Türk halkının yüzde 23’ü tasarrufunu BES ile değerlendiriyor

Katılım Emeklilik’in Türk halkının sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili algısını ölçmek için gerçekleştirdiği “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması”nın sonuçları konuşuluyor. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Araştırmaya katılanların yüzde 73’ü, çocuklarının eğitim masraflarıyla ilgili endişe taşıyor. Oysa çok uygun koşullarda Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası yaptırabilirler. Emeklilik döneminde nasıl geçineceğinden endişe duyanlar ile bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortalarını yararlı bulup da henüz sahip olamayanları,  BES ve sigortacılık ürünleriyle buluşturmalıyız” dedi.

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Sigorta Okuryazarlığı Araştırması”yla toplumda sigorta bilincinin ölçümlenmesini ve akabinde yapacakları çalışmalarla bu bilincin artmasını amaçladıklarını belirterek, “Geleceği planlama ve BES, sigorta arasındaki organik bağı gösterme konusunda bize büyük bir görev düşüyor. Aslında gelecek kaygısı dahil her endişenin sigorta sektöründe bir karşılığı var. Emeklilik dönemini şimdiden planlamanın mümkün olduğunu, eğitimden sağlığa, ferdi kazalardan seyahatlere varıncaya kadar sigorta sektörünün hayatın her alanına hitap edebildiğini anlatmalıyız. Bu nedenle sigorta okuryazarlık araştırması yaptık ve bu konudaki algıyı yükseltmek için çalışmalar yapacağız, eğitimler vereceğiz. Yarınlarımızı güvence altına almanın yolu bilinçli tasarruftan geçiyor” dedi.

BES’le halkımız geleceğe güvenle bakabilir

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti; “Gerçekleştirdiğimiz araştırmayla Türk halkına gelecekten ne derece endişe duyduklarını sorduğumuzda, çalışmayanların çalışanlara göre daha yüksek oranda endişe duyduğunu gördük. Emeklilikte harcamalarını karşılamak konusunda da endişe duyanların oranının yüzde 59,2 olduğunu gördük.

Sigorta yaptırmayı yararlı bulanların oranı yüzde 72 ancak hâlâ sigorta sahiplik oranı henüz yeterli seviyede değil. BES’le ve sigorta ürünleri ile bu ürünlere inanan vatandaşlarımızı buluşturmalıyız. Halkımızın tamamını BES ile geleceğe güvenle bakar hale getirmeliyiz.

Yüzde 73,4’ün çocuğunun eğitim masraflarıyla ilgili kaygısı var

Bu konuda bir başka örnek olarak da araştırmamızdaki eğitim kaygısıyla ilgili sonuçları verebiliriz; halkımızın yüzde 73,4’ü; ‘Çocuğumuzun eğitim masraflarıyla ilgili kaygım var’ diyor ancak kaygısı olanların yüzde 76,3’ü bu konuda bir şey yapmamayı tercih ediyor. Bu noktada eğitim sigortası yaptırarak çocuklarının eğitimini güvence altına alabileceklerini anlatmamız gerek. Örneğin bizim sunduğumuz, 18-65 yaş arasındaki sağlıklı herkesin yararlanabildiği Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası’nda çocukların eğitim süresine bağlı olarak sigorta poliçesinin süresi 2 yıl ile 20 yıl arasında tercih edilebiliyor. Katılım Emeklilik’in eğitim sigortası sayesinde çocuğunuzun eğitimi, başınıza gelebilecek beklenmedik olaylara karşı sekteye uğramadan, aynı standartlarda devam edebilir. Teminat tutarı, sigorta başlangıç tarihinde yıllık eğitim masraflarına, beklentinize ve sigorta süresine göre sizin tarafınızdan belirlenebiliyor. Her yıl kalan sigorta süresi ile de doğru orantılı olarak azalıyor.

Yüzde 29, “Sigorta nereden yaptırılır?” bilmiyor

Oluşturulan demografik kırılımlar sonucunda ise halkımızın yüzde 29’unun; bireysel emeklilik ve özel sağlık sigortasının yarar sağladığını düşündüğünü ancak herhangi bir sigorta ihtiyacı olduğunda ne yapacağını ve nereden bilgi alacağını bilmediğini öğrendik.

Biz zaten Katılım Emeklilik olarak ürünlerimizin çeşitli kanallardan ulaşılabilir olması için çalışıyorduk. Albaraka Türk Katılım Bankası veya Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerinin, yurt genelindeki Katılım Emeklilik acentelerinden ulaşılabilen ürünlerimizin yanı sıra yakın zamanda online olarak satışa sunduğumuz Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortamıza da internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde erişilebiliyor. Online ürünlerimiz artacak. Bu doğrultuda bilgilendirme düzeyini arttırıp daha fazla çaba sarf edeceğiz.

Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortamız ile Türkiye’nin dört yanında 500’ün üzerinde hastanede fark ücreti ödemeden hizmet alabilirken, tüm SGK’lılara anlaşmalı özel hastanelerde de ilave ücret ödemeden muayene olma imkanı sunuyoruz. Misafirim Güvende Sağlık Sigortası’yla ise Türkiye’de ikamet eden yabancıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlıyoruz. Ürün çeşitliliğimiz her türden ihtiyaca yanıt vermek üzerine kurulu.”

Türk halkının yüzde 23’ü tasarrufunu BES ile değerlendiriyor

Ayhan Sincek ayrıca şu bilgileri verdi; “Türk halkına tasarruflarını nasıl değerlendirdiklerini sorduğumuzda, Bireysel Emeklilik fonlarıyla diyenlerin oranının yüzde 23,4 ile para biriktirmek diyenlerin ardından ikinci sırada yer aldığını gördük. Bu çok değerli bir veri. BES’e güven oranı yükseliyor. Bu talebi aksiyona geçirmek için daha fazla çalışmalıyız çünkü kişinin geliri ne olursa olsun az parayla tasarruf yapılabilen ve en masrafsız alternatif BES. Hem kendi geleceğini hem de aile üyelerinin geleceğini küçük küçük birikimlerle planlamak isteyenlere BES’i anlatmaya devam etmeliyiz. Emeklilik döneminde adeta ikinci bir maaş gibi ek birikimlerinin rahatlığını herkes yaşamalı. Bireysel emekliliğe girmek çok kritik bir adım ancak asıl mühim olan sistemde kalmak, uzun vadeli düşünmek.

Bu sebeplerde dolayı halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesini yükseltmek, tasarruf bilinci oluşturmak ve gelecekte oluşabilecek birçok finansal sorunun bugünden önünün alınabileceğini anlatmak için sigorta konusunda bilgilendirme çalışmalarımızı arttırmaya, tüm halkımıza tasarruf eğitimleri sunmaya karar verdik. Bir sonraki araştırmamızda halkımızın sigorta okuryazarlık seviyesinin yükseldiğini göreceğimize inancımız tam.”

İLGİLİ HABERLER