Başarısız startup’ların en sık yaptığı hatalar

Earlypad’in başarısız olmuş 101 startup’a dayanarak gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları, yolun başında startup’lara daha ilk adımdan özellikle hangi konularda yoğunlaşmaları gerektiğine dair bir fikir vermeyi amaçlıyor.

 • Pazarda startup’ın ürününe/hizmetine ihtiyaç olmaması: %42 !
 • Nakit kaynaklarını tüketmek: %29
 • Yanlış ekiple çalışmak: %23
 • Rekabet altında ezilmek: %19 !
 • Ücretlendirme/Harcama sorunları: %17 !
 • Kusurlu ürün: %17 !
 • İş modeli hataları/eksikliği: %17 !
 • Başarısız pazarlama stratejisi: %14
 • Müşterilere karşı ilgisizlik: %14
 • Doğru ürün, yanlış zaman: %13 !
 • Konsantrasyon kaybı: %13
 • Ekip/yatırımcılar arasındaki uyumsuzluk: %13
 • Ürünün yeniden konumlandırılmasının iyi sonuçlar vermemesi: %10 !
 • Tutku eksikliği: %9
 • Yanlış konum: %9 !
 • Finansör ve yatırımcıdan yetersiz ilgi: %8
 • Yasal zorluklar: %8
 • Network ve danışmana yeterince başvurmamak: %8
 • Enerjinin yanlış kullanımı sonucu tükenmek: %8
 • Ürünü doğru bir şekilde yeniden konumlayamamak: %7

Ünlem işaretli olanlar pazar araştırması eksikliğinden kaynaklanıyor.  

İLGİLİ HABERLER