Türk halkının yüzde 23’ü tasarrufunu BES ile değerlendiriyor

Katılım Emeklilik’in Türk halkının sigorta ve bireysel emeklilikle ilgili algısını ölçmek için gerçekleştirdiği “Sigorta Okuryazarlığı…