlama yöneticilerinin yalnızca yüzde 35’i “Değişim Yönetimi ve Girişimcilik” boyutunda ortalamanın üstünde bir performans gösterirken yaklaşık yüzde 31’i bu boyutta ortalamanın altında kalıyor. Bu sonuçlar, pazarlama yöneticilerinin “Değişim Yönetimi ve Girişimcilik” boyutunda sınıfta kaldığını gösteriyor.

Pazarlama yöneticilerinin “Liderlik Becerisi” performansları düşük!

Liderlik Becerisi boyutu pazarlama yöneticilerinin ekiplerinin performansını yönetme, geliştirme ve motive etme becerileri ile ilgili. Araştırma sonuçlarına göre pazarlama yöneticilerin yüzde 42’si bu konuda ortalama ve altında performans sergiliyor.

“Dayanıklılık ve Belirsizlikle Baş Edebilme” ve “Analiz ve Strateji” Yetkinliklerinde İyi Olanlar Fark Yaratıyor

Günümüz pazarlama dünyasında kritik becerilerden diğer ikisi Dayanıklılık ve Belirsizlikle Baş Edebilme” ve “Analiz ve Strateji”. Rekabetin yoğun olduğu, ekonomik trendlerin belirsiz olduğu bir ortamda daha fazla önem kazanan “Dayanıklılık ve Belirsizlikle Baş Edebilme’’ yetkinliğinde başarı eşiğini aşanların oranı yüzde 39 ile sınırlı. Büyük veriyi yorumlamanın pazarlamadaki önemini düşündüğümüzde “Analiz ve Strateji” boyutuna olan ihtiyaç artıyor; pazarlama yöneticilerinin ise yüzde 40’ı beklenenin altında kalıyor.

İlişki Yönetimi Pazarlama Yöneticilerinin Güçlü Oldukları Taraf

İlişki yönetimi boyutu, yöneticilerin işlerinde başarıyı sağlayacak doğru bağlantılar kurma ve sürdürebilme becerilerini kapsıyor. Assessment Systems’ın yaptığı araştırma, pazarlama yöneticilerinin bu boyutta güçlü olduklarını gösteriyor. Grubun yüzde 62’si ortalamanın üstünde bir performans sergilerken, yüzde 35’i bu yetkinliği ortalama düzeyde sergileme eğiliminde.

Değişime Kolay Adapte Olan ve Ekibindeki Rekabeti Yönetebilenler Kazanıyor

Assessment Systems CEO’su Levent Sevinç, üst düzey yöneticilerin günümüzün rekabetçi pazarlama dünyasında başarılı olması için bu kritik 5 yetkinlikte ortalamanın üstünde olmaları gerektiğinin altını çiziyor.

“Pazarlamanın yeni fonksiyonlar edinmesi, CMO’ların iş yüklerinin ve yönettikleri birimlerin artmasına sebep oldu. Hal böyle olunca, güçlü ekipler oluşturma ve yönetme becerisi daha fazla önem kazandı. Araştırma sonuçlarına göre, CMO’lar iş yönetimine odaklanırken, çalışanların motivasyonu ve gelişimini de ihmal etmemeli. Şirketlerin yüksek potansiyelli çalışanlarını istihdam ettiği bu bölümde, çalışanlar arası rekabeti yönetmek, iş yoğunluğu içinde doğru delegasyonları yapmak ve yaratıcılığı destekleyen bir ortam yaratmak pazarlama yöneticilerinin daha fazla geliştirmesi gereken alanlarından biri olarak göze çarpıyor.

Bunun yanında, şirketlerin yenilikçi ve yönetimde söz sahibi birimlerinden olan pazarlamanın başındaki yöneticilerin, günümüzün değişken ve belirsiz ortamına çok hızlı adapte olmaları, doğru stratejiler kurup, hemen harekete geçebilmeleri başarıyı getiriyor.”

İLGİLİ HABERLER