Yeter ki fırsat verin!

Yapı Kredi’nin Gebze’deki Banka­cılık Üssü’ne ilk gidişim. İlginç bir mimarisi ve kullanım alanla­rı var. İçeride neler olduğunu bir yana bırakıp binanın bizzat ken­disi bile ilgiyle gezilesi. Sıra dışı bir hareketlilik var binada; çocukların olduğu her yerde olduğu gibi.

Anadolu’ya Bilim Göçü projesinin ilham kaynağı bilim insanı Aziz Sancar olmuş. Amacı, çocukla­ra bilimi sevdirmek. Yapı Kredi ve Young Guru Academy (YGA) tarafından başlatılan çalışma bir sosyal kalkınma projesi olarak kurgulanmış. Yapı Kredi Gönüllülerinin de katıldığı “Anadolu’ya Bi­lim Göçü” çalışmalarıyla 30 ilde 3 yılda 130 bin çocuğa ulaşılmış.

Bilmediğinden korkarsın

“Anadolu’ya Bilim Göçü” seanslarında karmaşık görünen teknolojilerin özünde ne kadar anlaşıla­bilir olduğunu göstermek üzere deney ve projeler gerçekleştiriliyor. Çocuklar, mıknatıs yardımıyla kolayca birleştirilen elektronik modüllerle kendi devrelerini kurarak otonom araba, oda alarmı, okuma ışığı gibi basit ama somut çıktıları olan çalışmalar yapıp bilim alanında ilk adımlarını atıyor.

Projenin hedef coğrafyası Anadolu ve bu yıl ula­şılması hedeflenen çocuk sayısı 40 bin olarak be­lirlenmiş. Bugüne değin 3 yıl boyunca 30 kentte 130 bin çocukla bilim odaklı iletişim kurulmuş. Sayıyı artırmak ve hem de projeyi sürdürülebilir kılmak için 18 ilinden rol model öğretmen proje­ye dahil edilmiş. Öğretmenlerin projedeki varlı­ğı dönemin yeniliklerinden. Diğer yandan proje kapsamında bir başka yenilik de öğretmenler için özel tasarlanan Online Platform. Öğretmenler müfredata uygun içeriklere ve alanında uzman kişilere canlı yayınlarla erişebilecekler.

Yapı Kredi Bankacılık Üssü’nde çocuklarla za­man geçirdim. Binadan ayrılırken aklımda Bi­lim Seti’nin büyüsüne kapılmış meraklı çocuk­lar kaldı. İki parçayı birbirine taktığında dönen küçücük pervaneyi etrafındakilere gösterirken gözlerindeki başarma duygusu “Anadolu’ya Bi­lim Göçü” projesinin nereye dokunduğunun so­ mut göstergesi. Dileğim bu projenin uzun yıllar devam etmesi çünkü bilim temelli böylesine pro­jeler ancak uzun yıllar sürdürüldüğünde kalıcı etkisi görülüyor.

Projeleri değerli kılan gönüllülük

Yapı Kredi’de köklü bir gönüllü platformu var. Köy okullarından çevre projelerine, huzurevi zi­yaretlerinden, ihtiyacı olan çocuklar için eğitim ve yardıma kadar sayısız projede Türkiye’nin dört bir yanında sahada görev alıyorlar. Yapı Kredi Gönüllü Platformu’nda bin 300’ü aşkın ça­lışan 70’den fazla projede çalışıyor.

YKB’de Eğitim Projeleri de sürdürülebilir

Bazı kurumların DNA’sında var “iyilik”. Geçti­ğimiz sene 75’inci yılını kutlayan Yapı Kredi’nin Anadolu’ya Bilim Göçü Projesi’nden başka uzun yıllardır eğitim odaklı sürdürülen başka projeleri de var:

➞ TEGV iş birliğiyle 10 bin 847 gönüllüyle 14 yıldır gerçekleştirilen “Okuyorum Oynuyo­rum” ile eğitime katkı sağlanırken çocuk­lara yaratıcı düşünme, dinleme, okuma ve yazma kültürünü oluşturma hedefleniyor. 2019 yılı sonu itibarıyla eğitimine destek verilen çocuk sayısı 300 bini geçmiş.

➞ Altı yıldan bu yana sürdürülen bir diğer proje de Renkli Kalemler. Bu projede Fer­ruh ile gönüllü eğitmenlik yapmıştık. Şimdi yeni dönemdeki illerden birine aynı katkıyı sağlayacağız. Renkli Kalemler kapsamında TEGV’in öğrenim birimlerindeki çocuklar 2014 yılından bu yana gazeteci koçları eş­liğinde Türkiye’nin dört bir yanında kendi yerel gazetelerini çıkarıyor. Projeye dahil olan çocuklar, “dinleme-anlama” ve “ko­nuşma-anlatma” becerilerini geliştirmeleri­nin yanı sıra, kendini doğru ifade etme, ya­ratıcı düşünme ve araştırma teknikleri gibi konularda eğitim alıyor. Usta gazetecilerle buluşarak medya okuryazarlığı konusunda bilgilerini artıran çocuklar, temel gazeteci­lik eğitimlerinden de faydalanıyor.

➞ Yapı Kredi’nin Koç Üniversitesi’yle gerçekleştirdiği Anadolu Bursiyerleri Programı ile maddi imkanları kısıtlı başarılı üniversite öğrenci adaylarını eğitim imkanlarıyla bu­luşturuyor. Yine Koç Üniversitesi ve finans sektörü ile üniversiteler arasındaki sınırları kaldıran Yapı Kredi Ekonomi Araştırmaları Kürsüsü çalışmalarına da hız verilmiş.

➞ Yapı Kredi, “Yap, paylaş, ver, öğren, do­nan, oyna, katıl, destekle ve değiştir; tü­ketmek yerine üret!” felsefesine dayanan Maker Hareketi’ni yaygınlaştırmak amacıyla TEGV’in hayata geçirdiği Tasarım ve Beceri Atölyesi’ne destek oluyor. Dışarıdan bakınca başka içeriden bakınca bambaşka

➞ Yazımın başında da dediğim gibi bir akade­mi olarak tasarlandığından her santimet­rekaresi efektif kullanılmış. Çayırova’da 9 bin metrekare alanda, günde bin 500 kişiye eğitim verebiliyor.

➞ YKBA 2008’de finans sektörünün en iyi insan kaynağını yetiştiren gelişim merkezi olma vizyonuyla kurulmuş. Elektronik or­tamda hazırladığı bankacılık eğitimleriyle bankacılık müşterilerinin bilgi birikimleri­ne katkıda bulunmayı hedefliyor.

➞ Yapı Kredi çalışanlarının yanı sıra müşte­rilere, üniversite öğrencilerine, çalışan ai­lelerine ve sosyal sorumluluk projeleri kap­samında farklı gruplara eğitim ve gelişim konularında hizmet sunuyor.

➞ 2011 yılında deneyim de ihraç etmiş. YKBA Azerbaycan faaliyet göstermeye başlamış.

➞ Yapı Kredi Bankacılık Akademisi dijital dö­nüşüm doğrultusunda yenilenmiş ve yeni çağın iletişim teknolojileri akademinin tüm çalışmalarında öncelikli kullanılmış. Eği­timler mobil cihazlardan da takip edilebi­liyor.

➞ Akademinde sunum yapan kişinin görüntü, ses ve bilgisayarındaki uygulamaları katı­lımcılara eş zamanlı olarak senkron sanal sınıf uygulamalarıyla Türkiye’nin her nok­tasındaki çalışanlara ulaştırılıyor. Bu sis­temle yapılan canlı yayınlara şimdiye kadar 400 binin üzerinde katılım sağlanmış.

İLGİLİ HABERLER