Reklam sektörü ekonomiye paralel olarak büyümeli

Ülkemizde medya yatırımlarının gayrı safi milli hasıla içindeki oranı binde 0.22 seviyelerinde. Bu oran en büyük 42 pazar içerisinde yer alan en düşük rakam. Ülkemizin medya yatırımlarının 3.5 katlık büyüme potansiyeli olmasına rağmen bu potansiyeli yeterince kullanamıyoruz. Ekonomimiz her yıl büyüyor. Reklam sektörünün de ekonomiye paralel olarak büyümesi gerekiyor.

Volkan İkiler
Reklamcılar Derneği Başkanı

Reklamcılar Derneği olarak kuruluşumuzdan bu yana Türkiye’de reklamcılık mesleğinin, reklam ajanslarının ve tüm reklam ekosisteminin gelişerek, güçlenerek devamını sağlamayı amaçlıyoruz. Ekonominin ve toplumun değişen, gelişen ihtiyaçlarını pazarlama iletişiminde karşılayabilmek ortak bağıyla birleşen saygın üyelerimizle, hiçbir kâr amacı taşımadan sektörümüze değer katma hedefiyle çalışıyoruz. Yaratıcılık gönül ve inanç işi. Yaratıcılığı artırma, toplumun tüm kesimlerini kapsayan fikirleri ortaya çıkarma hedefiyle sektörümüzün tüm birimleriyle güç birliği yapıyoruz. 2019’da da yarattığımız bu güç birliği sayesinde sektörümüzde katma değer yaratacak çalışmalara imza attık.

Sektör büyüklüğünün sağlıklı bir şekilde raporlanması, sektörün gelişimi açısından büyük önem taşıyor. İletişim dünyasındaki değişim ve gelişimin ortaya konması ve reklam yatırımlarının verimli bir şekilde yönlendirilmesi bakımından ölçümleme, en kritik noktalardan biri. Biz de bu gerçeklerden yola çıkarak Türkiye pazarlama iletişimi dünyası için çok önemli bir adım attık. Tüm sektör derneklerinin el ele verdiği ve sektörün gelişimi adına derneklerin birbiriyle yakından çalıştığı yeni bir döneme girdik. Her yıl merakla beklenen ve tüm sektör derneklerimizin yıllardır kendi mecraları özelinde kendi metodolojileriyle yayınladıkları Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu için sektör dernekleri olarak güçlerimizi birleştirdik. Büyümeler kadar daralmanın görüldüğü yıllarda da aynı açıklık ve kararlılıkla veri paylaşmayı sürdürüyoruz.

İlk altı ayda sektör küçüldü

2019 yılı itibarıyla, medya yatırımları raporumuzu RD, RVD, IAB TR, ARVAK, URYAD, MMA olmak üzere tüm sektör derneklerinin verilerini bir araya getiren yeni bir metodolojiyle hazırlamaya başladık. Türkiye Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’nu hazırlarken doğru ve verimli ölçümleme ve raporlama için çalıştık. 2019’un ilk yarısı, piyasa koşullarına bağlı olarak reklam yatırımlarında temkinli geçen bir dönem oldu. Ayrıca tüketici güven endeksindeki düşüş, gerçekleştirilen iki seçim ile kurdaki çalkantılar da yatırımlarda düşüşe neden oldu. Deloitte iş birliğiyle hazırladığımız rapor, toplam medya yatırımlarının yılın ilk yarısında 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 3,8 düşerek 4,3 milyar TL olarak gerçekleştiğini ortaya koydu. İlk 6 aylık verilere göre medya yatırımlarında en büyük pay yine televizyonun oldu. Yüzde 48,1 pay ile birinci olan televizyonu yüzde 31.0 ile dijital mecralar izledi. Öte yandan tüketici davranışlarına paralel olarak sosyal medyanın ve internetin etkin olarak kullanımıyla ilk altı ayda dijitalde yüzde 10,8 artış kaydedildi.

Ülkemizde medya yatırımlarının gayrı safi milli hasıla içindeki oranı binde 0.22 seviyelerinde. Bu oran en büyük 42 pazar içerisinde yer alan en düşük rakam. Ülkemizin medya yatırımlarının 3.5 katlık büyüme potansiyeli olmasına rağmen bu potansiyeli yeterince kullanamıyoruz. Ekonomimiz her yıl büyüyor. Reklam sektörünün de ekonomiye paralel olarak büyümesi gerekiyor. Reklamcılar Derneği olarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Ekonomimizin paralelinde reklam yatırımlarının da daha iyi olduğu ve sağlıklı büyüdüğü bir platform yaratmayı hedefliyoruz. Yatırımların büyümesiyle sektörün büyüyeceğine inanıyoruz. Kurumsallaşmak, Türkiye pazarlama sektörü olarak birbirimize sonsuz desteğimizi ve iş birliğimizi göstermek en büyük gayelerimizden. Sektörümüzdeki kapsayıcılığı daha da artıran yeni yapımızla 2020’den umutluyuz.

İLGİLİ HABERLER