Türkler “premium” ürün aldıkça kendini iyi hissediyor…

Dünya genelinde tüketiciler yüksek hayat standardı arayışında. Bu durum yalnızca varlıklı olanları da kapsamıyor. Nielsen’in hızlı tüketim ürünleri pazarı için yaptığı Global Premiumlaşma Araştırması’na göre, belirli bir kategorideki ortalama fiyattan en az yüzde 20 daha yüksek maliyetli ürünler olarak tanımlanan “Premium” sınıfındaki ürünlerin satışında hızlı bir büyüme görülüyor. Araştırma, söz konusu büyümenin ülkemizde de geçerli olduğunu gösteriyor.

Premium ürünler Türkiye’de yükselişte

Nielsen’in gerçekleştirdiği araştırma, premium segmentin pek çok pazarda toplam kategori satışlarını geride bırakarak güçlü bir büyüme gösterdiğini ortaya koydu. Tüketiciler yalnızca lüks kategorisindeki çok pahalı ürünleri satın alma eğilimi göstermiyor, aynı zamanda gündelik ürünlerde de premiuma yöneliyor. Kişisel bakım, güzellik, ev bakımı ve içecek kategorileri, dünya genelinde pek çok pazarda güçlü satış büyümesi sergiliyor. Öyle ki, dünya genelinde pek çok pazarda premium kategorisindeki büyüme, hızlı tüketim ürünlerinin (FMCG) pek çok alt kategorisindeki toplam büyümeyi geride bırakıyor. Güneydoğu Asya’da premium segment yüzde 21 oranında büyüdü. Bu oran, orta ve düşük fiyatlı segmentlerin (sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 10) iki katından fazla. Aynı dönem içinde premium ürünler Çin’de yüzde 23’lük büyüme gösterdi. Latin Amerika’da Meksika ve Venezuela hariç tüm pazarlarda premium segment, Haziran 20116 itibarıyla son 12 ay içinde toplam FMCG büyümesini geçti. Premium segmentin ülkemizdeki yükselişiyse sürüyor.

Premium ürünlerin fiyatı, tüketici tercihini etkilemiyor…

Katılımcılar, premium ürünleri daha çok “olağanüstü kalite” ve “performans” ile tanımlıyor. Premium ürünlerin tercih edilmesinin, katılımcıların büyük bir çoğunluğuna göre ortalama üstü fiyat etiketleriyle de bir ilgisi yok. Öyle ki, bir ürünü pahalı olduğu için premium olarak değerlendirdiğini söyleyenler, dünya genelindeki katılımcıların üçte birini bile oluşturmuyor ve bu veri, “premium” iddiasını destekleyecek açık bir değer sunmadan fiyatları yukarı çeken şirketlere net bir uyarı niteliği taşıyor.

Stil ve tasarım Türkler için daha önemli

Dünya genelinde üstün stil veya tasarımı premium ürün özelliği olarak görenlerin oranı yüzde 38 iken, ülkemizde bu oran yüzde 43… Dünya genelinde tüketicilerin yüzde 31’i için ürünün pahalı olması premium olarak algılanması için yeterli… Türk tüketicilerin ise sadece yüzde 21’i fiyatın bir ürünü premium yaptığını düşünüyor. Dünyada bir ürünün “el yapımı” olması yüzde 29, az bulunur olması da yüzde 21 oranında premium algısına yol açıyor. Buna karşın, aynı özellikler ülkemizde; el yapımı olmada yüzde 37 ve nadir olmada yüzde 30 gibi sonuçlarla dünya ortalamasının oldukça üzerinde belirleyici rol oynuyor.

nielsen1

Premium ürün almak, Türk insanına iyi hissettiriyor…

Tüketiciler premium ürünleri rasyonel veya duygusal gerekçelerle satın alıyor ancak duygusal gerekçeler, statü ve başarı arzusunun görece daha yüksek olduğu yükselen pazarlarda daha çok ön plana çıkıyor. “Premium ürün satın almak kendimi iyi hissettiriyor” diyenlerin oranı şu şekilde değişiyor:

Asya/Pasifik’te yüzde 55
Avrupa’da yüzde 29
Afrika/Orta Doğu’da yüzde 48
Latin Amerika’da yüzde 28
Kuzey Amerika’da yüzde 36
Türkiye’de yüzde 55

nielsen2

İLGİLİ HABERLER