Olmuksan International Paper’a yeni Kurumsal Gelişim Direktörü

Olmuksan International Paper İş Geliştirme, Ürün Geliştirme ve İnovasyon faaliyetlerinin tümünü kapsayan Kurumsal Gelişim Direktörlüğü görevini Sibel Seğmen Erim üstlendi. Erim, yeni görevinde iş ve ürün geliştirme süreçleri, inovasyon yönetimi ile pazarlama iletişimi ve marka yönetimi gibi faaliyetleri kapsayan kurumsal iletişimden sorumlu olacak.

Sibel Seğmen Erim kimdir?
1995 yılında Arthur Andersen’de Denetçi olarak başladığı kariyerine sırasıyla Gate Gourmet, Diageo ve son olarak da Microsoft’ta devam etti. Erim Diageo’da çalıştığı sekiz yıl içinde sırasıyla Finansal Planlama Müdürü, İnovasyon Müdürü ve Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev aldı. Son 10 yıldır Microsoft’ta önce MEA, sonra EMEA bölgesinde Karar Destek ve Kontrol Direktörü olarak görev yapan Sibel Seğmen Erim, kariyerine Olmuksan International Paper’da Kurumsal Gelişim Direktörü olarak devam edecek.

İLGİLİ HABERLER