Salgın döneminde sosyal sorumluluk çalışmalarıyla akılda kalan markalar hangileri oldu?

Binom, Covid-19 salgını sürecinde markaların yaptığı sosyal sorumluluklara ve bu sürecin alışverişlere etkisini Türkiye genelinde araştırdı. Araştırma kapsamında, Türkiye nüfusunu temsil eden toplam 1288 kişi ile görüşüldü. Araştırma sonucunda, Covid-19 salgını sürecinde markaların sosyal sorumluluklarına dair algı, bu süreçteki alışveriş kanalı tercihleri, online alışveriş kullanımı, ilk defa online alışveriş yapanların oranı gibi bulgular ortaya kondu.

Sosyal sorumluluk çalışmalarıyla en çok akılda kalan markalar: LC Waikiki ve Arçelik

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye genelinde Covid-19 salgını sürecinde yaptığı sosyal sorumluluk çalışmalarıyla en çok akılda kalan markalar yüzde 21 ile ilk sırada yer alan LC Waikiki ve yüzde 18’lik oran ile onu takip eden Arçelik. Bu dönemde alışveriş ihtiyaçlarını Türkiye genelinde aralıksız karşılamaya devam eden Trendyol, Hepsiburada ve N11 gibi e-ticaret markaları da sosyal anlamda sorumlu bulunan markalarda üst sıraları almakta.

Genel olarak kadınlarda, üst sosyo-ekonomik gruplarda ve 35 yaş altında sosyal sorumluluk konusunun daha etkili olduğu göze çarpmakta.

LC Waikiki’nin en çok takdir edildiği konu yüzde 74’lük bir oranla, maske üretip hibe etmesidir. Diğer yandan sağlık çalışanlarına, ihtiyaç sahiplerine ve ekonomiye destek olması ise en çok takdir edilen diğer yönler.

Arçelik ise en çok sağlık kurumlarına ve çalışanlarına verdiği destek (yüzde 46) ile takdir edilirken; ekonomiye destek olması ve yerli solunum cihazı üretimi markanın en çok takdir gördüğü konular.

Trendyol, Hepsiburada ve N11 en çok ekonomiye yaptıkları destek ile takdir edilirken, Defacto maske üretip hibe etmesi, Divan Otel ise sağlıkçılara desteği ile takdir topluyor.

Salgın öncesinde online alışveriş yapmayanlar için salgın online alışverişe geçişi hızlandırdı

Salgından önce online alışveriş yapan ve bu süreçte devam edenlerin oranı yüzde 35 olarak görülürken, salgın döneminde online kanalları tercih edenlere yüzde 7’lik oranla yeni alışverişçiler katıldı.

Salgın öncesinde online alışveriş yapanların online tercihleri büyük oranda aynı şekilde seyretti ya da arttı. Türkiye genelinde yüzde 13’lük bir kesim salgın sırasında online alışverişinin artırdığını ifade ederken; bu kitle içinde kadınların, 35 yaş altı tüketicilerin ve üst sosyo-ekonomik grubun ağırlığı gözlendi.

Online alışverişleri salgın öncesi ile aynı seviyede seyredenler daha çok erkekler.

Online alışveriş yapmayan yüzde 58’lik kesimde ise 35 yaş üstü tüketiciler ve alt sosyo-ekonomik grup ağırlıkta.

Online mağazalar ilk iki tercihten biri

Tüketicilerin AVM mağazaları, cadde mağazaları ve online mağazalar ile ilgili tercih sıralamasında; normalleşme döneminde ilk sırayı yüzde 39 oranı ile cadde ve sokak mağazaları, ikinci sırayı ise yüzde 34 oran ile online mağazalar alıyor.

Halen salgın devam ederken online alışverişin 2.sırada tercih edileceği belirtilirken, salgının tamamen ortadan kalkmasıyla, ikinci sırayı AVM’lere bırakarak tercih sıralamasında 3. sırayı alacağı ifade ediliyor.

ARAŞTIRMA KÜNYESİ

Binom tarafından gerçekleştirilen Covid-19 Süreci Gündem Değerlendirme Araştırması kapsamında; IBBS-1 düzeyinde Türkiye temsili olarak, 18-60 yaş arası, ABC1C2 SES grubuna mensup kişilerle, kadın-erkek eşit dağılımlı olarak toplam 1288 kişi ile, CATI (Bilgisayar destekli telefon görüşmeleri) metoduyla görüşmeler gerçekleştirildi. 15-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın istatistiki hata payı, yüzde 95 güven aralığında  ± yüzde 3’tür.

İLGİLİ HABERLER