Tekstil’de kadının rolü büyüyor; 1 milyon kadın hayatını tekstil sektöründen kazanıyor

 

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kadın tekstilden ekmeğini kazandığına dikkat çekiyor.

Tekstik sektöründe  dikim, kesim veya kontrol, satış – pazarlama ve üretim, idari işler, muhasebe, tasarım alanlarında, üst düzey yönetimd, her pozisyonda orta ve yüksek eğitimli kadın çalışan ağırlıklı olarak istihdam ediliyor.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” yaklaşırken yaptığı açıklamada; 2015 yılında da istihdamın en çok arttığı sektörün tekstil olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, tekstil sektöründe çalışanların yarısını kadınlar oluşturuyor. Bu istatistiki veriler, kayıt dışı ile birlikte toplam 1 milyona yakın kadın çalışanın tekstilde istihdam edildiğini gösteriyor.

2015 yılında en çok işe alımın  tekstil alanında gerçekleştiği göz önüne alındığında; sektörün kadınlar açısından önemine dikkat çekiliyor.

1 milyon kadın hayatını tekstil sektöründen kazanıyor

İstihdam açısından bakıldığında Türkiye’nin en önemli sektörlerinden birisi olan tekstil sektörü, çalışanların cinsiyeti açısından da ülkeye fayda sağlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, birçok sektörde kadın çalışan oranı yüzde 15’in altındayken, tekstil çalışanlarının yüzde 50’sine yakını kadınlardan oluşuyor. Sektörde kayıtlı ve kayıt dışı yaklaşık 2 milyon çalışan olduğu göz önüne alındığında, bu istatistik yaklaşık 1 milyon kadın çalışanın istihdam edildiğini de ortaya koyuyor. Bu durum aile içinde kadınların söz sahibi olması ve sosyal açıdan toplumda daha fazla katılımcı olmalarını beraberinde getiriyor.

Hane Halkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %45,9 olup, bu oran erkeklerde %65,2, kadınlarda ise %27,1 oldu. Bu sonuçlara göre tekstil sektörü kadın istihdamında ortalamanın yükselmesine en önemli katkıyı sunuyor.

Kadınlar evlenip çocuk sahibi olduktan sonra iş hayatından uzaklaşıyor

Sektördeki kadın işçilerin en belirgin niteliği yaş aralığı. Tekstil ve konfeksiyon sektöründe çalışan kadınların çoğunluğu 17-25 yaş aralığında bulunuyor. Bu duruma bakarak, kadınların büyük çoğunluğunun evleninceye kadar, kısa bir süre iş hayatına dahil olduğu gözlemleniyor. Kalifiye kadın işçilerin işten ayrılma oranının yüksekliği, işçi verimliliğini olumsuz yönde etkilerken, aslında sektör için büyük bir kayıp olarak görülüyor.

 

Kaynaklar:

Türkiye İstatistik Kurumu, Kariyer.net, Türkiye Tekstil Sanayi İşveren Sendikası

 

İLGİLİ HABERLER