Türkiye’de yaşamaktan mutlu olanların oranı yüzde 60,7’den yüzde 48’e düştü…

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan ve saha çalışması AKADEMETRE tarafından yapılan “2015 Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması”nın bu yıl beşincisi gerçekleştirildi. 9-17 Aralık tarihleri arasında Türkiye’nin genelini temsil eden 26 ilde ve 1000 kişiyle yapılan araştırmada Türkiye’nin sıcak gündemi, ekonomik durumu ve etnik kimlikleri analiz edildi. Sonuçlar bir hayli çarpıcı…

Etnik kimliğimizi artık gizlemiyoruz

Araştırmada katılımcılara ilk olarak “Kendinizi etnik olarak nasıl tanımlıyorsunuz” sorusu soruldu. Katılımcıların yüzde 65,7’si bu soruya “Türk”, yüzde 11,1 “Kürt” olarak yanıt verdi. 2014 yılı araştırmasında etnik kimliğini söylemek istemeyen katılımcıların oranı yüzde 8 iken bu oranın 2015 yılı araştırmasında yüzde 3,5’e düştü.

Muhafazakarlık geriliyor!

Siyasi kimlik araştırmasına göre son üç yılda kendini muhafazakar olarak tanımlayanların sayısında ciddi bir düşüş olduğu görülüyor.  Araştırmaya göre, son üç yılda kendini muhafazakar olarak tanımlayanların oranı yüzde 37’nin üzerindeyken bu oran 2015 yılında yüzde 20,7’ye düştü.

Terör işsizliği geride bıraktı

“Türkiye’nin en büyük sorunu nedir?” diye sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 39,3 “terör” yanıtını veriyor. Bu oran 2014 yılında yüzde 13,9 olarak tespit edilmişti. Bu soruya katılımcıların ikinci yanıtı ise yüzde 16,3 ile “işsizlik” oldu. Bir önceki araştırmada bu yanıtı verenlerin oranı ise yüzde 33 olmuştu.

Ekonomideki kriz vatandaşı “kötü” etkiledi

Türkiye’nin gidişatıyla ilgili olarak katılımcılara 2014 yılında “Son bir yılda yaşanan ekonomik gelişmeler sizi nasıl etkiledi” diye sorulduğunda yüzde 45,3’ü “kötü” cevabını vermişti. 2015’te aynı soru sorulduğunda bu oranın yüzde 53,2’ye çıktığı görülüyor. Ekonomik olarak iyi durumda olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 5,3.  Öte yandan araştırmaya katılanların yüzde 67,4 Merkez Bankası’nın siyasetten bağımsız olması gerektiğini savunuyor.

Türkiye “mutsuz”laşıyor

Katılımcılara Türkiye’de yaşamaktan mutlu olup olmadıkları sorulduğunda 2014 yılında yüzde 60,7 “mutluyuz” yanıtı vermişti. Ancak, bu oranın 2015 yılında yüzde 48’e düştüğü görülüyor. Mutsuz olanların oranının ise yüzde 19,7’den yüzde 25,7’ye yükseliyor.

 

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER