GoDaddy global anket sonuçlarını açıkladı

 Dünyanın en büyük küçük işletme odaklı teknoloji sağlayıcısı GoDaddy, Türkiye’nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Kanada, Hindistan, Meksika, Birleşik Krallık ve ABD’de de gerçekleştirilen global anketin sonuçlarını açıkladı. Çok küçük işletmelerin yüzde 59’unun websitesi olmadığını bildirmesiyle global sonuçlar, genel inancın aksine çok küçük işletmelerin çoğunluğunun internete bağlı olmadığını gösteriyor. Ancak global ölçekte KOBİ’lerin en küçüklerinin internette yer almaya hazırlanması büyüme ve global erişim açısından büyük beklentiler getiriyor.

GoDaddy EMEA Bölge Başkan Yardımcısı Stefano Maruzzi, anketin sonuçlarını değerlendirerek, “Herkesin online olduğunu varsayıyoruz ancak anket sonuçlarımız bunun KOBİ’lerin çoğunluğu için doğru olmadığını gösteriyor. Açıkça görülen şu ki Türkiye’deki çok küçük işletmeler online olmazlarsa rekabet açısından dezavantajlı bir konumda olacaklarını anlıyorlar” dedi.

Türkiye, e-ticaret trendinin liderlerinden biri

Araştırmaya göre, Türkiye’deki çok küçük işletmeler bir online varlığa sahip olmanın avantajlarına olumlu bakıyor. Global KOBİ’lerin bakış açısına paralel olarak, Türkiye’deki işletmeler de bir websitesi oluşturmanın yerel, ulusal ve uluslararası görünürlüklerini arttırarak büyümelerini destekleyeceğine inanıyor:

  • Türkiye’deki işletmeler, bir websitesi oluşturmanın sonuçlarına yönelik beklentiler konusunda ihtiyatlı davranıyor; online olmayı düşünen işletmelerin yüzde 39’u yüzde 10’un üzerinde büyüme elde edeceklerini düşünüyor. Bu oranın global ölçekte yüzde 48 seviyesinde olduğu göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’deki işletmelerin bir websitesi oluşturmanın büyüme için oldukça etkili bir araç olduğunu daha iyi anlamaları gerektiği görülüyor.
  • Türkiye’deki işletmelerden websitesine sahip olanların yüzde 72’si sitelerini oluşturmalarının ardından büyüme elde ettiklerini bildiriyor. Bu da daha fazla işletmenin interneti benimsemesi ile beklentilerin yükseleceğine işaret ediyor.
  • Türkiye, genç nüfusu ve girişimciliğin giderek artmasıyla e-ticaret trendinin liderleri arasında yer alıyor; Türkiye’deki çok küçük işletmelerin yüzde 63’ü websitelerini kurdukları ilk yıl içerisinde satış yapmaya başlamaya planladıklarını belirtiyor. Global olarak bu oran yüzde 48.
  • Hem Türkiye’deki, hem de global çaptaki çok küçük işletmeler faaliyet gösterdikleri yerel bölgelere odaklanıyor, bir websitesi ile bu bölgelerde daha görünür ve seçkin olacaklarına inanıyor. Global olarak çok küçük işletmelerin yüzde 52’si, Türkiye’dekilerin ise yüzde 48’i yerel müşteri tabanlarının genişlemesini beklediklerini belirtirken dijital kimliğin küçük ölçekte girişimler için de gerekli olduğunu vurguluyor.
  • Mobile kayış trendi söz konusu olduğunda ise Türkiye’deki işletmelerin yüzde 58’i websitelerinin mobil dostu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyor. Global oranın yüzde 50 olduğu göz önünde bulundurulduğunda Türkiye’nin yaygınlaşmaya başlayan mobil trendi şimdiden yerel seviyeye yansıtmaya başladığı görülüyor.

Rekabetçi dezavantaj: Türkiye’deki işletmelerin yüzde 47’si ‘offline’

Araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’deki çok küçük işletmelerin yüzde 47’si halen ‘offline’ (çevrimdışı) ve bu da onları ülkenin giderek artan internet nüfusuna görünmez kılıyor. İşletmelerin websitesi oluşturmasının önündeki engeller arasında buna ayrılması gereken zaman ve algılanan gereklilik seviyesi bulunuyor:

  • Ankete katılanların yüzde 27’si bir websitesi oluşturmaya zamanları olmadığını söylüyor
  • Katılımcıların yüzde 22’si işletmelerinin bir websitesini gerektirecek büyüklükte olmadığına inanıyor
  • Diğer yandan, katılımcıların yüzde 25’i ise websitesinin işletmelerine bir katkısı olmayacağını düşünüyor
  • Bu endişelere rağmen Türkiye’deki, websitesi olmayan işletmelerin yüzde 54’ü bu nedenle rekabet açısından dezavantajlı olduklarını düşünüyor. İşletmelerin yüzde 70’i önümüzdeki iki yılda bu durumu tersine çevirmek ve rekabette avantajlı pozisyona ulaşmak için ‘online’ olacaklarını belirtiyor. Türkiye’deki bu oran, global ortalama olan yüzde 55’in oldukça üzerinde bulunuyor.

GoDaddy’nin RedShift Research’e yaptırdığı araştırma kapsamında Haziran-Temmuz 2015’te 4.009 adet çok küçük işletme (en az 1, en fazla 5 çalışana sahip) ankete katıldı. Türkiye’yle ilgili sonuçlar 502 çok küçük işletmenin yanıtları doğrultusunda derlendi.

İLGİLİ HABERLER