Ahmet Akyol: “Reklamveren trendleri izliyor ama uygulamıyor”

Yüzde 100 yerli sermayeli ilk medya ajanslarından biri olan Speed Medya, network’lerin hakimiyetindeki sektörde dev rakiplere kafa tutuyor. “Müşterilerimize hesap verebilirlik anlayışıyla hizmet veriyoruz” diyen Speed Medya CEO’su , satış başarısını en önemli başarı kriterlerinden biri olarak kullandıklarını söylüyor. Akyol’a göre Speed Medya global network’lere nazaran küçük-orta ölçekli reklamverenin dilinden daha iyi anlıyor. Akyol reklemverenler hakkında da çarpıcı bir tespitte bulunuyor: “Reklamveren trendleri izliyor ama uygulamıyor…”

Veri ve uzmanlık DNA’mızda var

✓ Speed Medya 2004’te yüzde 100 yerli sermayeli ilk medya ajanslarından biri olarak kuruldu. Kurulduktan çok kısa bir süre sonra TV ölçüm verisi almaya başla­yarak diğer küçük-orta ölçekli medya ajanslarından ayrıştık. Veriye ve uzmanlığa verdiğimiz önem kurulu­şumuzdan beri DNA’mızın bir parçası oldu.

✓ 2014 yılında verdiğimiz hizmetin kalitesini ve kapsamını arttırmak için hem ekip hem de kurumsal kimlik olarak büyük bir değişime imza attık. İlk olarak global ajans ve marka bilgi birikimi yüksek, tecrübeli arkadaşları ekibimize dahil ettik.

✓ Yeniden yapılanma sürecinde de ajans mottomuzu, merkezine veriyi ve matematiği alacak şekilde oluşturduk. “Veriyi oku – rakamlara güven-…” şeklinde üçüncü bölümü duruma göre değişen dinamik bir slogan belirledik. Sloganımız bu yönüyle iş yapış biçimimizi çok güzel anlatıyor. Farklı formlarda ama hep özünde veri ve matematik olacak şekilde değişkenlik gösterebiliyor.

✓ Kurumsal yapılanmamızdan sonra iş yapışımızı bir sisteme oturtan süreci belirledik ve sürecin sonuna kendi kendini denetleyen bir mekanizma ekledik. SAT(isfaction) Score adını verdiğimiz ve şu anda 72 maddeden oluşan denetleme listesi medya stratejisini oluştururken faydalandığımız kaynaklardan planlama esnasında aldığımız aksiyonlara, satın alma performansımızın denetlenmesine kadar tüm alanları kapsıyor.

Amacımız tüm sektörü dijitalleştirmek

speed12✓ Ajans içinde bir dijital ekip kurup sadece bu ekiple müşteri taleplerine odaklanmak yerine üçüncü partilerle yakın çalışmayı uygun bulduk.

✓ Dijital mecralarda geleneksel medya planlama döneminin sonuna gelindi. Artık planlar büyük veri ve karışık algoritmalarla yapılıyor. Biz ajans konumlandırmamızı veriye ve matematiğe dayandırırken aslına dijitalleşme konusunda önemli bir adım atmış olduk.

✓ Dijitalleşme ve hatta sektörü dijitalleştirme konusundaki bir başka adımımız “SpeedApp” uygulamamız. Bu uygulamayla medya dünyasını yakından ilgilendiren TV izleme, gazete tirajları, radyo erişimleri gibi pazarlama dünyasını yakından ilgilendiren araştırma sonuçlarını tüm sektörün iOS ve Android üzerinden her yerde kolaylıkla erişebileceği bir hale getirdik.

Medya planlama artık daha donanımlı

✓ Medya ajanslarının amacı markaların medya bütçesinin en doğru ve etkin biçimde harcanmasını sağlamak. Bu yirmi yıl önce de böyleydi, şimdi de böyle. Yani özünde medya ajanslarının görevi değişmedi. İletişim kanallarının ve tüketicinin karmaşıklaşması, reklamveren adedinin artması gibi yeniliklerle beraber medya ajanslarının iş yapma biçimi değişti.

✓ Artık işimizi iyi yapabilmemiz için mecraları ve birbirleriyle etkileşimini, tüketici motivasyonlarını ve aksiyonlarını çok daha iyi anlamak, teknolojiyi ve trendleri iyi takip etmek gerekiyor. Eskiden ajanslarda sadece planlama ve satınalma uzmanları varken, şimdi pazarlama uzmanları, araştırma uzmanları, programlamacılar, kreatif ekip, teknoloji ekibi gibi farklı birimler bulunuyor.

Reklamveren trendlere değil TV’ye bakıyor!

✓ Trend konular en azından medya planlama sektöründe çoğu müşteri için en çok önemsenen konular değil. Örneğin dijitalleşme ile gelen internet üzerinden video izleme alışkanlıklarının bu kadar artmış olması bile TV’nin popülaritesinden bir şey kaybettirmedi. Müşterilerin çok büyük bir çoğunluğunda halen en önemli konu TV’de istediği erişim ve frekansa uygun fiyatlarla ulaşmak.

✓ Müşteriler yeni trendleri yakından takip etmeyi seviyorlar ancak uygulama kısmında biraz çekimserler. Çünkü en popüler trendler bile kitlesel iletişim için niş kalabiliyor. AR, VR, IoT gibi teknolojik trendler, çoklu ekran kullanımı gibi tüketici trendleri medya yatırımları içinde, en azından Türkiye özelinde düşük karşılık buluyor.

Yerelin dilinden yerel anlar…

✓ Son yıllarda reklamveren marka adedinin artışı ve bunun büyük ölçüde orta-küçük ölçekli yerel markalardan gelmesi bizim için bir avantaj. Global network’ler globalden gelen iş süreçleri ve iş yapış biçimiyle yerellikten uzaklaşabiliyor. Bu noktada biz küçük-orta ölçekli reklamverenin dilinden daha iyi anlayıp onlara kendilerini özel hissettirecek servis verebileceğimizi düşünüyoruz.

✓ Bunun yanında global network olmanın sağladığı avantajların da farkındayız. Know-how transferi, müşterilerimizin yurt dışı medya planlama ihtiyaçları-na cevap verebilmek ve global markalarla farklı pazarlarda ortak iş süreçleri dahilinde çalışabilme şansını yakalamak için Almanya merkezli Mediaplus Network’üne dahil olduk.

✓ Global ajanslara göre başka bir avantajımız da karar verme hızı ve esneklik. Global network’lerdeki onay zincirleri bizde yok. Bir işe inanıyorsak anında harekete geçebilecek esnekliğe sahibiz.

İLGİLİ HABERLER