Kids marketing planınız hazır mı?

Dünyanın ve ülkemizin için­den geçtiği zorlu koşullarda önümüzü görmeye çalış­mak, plan yapmak ve ko­ordine olmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Birçoğumuz için bıra­kın 2017 yılını, bu yılın kalan son çeyreğine yönelik tahminde bulunmak bile güç.

Hepimizin umuda, hayal gücüne, biraz olsun neşelenmeye ihtiyaç duyduğu şu günlerde ana hedef kitlesi çocuklar olan markaların işi daha da zor. Öncelikle o markalara önümüzdeki üç ay ve devamın­da da gelecek yılın pazarlama ve iletişim planlarında yer verecekleri aktiviteler için bu yazımda birkaç öneri ve tavsiyelerde bu­lunmak isterim.

Çocuklara yönelik iletişim aktiviteleri plan­larken, en önemli şeylerden biri konsant­rasyonu yüksek tutabilecek, eğlendirecek, belki eğlendirirken öğretecek tarzda çalış­malara odaklanmak. Marka amacını ortaya koyarak, çıkış noktasını en tatlı dille anlata­bilecek tarzda bir hikaye örgüsü üzerinden çocuklara ulaşmak. Bunu yaparken hızlı ta­lep toplayarak bilinirlik yaratmak ve kolay akılda kalmak için başta Disney olmak üze­re çok iyi bilinen karakterler de işin içerisi­ne sokulabilir. Çizgi film karakterlerinden animasyon kahramanlarına kadar pek çok farklı isimden faydalanılabilir. Markanın eğer kendi çizgi ya da anime bir kahramanı varsa bu kahraman başrolde olacak şekilde aktivite kurgulanabilir.

Hikayeniz hedefinizle örtüşmeli

Hikayenin başrolünde kimin olduğundan ana mesajına kadar markanın hedefleriyle örtüşecek bir yapı tasarlandığında, aslın­da ben o işe bitmiş gözüyle bakarım. Her zaman en önemlisi doğru stratejiyle mesajı belirleyip ardından yaratıcı aktiviteyi kur­gulamaktan geçer. Detaylar peşinden gelir. Önce hikaye sonra detaylar gelir. Hikaye anlatımının çocuklar ve çocukların gelişi­mi üzerindeki etkisini pek çok kez aktar­mıştım. Dünyada ve Türkiye’deki başarılı çocuk etkinliklerine baktığınızda iyi bir hikaye etrafında örülmüş marka mesajla­rının çok daha akılda kaldığını ve benim­sendiğini görüyoruz. İşin içerisinde biraz teknoloji biraz da interaktiflik katmak ge­rekiyor elbette.

Etkinlik için hikayenin belirlenmesinden sonra zaman ve lokasyonun belirlenme­si diğer önemli konular arasında. Alanın iç mekan mı yoksa açıkhava mı olacağına karar verirken mutlaka göz önünde bulun­durulması gereken konular; etkinliğe davet edilecek çocukların yaş aralıkları ve aktivi­tenin içeriği olmalı.

Çocuklar oyun, aileler güvenlik istiyor

Çocukların yaşının önceden biliniyor olma­sı etkinlikte iyi bir güvenlik planlamak için önemli. Güvenlik ailelerin de en çok önem verdikleri konuların başında geliyor; dola­yısıyla sadece mekana giriş ve çıkış değil etkinlik sırasında hayata geçirilecek tüm aktiviteler için öncesinde A’dan Z’ye gü­venlikle ilgili tüm detayların düşünülmüş ve kontrol edilmiş olması gerekiyor.

Bir oyun konsolu, stant ya da interaktif bir oyun söz konusuysa aktivite içerisinde mut­laka önceden deneyimli, alanında uzmanlık kazanmış oyun ablaları ve oyun abilerinin yer alması gerekiyor. Oyun abileri/ablala­rı sadece oyunun çocuklara tanıtılması ve oyunların oynatılmasından değil çocukların güvenli şekilde alanda vakit geçirmesinden de sorumlu. Bu nedenle etkinlik geçmişle­rinin iyi olması dışında pedagoji eğitimi al­mış olmaları da çok büyük bir artı.

En fazla 20 dakikanız var…

Çocukların çabuk dağılan ilgilerini göz önüne aldığımızda iletmek istediğimiz me­sajın algılanmasını sağlamak için 15 ila 20 dakika arasında bir zamanımız var diye­biliriz. Bunun karşılığında maksimumda dikkatlerini çekecek belki içinde bir hediye ya da ödül mekanizması da olan kurguların işe yaradığını biliyoruz. Fiziksel aktiviteye dayalı oyunlar da algıyı yüksek tutmak için ideal seçim olabilir.

Yarının büyükleri çocukların çocukların­dan itibaren uyum, eğlence ve hikayenin gücüyle beslenmesi çok önemli. Umuyo­rum tüm markalar, pazarlamacı ve ile­tişimciler ve biz ajans yetkilileri bunun bilincinde ve farkında bir şekilde gelecek dönemleri planlarız.

ALİ GÜRAK…

İLGİLİ HABERLER