Anthony Anderson ve annesi Doris, T-Mobile’ın ülke çapında #5GThatWorks testini yapıyor.