Yeni iş dünyasında, çalışanlar daha fazla söz hakkı ve özgürlük istiyor

Pandemi sırasında uzaktan çalışmak, toplumun işyerine ilişkin normları sorgulamasını sağladı. Yeni bir dünya düzenine geçtiğimiz ve dönüşümün tam ortasında olduğumuz günlerde Cisco, Avrupa, Orta Doğu ve Rusya genelinde 12 pazarda 10.000 katılımcıyla “Geleceğin İş Gücü” adlı bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırma kapsamında ofis çalışanlarına 2021’den itibaren işverenlerden beklentileri soruldu. Anketin sonuçlarına göre ofis çalışanlarının yüzde 87’si, ofisler açık olsa dahi evden veya ofisten çalışmak arasında seçim yapabilmek ve mesai saatlerini yönetebilmek istiyor. Yüzde 63’ü ise karantina döneminde yaşadıkları serbestliği sürdürmek istiyor…

Evden çalışmak, karantina döneminin başlangıcında yapılmış bir düzenleme olsa da Cisco Geleceğin İş Gücü anketinin sonuçlarına göre, çalışanlar yeni çalışma tarzlarımızın ortaya çıkardığı olumlu yönleri korumak istiyor. Daha fazla serbestlik (yüzde 63) ve dağınık bir ekip olarak verimli çalışma (yüzde 66), anketten çıkan iki temel sonuç olurken, yüzde 61’lik bir kesim de karar verme süreçlerinin hızlanmasından faydalanmaya devam etmek istediğini ifade ediyor.

Yöneticiler de değişimi olumlu buluyor

Ankete katılan kişilerin yalnızca yüzde 5’i karantinadan önce evden çalışmış olsa da artık çalışanların büyük çoğunluğu evden çalışmanın getirdiği serbestliği korumak istiyor. Çalışanların yüzde 87’sinin ofiste ve evden çalışma sürelerini belirleme konusunda daha fazla söz sahibi olmak istemesi, tek bir çözümün herkesi memnun etmeye yetmediğini gösteriyor.

Katılımcıların üçte ikisi (yüzde 66), son altı ay boyunca evden çalışmanın faydalarını ve zorluklarını daha iyi anladığını ifade ediyor. Ekiplerinin daha iyi performans göstereceğine olan inancı artan yöneticiler (yüzde 39), değişimin olumlu olduğunu vurguluyor. Çalışanlar ise daha iyi bir iş-yaşam dengesi kurarken, yüzde 56’sı günlük rutinine daha fazla egzersiz sığdırdığını ifade ediyor. Benzer biçimde, çalışanların yüzde58’lik bölümü daha az seyahat etmek ve seyahat ile geçireceği süreyi daha üretken bir biçimde değerlendirmek istediğini belirtiyor.

Her dört kişiden üçü “Teknoloji Eğitimi” istiyor

Çalışanlar, işyerlerinin 2021 bütçe önceliklerinin, uzaktan çalışma için gerekli teknolojilere yatırım yapmak ve ofisi sağlık yönünden daha güvenli hale getirmek için teknolojiden faydalanmak olması gerektiğini düşünüyor. Ayrıca, her yaştan çalışan, becerilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Katılımcıların yüzde 76’sı, 2021’de teknoloji ve dijital beceriler konusunda daha fazla eğitim verilmesinin, işyerinin başarısında temel öneme sahip olacağını düşünüyor.

İLGİLİ HABERLER