Kids marketing “çocukça” konuşmalı

İyi bir reklam yapmak veya bu reklamın iyi olmasını sağlamak, hedef kitleyi tanımakla olur. Kitlesinden uzak bir reklam ne kadar iyi kurgulanmış, hazırlanmış ve servis edilmiş olursa olsun amacından uzak olacaktır. Bu iki kavram arasındaki ortak nokta bulunduğu anda iyi bir reklam için ilk adımlar atılmış olacaktır. Örnek verecek olursak, reklamlarda kullanılan karakterlerin, hedef kitleyle bağı ve ilişkisi son derece önemlidir. Bu noktada ise Cheetos markasını ve bu markanın reklamlarını yorumlayabiliriz. Ço­cuklarla Chester arasındaki bağı kuran reklamcılar hedef kitleyle Chester’ın bağını kurduğu sürece Cheetos reklamları kids marketing açı­sından iyi reklamlar arasına girecektir.

cheetos

Mesaj net değilse reklam da iyi değildir!

Bir reklamın iyi olması için gereken altın kurallardan biri de mesajın tam anlamıyla açık ve anlaşılır olmasıdır. Hedef kitleye uymayan bir mesaj içeren reklam çalışmaları iyi reklam sınıfına girmekten uzak kalır. Bu noktada ise dikkat edilmesi gerekenlerin başında mesajı açık bir dille kitleye iletebilmek geliyor. Kids mar­keting penceresinden baktığımızda, özellikle LEGO’nun reklamlarının bu konuda çok başarılı olduğunu belirtebiliriz. Hem çocuklar hem de büyük çocuklar olan bizler için en birleştirici ürünlerin başında gelen LEGO, reklamlarıyla da bu mesajı çok açık bir biçimde bizlere ve hedef kitlesine sunabiliyor. Markanın ilham alın­ması gereken bir reklam ekibi olduğunu söyle­meden edemeyeceğim.

Doğru reklam kanalları doğru hedefi tutturur

Gelişen dünya ve teknolojiyle birlikte reklamcılık ve reklamlar için kanallar da çeşitlendi. Geçmişte radyo, televizyon ve gazete gibi geleneksel reklam kanallarına ek olarak, internet ve mobil internetin gelişmesiyle bilgisayarlar ve mobil cihazlar da en önemli reklam kanalları haline geldi.

Reklamların yayınlanacağı kanallar ne kadar çok olursa reklam da o kadar iyi olur gibi bir mantık çok yanlıştır. Hedef kitlenizin hangi mecraları ve kanalları yoğun olarak kullandığını bilmek ve reklamları bu kanallara uygun olarak üretmek, çalışmanın meyvesini daha olgun yapacaktır.

Bu konu başlığını kids marketing penceresin­den şu şekilde yorumlayabiliriz: Günümüzde çocuklar ve ebeveynleri tarafından en çok kullanılan mecraların tercih edilmesi, reklam çalışmasının başarısını artırır. Bu da iyi bir reklam nasıl yapılır sorusunun en açık cevaplarından biri olacaktır.

lego

Ortak dil ortak hedefler

Aynı ürünün onlarca ülkede aynı mesaja sahip reklamla tanıtılması reklamın evrensel bir dilinin olduğunun da kanıtı. Örneğin, PlayStation konsolunun reklamları tüm dünyada yayınlanıyor. Burada yayınlanan reklamları iyi hale getiren en önemli detay ise yerelleştirme ve kültür uyumunun sağlanmasıdır.

Bu durumda “global düşün lokal davran” anlayışı önemli bir yol göstericidir. Bu noktadaki ana amaç hedef kitlenin kültürü­ne ve anlayacağı reklam dile uygun hale getiril­miş bir reklam yaratmaktır.

Hem ürünlerin hem de reklam içeriklerinin global markalardan çıkmasına rağmen, ürün ve reklamların yerelin kültürüne ve diline uygun hale getirilmesi son derece önemli. Kids marketing özelinde bu konuya bakacak olursak, yine LEGO reklamları üzerinden gidebiliriz. LEGO’nun bölgesel reklamları yayınlandığı tüm ülkelerde aynı konsepti sürdürse de detay­lı şekilde bakıldığında globalleşme kavramına uygun hale getirilmiştir. Bu da reklamların “iyi reklam” olarak anılmasını sağlar.

Sonuç olarak hem kids marketing penceresin­den hem de genel olarak reklamcılık açısından bakıldığında bir reklamın nasıl iyi bir reklam olacağının formülü yukarıda bahsettiğim nok­talardan geçiyor. Kids marketing açısından yorumlayacak olursak, çocukların ve ebeveyn­lerinin ilgi alanlarını, ihtiyaçlarını, kültürlerini, tercih ettikleri iletişim kaynaklarını doğru tes­pit etmek, analiz etmek ve buna göre stratejiler üretmek, o reklamı iyi bir reklam, o reklamı üreten ekibi ise iyi bir reklam ekibi yapar. Çocukların dünyasından konuşmaya bir sonraki yazımda devam edeceğiz.

İLGİLİ HABERLER